Fascinantno e toa što koga pišuvame ili razgovarame so golemite profesionalci vo svojot zanaet i pokraj dolgogodišnite nivni uspesi i iskustva, sekogaš ima što odnovo da se pišuva i dopolnuva, nikogaš se ne e kažano i pokažano i verojatno tokmu toa gi razlikuva od onie pomalku talentiranite, pomalku ambicioznite, pomalku vrednite. Vo toa ne uveruva sekoja godina i najpopularnata manifestacija “Zlatna Buba Mara” koja gi nagraduva najuspešnite zabavno – kulturni dejci kako i sportistite, no i odredeni profesori i doktori koi so svoite naučni dela postignale isklučitelni rezultati. Site ovie ličnosti se nagraduvaat zatoa što usreќile nekoi drugi životi, a političarite se ismejuvaat poradi opstrukcijata što ja predizvikuvaat vo životite na drugite lugje, što e apsoluten paradoks zatoa što istite gi plaќaat i biraat, no toa e veќe druga poširoka tema.

Da se vratam na prvobitnata misla, a toa e fascinacijata so profesionalcite koi pozadi sebe imaat po 40 pa i 50 godini raboten vek vo koj tvorele i go oblagodaruvale životot na site okolu sebe so svojata muzika, so glumata, so pesnata so igrata i pri toa im pošlo od raka i da ja “konzerviraat sreќata” za idnite generacii, za idnite pokolenija, za idnoto vreme…. Fascinacija koja mi predizvikuva voshit.

Se razbira deka takvite ličnosti zaslužuvaat priznanija, zaslužuvaat voshit, aplauzi no i naklon. Seto ova na Zlatna Buba Mara go imaa izbranite laureati, a osobeno pozdraveni bea nagradite za životno delo što gi dobija Efto Pupinovski i Blaga Petreska koi pri toa imaa i najvpečatliv nastap za koj dolgo se diskutiraše i po socijalnite mreži. Nivnoto pojavuvanje vo tandem gi potseti lugjeto na najubavite godini koga se osamostoi Makedonija i koga ni se slučuvaše ekspanzija na ubavi pesni i koga zaedno vo duet moževme da gi vidime po festivalite no i na koncertnata scena. Tandemot Blaga i Efto ne samo glasovno, tuku i kako temperament e fenomenalen. Onie koi gi poznavaat privatno,(a jas spagjam vo tie sreќnici), znaat kolku ovie umetnici se duhoviti, pozitivni, kolku umeat da se šeguvaat i da bidat mudri istovremeno. Da ne zboruvam za nivniot profesionalen habitus i glasovnite performansi što gi poseduvaat, zošto dokaz za toa e bleskavata kariera koja seušte traee. Uživav vo nivniot nastap i bev gorda što mojata zemja može da se pofali so takvi umetnici, a koga mu čestitav na Efto so izlivi na voshit za izvedbata, toj vo svoj manir iskreno mi reče:  

-“Ti blagodaram mnogu za čestitkite i drago mi e što ti se dopadnal nastapot, koj se prašuvam kakov li tek ḱe beše ako so glasot moj se beše vo najdobar red?!

Prv pat vo životot mi se sluči glasot da mi bide totalno faten 9 dena. (od 06.03. do 15.03.) Se slučuvalo da imam grip po 3-4 dena i posle se tečelo bez problem. Na 15.03. mi stavija edna inekcija i na 16.03. osum sati pred nastapot ušte edna. Taka “prikrpen” go napraviv toa što go napraviv. Mi falea ušte 25% za da bidam vo top forma i da go dadam ona što jas go možam” – ni otkri Efto koj e poznat kako čovek što ja predpočita vistinata.

Samo poedini sluhisti ja zabeležaa taa mala oscilacija vo moќnosta na negoviot glas koj i vo sedmata decenja zvuči superiorno i operski dominantno. Na svečenoto dodeluvanje na nagradite i Efto i Blaga bea osobeno ubavi, elegantni, elokventni i prirodni pa so svojot šarm ja animiraa publikata koja potoa i zapea zaedno so niv.

Bidejќi Efto e prepoznatliv i po svojata pravdoljubiva priroda i kako čovek koj sekogaš realno rasuduval, go iskoristiv ovoj povod za da go prašam za ličnata percepcija koga se nagradite vo prašanje i kako toj gi doživuva koga ќe gi pogledne vo vitrinata:

-“ Priznanijata bi trebalo da bidat izraz-sublimat na trajnite vrednosti na umetnikot. Da imaat dlaboka sodržina i so samoto toa da imaat adekvatna težina. Sakam da kažam deka često priznanijata im se dodeluvaat na nesoodvetni ličnosti koi so svoite dela toa ne go zaslužuvaat pri što se devalvira vrednosta na priznanijata. Toa posebno mi smeta pa taka i radosta i zadovolstvoto od priznanieto ne se so poln intenzitet.

Možam da kažam deka celosno me ispolnuva i raznežuva vooduševenosta, zadovolstvoto i vozbudata na onie koi ja slušaat i doživuvaat mojata pesna i koga kaj niv ḱe pobudam dlaboki čuvstva i emocii (kako što beše na Zlatna Buba Mara).

Vo sekoja prilika, bez razlika dali e toa klasičen koncert, zabava, gostuvanje vo restoran ili nastan od ovoj tip, celosno se vnesuvam i i se predavam na pesnata so namera i želba prisutnite da ja doživeat istata, da se opuštat i duhovno da se nahranat so zadovolstvo i radost. Na nastanot se počuvstvuvav vozvišeno koga go vidov zadovolstvoto kaj prisutnata publika koja stoečki aplaudiraše” – ni otkri laureatot, koj od binata ja pozdravi svojata dvegodišna vnuka Anastasija i i se zablagodari na ubavata makedonska pesna što ne poddržuvala i vo dobroto i vo zloto i e naša duhovna hrana, pa svojot govor go završi so zborovite “da živee makedonskata pesna” i grleno zapea od duša…

Ušte ednaš upatuvame čestitki do Efto Pupinovski i Blaga Petreska za dobienite nagradi za životno delo i očekuvame barem ušte eden zaednički duet godinava…

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila