Velat deka sekoja pesna ima svoja sudbina, pa često se slučuva taa da bide nameneta za eden interpretator, a da završi na nosač na zvuk, kaj sosema drug izveduvač. Bezbroj pati se slučuvalo pesnata da e sudbinska i da go proslavi pejačot, a ima situacii i koga izvesen pejač ќe prepee odredena pesna pa ќe i go prodolži vekot.

Ovoj pat ќe se posvetime na istorijata na edna od najubavite makedonski pesni, antologiskata “Edna pesna jas da zapeam” koja ja potpišuvaat vonseriskite avtori Ljupčo Trajkovski – Fis kako kompozitor i aranžer i Tomisav Kotorčeviќ koj e avtor na tekstot.

Milan Babić

Ovaa pesna vo dalečnata 1990 godina na proslaveniot “Folk Fest Valandovo” ja izvede legendarniot srpski pejač Milan Babiќ koj za žal počina vo 2009 –ta godina, tri godini po smrtta na negovata sopruga Radmila, koja mu gi napiša najubavite pesni što go proslavija kako pejač i go ovenčaa so večna slava.

Milan Babiќ važeše za gospodin čovek na estradnoto nebo vo vistinska smisla na zborot. Negovata sovršena dikcija i melemna interpretacija beše sekogaš predizvik za avtorite i na nekoj način garancija za uspeh na odredena pesna.

Fis Naum Milan i Cune

Najavata za negovoto učestvo na Valandovskiot festival beše so oduševuvanje dočekana i ušte posilno odekna vo javnosta koga Milan ja izvede “Edna pesna jas da zapeam” so koja ja osvoi vtorata nagrada od žiri komisijata, a pesnata stana vistinski evergrin.

Sepak, po tolku godini sosema slučajno preku društvenite mreži doznavme nekoi novi momenti za ovaa pesna koja isto taka ja ima otpeano i snimeno našeto najpopularno biserno grlo Naum Petreski, koj svojata snimka ja postav na FB i dobi pofalba za interpretacijata. Negoviot obožavatel pod pesnata mu napiša:

Ako bi možel da izdvojam nekoja pesna od tvojot bogat repertoar definitivno e ovaa pesna. Iako ne e tvoja originalna pesna mislam, a mnogu ḱe se složat so mene deka ja ispea maestalno duri i podobro od originalnata verzija na Milan Babiḱ dalečnata 1990 godina na “Folk Fest Valandovo”!

Naum Petreski

Ovoj komentar beše dovolen predizvik za temperamentniot Naum koj vo svojata replika ja iznese vistnata za proslavenata pesna pa odgovori:

Ovaa pesna beše baš pišana za mene i prv jas ja odpeav, a Milan ja nauči od mene, a i na snimkata negova stoi mojot vtor glas. Znači mnogu raboti ne znaete i deka Valandovskiot festival im plakaše golemi honorari na srpskite peači da učestvuvaat na festivalot, a mene kako nepoznat peač samo me odstranija – otkri Naum, koj so ovoj podatok go potvrdi podredeniot i neramnopraven odnos kon našite pejači, nasproti gostite od sosedstvoto koi sekogaš vo Makedonija uživale status na zvezdi.

Biba KRNČESKA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila