Od sekogaš sum počituvala profesionalen pristap kon rabotata i odgovornost, na toj način sum gi klasificirala umetnicite profesionalci od onie drugite što slučajno se našle vo estradnata prikazna. Ponekogaš ne e dovolna samo darbinata i talentot, tuku i načinot na koj ќe se prestavite pred javnosta i mediumite. E, koga sme kaj toj priod, osobeno bev prijatno iznenadena denovive koga dobiv profi info za noviot proekt što se poaktuelnata, Leni Partikova i go prestavi na javnosta, a stanuva zbor za orginalniot dupli album nasloven emotivno “So srce i duša za Makedonija”.

Kako što ni pojasni Leni ovoj bogat muzički kolaž e sostaven od dve cedinja koi se žanrovski podeleni, odnosno ednoto ima devet pop numeri, izvedeni na našite zabavni festivali, a vtoroto sodrži trinaeset narodni pesni. Producentskiot pečat e na dobro poznatiot Goran Milošeski, snimano e vo negovoto “Studio Kaktus”, a go izdava “Senator” od Bitola.

Rabotno so producentom Milošeski i harmonikašot Robertino Stefanovski

Ona što zaslužuva posebna pofalba e osmislenata prezentacija na albumot, odnosno negovata mediumska promocija kako koncertno tv show na Leni i grupata “Ambasadori”, nešto što dosega nikoj od nejzinite kolegi ne go praktikuval i apsolutno zaslužva aplauz.

Kostimite od operskite prestavi i se poseben predizvik

Bidejќi ova e prvo prestavuvanje na Leni na našiot portal odlučivme podetalno da ja rasprašame za nejzinite početoci, za muzičkata kariera, za ličnite želbi i afiniteti, za semejnite priliki i sekako za najnoviot dupli album so koj go predizvika našeto vnimanie:

– Ušte od mojata šesta godina učev vo nižoto muzičko učilište „Ilija Nikolovski-Luj“ i peev vo “Zlatno slavejče”. Go prodolživ srednoto obrazovanie vo istoto učilište,a diplomirav kako profesor po muzička teorija i pedagogija na muzičkata akademija „Sv.Kiril i Metodij“-Skopje. Magistrirav na “Nov Bugarski”- Univerzitet vo Sofija R. Bugarija, klasično opersko peenje i veḱe dvaeset godini sum vo horot vo MOB. Ljubovta i želbata za muzikata postoi ušte od togaš, a ḱe bide vo mene sekogaš, taa e kako moja duševna hrana od koja sum zavisna. Slušam i se bavam so mnogu različni vrsti na muzika,no mnogu mi e važno taa da pretstavuva raj za moite uši, duševen mir i da predizvikuva mnogu čuvstva i emocii. Rabotata vo MOB kako operski pejač vo horot ja sakam premnogu, toa opersko peenje, glumata, kostimite, samata scena za mene se golem predizvik i prostor za dokažuvanje, koj jas so mnogu trud, celosna angažiranost i golema ljubov ja prifaḱam kako takva. Koga taa scena ḱe se doživee, vleguva dlaboko vo tebe i nema nazad.

– Zad sebe imam eden album so naslov “Senki”, so zabavni pesni koi bea izvedeni i nagraduvani na našite festivali, no i na festivalite vo Hrvatska, Bosna, Bugarija. Sega go promoviram mojot nov dupli album “So srce i duša za Makedonija”, koj e podelen na dve cedinja.Ednoto e so zabavni festivalski pesni koi gi potpišuvaat Vlado Gjorgievski, Goran Milošeski, Ognen Nedelkovski, na koi sum im premnogu blagodarna pred se za vzaemnata sorabotka i za prekrasnite pesni koi ḱe ostanat da se peat i da živeat.

Leni so posilnata polovina

Vtoroto cede pak ima narodni festivalski pesni so različni sodržini, ljubovni, patriotski, rodoljubivi, svadbarski. Zad muzičkata produkcija zastana Goran Milošeski “Studio Kaktus”, izdavačkata muzička kuḱa “Senator” Bitola, a preubav koncert snimivme so INTV, odnosno so nivniot dokažan profesionalec Vane Petkovski. Za celosnata realizacija i koreografija zaslužen e mojot verenik Žarko Gjorgjeski i koreografkata Snežana Efkovska, a so preubavi tanci i ora koncertot go razubavea Kud “Branko Čajka” od Tetovo. Za stajlingot i šminkata se pogriži prekrasnata Iva Gjošiḱ.

– Mene sekoj den mi e ispolnet so muzika, peenje, svirenje i drago mi e što i mojata ḱerka Hristina e mnogu muzikalna. I taa pee i sviri violina, ja saka muzikata premnogu i ḱe bidam mnogu sreḱna ako prodolži da se bavi so nea kako mene. Ete baš se gordeam što ima nešto što si vleče od moite geni , neli taka vikaat starite.

Jas sum prezadovolna od svoite uspesi vo muzikata i povtorno da se rodam ne bi si ja smenila svojata profesija.Za moite četirieset godini go postignav toa što go sakam, a najsreḱna me pravi toa što sum roditel i ja imam mojata Hristina. Očekuvajte ušte mnogu novi pesni, festivali i albumi – ni porača na krajot od razgovorot veselata i sekogaš nasmeana i raspeana Leni Partikova, a nie kako višna na šlagot za samoto finale vi go ponuduvame koncertnoto TV prestavuvanje na nejziniot najnov muzički material.

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila