Muzičkite talenti i pesnopojnite grla od sekogaš bile naš adut i sigurna karta na koja bez rizik sme možele da tipuvame. Našite prestavnici na razni internacionalni nastapi toa praktično go dokažuvale.

Gostite i domaќinite: Goran ALAČKI i Marko Žigmanoviќ

Taka beše i neodamna vo Subotica, na manifestacijata “Vino i Gitare” na koja ne prestavuvaše bračniot par Lenče i Goran Kukiќ, potoa grupata “Štekici” od Berovo i proslaveniot harmonikaš, kompozitor i muzičar Goran Alački.

Ovoj muzički nastan se održuva pet godini vo kontinuitet, a pozadi kompletnata organizacija stoi Marko Žigmanoviќ koj uspea od ovaa manifestacija da napravi svoeviden brend.

Goran i Goran: Edniot ALAČKI a drugiot Kukiќ

Velat deka interesot za ova muzičko doživuvanje e golem i deka publikata posebno uživa vo internacionalnata koncepcija, odnosno vo prestavuvanje na gostite od sosednite republiki.

Goran ALAČKI

Deka e toa taka ni potvrdi i kompozitorot Goran Alački koj ovoj pat tokmu tamu vo Subotica premireno go prestavi svojot nov muzički proekt “Lektira” što zaedno go sraboti so Lenče i Goran Kukiќ:

Nastapot vo Subotica na manifestacijata “Vino i Gitare” beše svoevidno doživuvanje i za nas, kako učesnici koi dobivme specijalna pokana od  organizatorot Marko Žigmanoviќ, koj na publikata i e poznat po učestvoto vo emisijata “ Nikogaš ne e docna”. So grupata “Štekica” ja izvedovme kompozicijata “Moe Berovo”, a  voedno prisutnite možea da go čujat i mojot nov aranžman za pesnata “Makedonsko devojče” vo rokc varijanta. Smetam deka ja prestavime opština Berovo vo vistinsko svetlo, a voednoja iskoristivme prilikata za da gi pokanime domaќinite  slednata godina kaj nas vo Makedonija, tie da ni bidat naši gosti…

Pokraj nas od Makedonija, na ovaa manifestacja imaše grupi i solisti od Srbija, Bosna i Hercegovina i Slovenia. Jas nastapiv kako basist so grupata “Štekica” , a voedno sum i nivni umetnički rakovoditel, a isto taka imav čest i privilegija premireno so Lenče i Goran Kukiќ da go prestavam noviot proekt “Lektira”koj naide na ovacii od publikata… Se raboti za proekt vo koj instrumentalnata orkestracija e isklučivo mojata harmonika dopolneta od  dvata prekrasni i unikatni vokali na Lenče i Goran Kukiќ – ni otkri na blic Goran Alački koj veќe se vrati doma, za razlika od negovite kolegi Lenče i Goran Kukiќ koi seušte prestojuvaat vo Srbija..

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila