Ansamblot Tanec e našata nacionalna gordost i svoeviden kulturen amblem nasekade niz svetot po koj ne prepoznavaat i toa e eden neosporen fakt na koj sme gordi. Megjutoa, isto taka fakt e deka poslednite godini Tanec e svoevidna ekskluziva i po odnos na cenite koi se plaḱaat za nivnite koncerti i po odnos na namenskite koncerti koi se pravat pretežno vo Skopje, iako negovata osnovna funkcija e da ja dobliži narodnata tradicija i kultura do gragjanite širum državata i sekako do našata dijaspora. Vpročem toa e naglaseno vo samiot voved na nivnata veb strana kade pišuva: “Ansamblot Tanec pretstavuva simbol na makedonskiot folklor, tradicija i kultura veḱe šest decenii, kulturen ambasador koj nesebično ja prezentira i spodeluva bogatata makedonska tradicija vo zemjata i vo svetot. Veḱe šest decenii “Tanec” so svoite unikatni nosii so koi nastapuva pretstavuva vistinski podvižen istoriski muzej na Makedonskoto materijalno i nematerijalno kulturno nasledstvo. Nasledstvo, koe kako i narodniot vez e dlaboko vrežano vo potsvesta na sekoj makedonec”. I se ova bi bilo odlično dokolku igrite i pesnite, odnosno koncertnite nastapi na Ansamblot Tanec bi bile finansiski podostapni za običniot gragjanin, koj treba najmalku destina evra da odvoi za da prisustvuva na nivnite koncerti, se razbira ako navreme kupi karti, zatoa što najčesto vleznicite se rezervirani za elitata, za biznismenite, za političarite i sekako za ambasadorite, zošto logično tie se reprezentna publika koja može da plati i koja demek ja razbira kulturnata simbolika i konceptualno se vklopuva vo celata prikazna!?!

Ma da ne e smešno ova bi bilo žalno! Vi se molam kakva e taa Nacionalna Ustanova koja post festum preku socijalnite mreži se pofaluva so svoite koncerti, a pri toa nikogaš oficijalno navremeno ne ispratila informacija i pokana do novinarite koi pišuvaat za muzika i estrada. Ovde se ograduvam i ne gi mešam kolegite od kulturnite redakcii zošto možebi tie dobivaat pokani, no toa dopolnitelno zboruva za edna nekorektna selekcija i neprofesionalen odnos, odnosno diskriminacija koja prviot čovek na ovaa institucija Martin Vučiḱ ne smee da si ja dozvoli pred se kako dolgogodišen muzičar i avtor koj pripagja i na estradnata branša. Nejse, što bi rekle stari, da trgnam od sebe si odnosno od našiot portal koj sekogaš afirmativno pišuval za Tanec i koj e pred se internacionalen portal so sedište vo Avstralija, što znači apsolutno soodveten medium za afirmacija na Tanec vo dijasporata.

Nitu ednaš ne sme dobile pokana za nivni koncerti, iako vo nekolku navrati sum pišuvala za Tanec, a čestopati i za nivnite najistaknati umetnici koi se svoevidna prepoznatlivost na ovoj ansambl. Duri ednaš na svoja inicijativa se odvaživ da pobaram karti kako novinar za da go prosledam nivniot Novogodišen koncert pa se soočiv so administrativno šaltanje od sekretarkata do biletarkata za na kraj (koga veḱe krenav race i odlučiv da ne patuvam do Skopje) da mi se javi pi-arot i da mi ponudi karti koi “na sreḱa gi vratile od nekoja ambasada”, pa glej čudo ḱe može da gi upotrebam jas?!? Se razbira deka gi odbiv i ne pojdov na toj koncert, a celata situacija me natera ubavo da obrnam vnimanie na nivniot odnos kon sedmata sila, odnosno se ponadevav deka ovaa neprjatna epizoda podocna ḱe se obidat so nekoj ubav gest da ja amortiziraat, no za žal toa ne se sluči. Naprotiv, povtorno bev svedok na post festum objavi na socijalnite mreži preku koi doznav deka Veligdenskiot koncert koj veḱe se održal bil posveten posthumno na Maestro Zavkov i deka umetnicite održale koncert za pametenje! Da, samo što ne znam kako ḱe se pameti ovoj raritet (osven vo memorijata na prisutnite), zatoa što ne pročitav ni eden novinarski tekst koj arhivski bi go sočuval unikatnoto izdanie na ovogodinešniot Veligdenski koncert, so koj praktično Tanec i ja otpočna godinešnata koncertna sezona.

 

Lično smetam deka prerano počinatiot prvenec na Tanec, Maestro Milan Zavkov generalno e makedonski muzički simbol za koj novinarite ni po edna osnova ne bi trebalo da bidat ignorirani i toa najmnogu me predizvika na kritički osvrt kon rakovodstvoto i pr- službata na Tanec. Deka ne sum edinstvena koja gi zabeležuva anomaliite na rakovodnite strukturi vo Tanec mi potvrdija poranešni nivni penzionirani igraorki koi doslovno izjavija:

-“Ne samo što novinarite ne gi počituvaat, tuku i penzionerite koi go pominale celiot raboten vek i pridonele za oddržuvanje na kulturnoto nasledstvo ne gi počituvaat i nitu ednaš ne se pokaneti na nitu edna proslava ili svečen koncert. Sme trebale da si kupime karti, a od koi penzii da kupime koga zemame minimalec, neka im služi na čest. Tanec funkcionira 72 godini, a ne samo ovie četiri godini” – izjavi decidno nivna poranešna igrorka (iminjata poznati na redakcijata), koja za ovaa izjava dobi maksimalna poddrška od druga penzionirana koleška.

Ovaa izjava dovolno go rasvetluva celokupniot statusno administrativen odnos koj počiva na snobovski standardi što se nedopustivi za institucija od vakov kalibar. Koga sme kaj ovoj moment posebno mi probi oči tekstot na nivnata veb strana pod objavata za kontakt vo koj se veli: -“Ansamblot Tanec postojano izveduva koncerti, učestvuva na priredbi, natprevari, gostuva vo državata i stranstvo, kako i na drugi manifestacii. Dokolku sakate dopolnitelno da se informirate, da dogovorite nastan ili da ne sponzorirate, ve molime ispratete baranje preku ovaa kontakt forma, ili na nekoj od našite telefonski broevi”!?! Znači kontakt lesno se vospostavuva ako ste preporaka vo finansiska smisla, vo sprotivno koj ve ferma koga ne peete na radio što bi rekle mladi.

Se nadevam deka ovoj kritički osvrt rakovodnite lugje, pr – službata, umetnicite i celokupniot Ansambl na Tanec ḱe go svati dobronamerno, vo sprotivno sigurna sum deka greškite ḱe gi povtoruvaat, a toa sekako nema da bidi na moja šteta tuku na šteta na makedonskiot narod.

Biba KRNČESKA

 


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila