Ako nekoj od pomladata garda na pejači zaslužuva mediumsko vnimanie, toa e sekako ambicioznata Elena Andonovska, koja od proekt vo proekt, od pesna vo pesna gi potvrduva profesionalnite standardi i visoki estetski kriteriumi.

Taa za golemiot hristijanski praznik Veligden gi počesti svoite obožavateli so noviot video spot za pesnata “Reka gazit maloj mome” so koj praktično go zaokruži proektot što beše posveten na doajenite na makedonskata narodna pesna i istiot beše poddržan od Ministerstvoto za kultura kako proekt od nacionalen interes za kulturata vo Makedonija.

Inaku pesnata “Reka gazit maloj mome” Elena ja posveti na legendarniot Aleksandar Sarievski koj svoevremeno ja peeše ovaa pesna dobro poznata vo Mijačijata.

Tokmu vo toj kraj se snimale i preubavite živopisni kadri za video spotot koi odišuvaat so iskonskata ubavina na selata Lazaropole i Galičnik, a isto taka ima preubavi sceni koi se snimale i vo velelepniot manastir Sv. Jovan Bigorski. Preubavite pejsaži vo video spotot  se svoevdna ekološka razglednica od našata ubava Makedonija koja e oplemeneta so šumi i reki obleani vo sončevina.

So eden zbor kažano video produkijata na ART Studio gi zaslužuva site pofalbi za odlično spakuvaniot  spot, a Elena Andonovska ja nosi kompletnata prikazna so svojot milozvučen glas koj se počesto go prepoznavame po svojata avtentičnost i elegičnost.

Ona što isto taka e karakteristično za ovaa mlada dama e načinot na stilizacija so koj gi dopolnuva svoite pesni i im dava orginalen beleg. Taa često izbira etno stil koj go prilagoduva na razičnite pesni koi gi izveduva, a ovoj pat izbra narodna nosija od etničkiot predel Mala Reka.

 Na kraj vi go ponuduvame da go vidite noviot spot za pesnata “Reka gazit maloj mome” i da uživate vo preubavata izvedba na Elena Andonovska…

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila