Veќe tri dena  makedonskiot turistički biser Ohrid e domaќin na spektakularnoto internacionalno show “Gastro Mak”, koe po četvrt pat go organizira “Asocijacijata na gotvači i šefovi na kujni od Makedonija” na čelo so pretsedatelkata Adrijana Alački. 

Sepak ovaa godina mora da se priznae deka manifestacijata ja postigna svojata kulminacija vo odnos na kompletnata organizacija i koncepcija so koja e osmisleno četiri dnevnoto animiranje, ne samo na kulinarite, koi pristignaa od site kraišta na svetot, tuku i na prisutnite posetiteli i gosti vo Ohrid koi zaradi ovaa manifestacija go prodolžija svojot prestoj i uživaa vo sekojdnevnite live show programi i demonstracijata na master klasovite koi bea dostapni za site zainteresirani i ljubopitni gurmani.

I ovaa godina posle gradskoto defile so koe beše otvoren ovoj svetski kulinarski nastan, prisutnite gastronomi od nad 30 zemji od svetot gi ponudija svoite veštini vo načinot na podgotvuvanje na hrana i pri toa se prilagodija na standardite i uslovite koi gi propišuva samoto takmičenje, uspevajќi da ja prenesat avtentičnata tehnika i izbor na kujna.

Interesno e što ovaa godina osven poznatite i dokažani profesionalci od ovaa oblast bea vklučeni i veštite domaќinki i ženi od poveќe gradovi na Makedonija koi so svoite šarenoliki i koloritni tradicionalni trpezi go prezentiraa bogatstvoto na boi i vkusovi na našeto podnebje, dokažuvajќi deka podgotovkata na hrana ne e strogo rezervirana samo za golemite majstori na kujnata. Ovie etno trpezi koi go krasea šetalisteto pred “Hotelot Riviera” bea svoevidni punktovi na koi radoznatite posetiteli degustiraa od seopfatna ponuda, a samo nekolku metri nasproti niv svetski poznatite gastronomi odžuvaa master klasovi na koi trenasparetno gi otkrivaa malite tajni na golemite mastori na kujnata.

Osven dnevnite live show programi organizatorite osoben akcent godinava stavija i na večernite sedenki i druženja na koi se degustiraa sortni vina i se  isprobuvaše hrana podgotvena od izbran tim na gotvaci, a gostite gi zabavuvaa poznati ohridski muzičari.

Posebna atrakcija na tretiot den, beše održuvanjeto na “Fiš festivalot” koj beše smesten na samoto ohridsko krajbrežje na koe presno ulovenata ohridska pastrmka gi očekuvaše desete “Mišelin zvezdi” da gi podgotvata razlićnite specijaliteti od riba koi podocna bea slatko degustirani od minuvačite.

Prodolženieto na ovoj nastan od svetski kalibar koj ќe traee se do 14. oktomvri verojatno dоpolnitelno ќe ponudi i novi iznenaduvanja, a toa praktično ќe znači i novi aplauzi i pofalbi za timot i pretsedatelkata Alački.

Poveќе fotografii od ovoj nastan na Facebook stranicata na avtorot

Biljana KRNČESKA

 

 


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila