“Kakva vest super vest – pak ќe ima “Tumba Fest”- Super ќe e kako lani neka puknev svi dušmani”
So ovoj orginalen reklamen slogan kumanovci praktično ja započnaa promocijata na godinešniot festival na šegobijnata pesna”Tumba Fest”- 2021, koj po deveti pat ќe se održi na 24 Avgust vo vtornik na gradskiot ploštad vo Kumanovo so početok od 20.00 časot.

Tumba Fest Kumanovo

Za onie koi ne znaat da naglasime deka stanuva zbor za mnogu orginalna festivalska koncepcija što ja protežira šegobijnata novosozdadena pesna, koja e silno karakteristična za ova podnebje poznato po dosetlivosta, šegata i veselbata.

Ovaa godina pokraj kumanovskiot dijalekt ḱe se pee i na bitolski, prilepski i valandovski dijalekt što ќe reče deka “Tumba Fest” prerasnuva vo festival na koj se neguvaat različnite dijalekti koi se vsušnost bogatstvo na edna država.

Dalibor Đošiќ

Nino Veličkovski

Na festivalskoto defile publikata ќe može da gi vidi Aneta Molika, Zuica Lazova, Dalibor Đošiќ, Nino Veličkovski, Katerina Brezeva i “Sonata”, Blagica Pavlovska, Risto Krapovski, Vančo Tarabunov, Elena Jovčeska, Sanja Risteska, Toni Bioritam, “Čelik bend”, “Skopski boemi” i drugi odnosno ќe ima nad 20 učesnici i preku 30 avtori.

Po 9. put

Organizatorite naglasuvaat deka ќe se počituvaat site preporaki na komisijata za zarazni bolesti, a festivalot ќe go snima MRTV, kade odložno i ќe bide emituvan.

Kako što napomenavme ќe se pee vo najgolem del na kumanovski dijalekt no i na makedonski, valandovski, prilepski, bitolski i sekako niz humor ќe se prikaže ,,ne baš prijatnata segašnost,,… Ќe se pee za kumanovskite heroi Dose, Batko Gjorgija, Lenče, za kumanovskite meraklii i boemi, no i za bitolskite isto taka niz glasot na nenadminlivata Aneta… Ќe se pee za valandovskite smokvi, za prilepskiot mangup što nema koj ne go znae …

Toni Bioritam

Od tamu poračuvaat deka ќe se obidat na eden šegobien način da gi ohrabrat gragjanite da izdržat i da ne padnat psihički vo ova vreme nevreme …  Zatoa ponuduvaat  humor, ljubov, ubavi noti, vedrina … Mototo e da ne potklekneme na surovata realnost koja ne opkružuva sekojdnevno…

Na ova bi dodale samo edno golemo bravo i za kumanovci i za ovoj festival koj donese niz godinite fantastični hitovi so odlična produkcija i ušte poorginalna scenska izvedba. Praktično “Tumba fest” e estraden festival vo vistinska smisla na zborot zatoa što vo edno ja obedinuva pesnata, igrata, glumata donesuvajќi na scenata kratki muzički prikazni koi niz parodija suštestveno go pokažuvaat našeto sekojdnevie…

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila