So neskriena doza na vozbuda eden mesec pred otpočnuvanjeto na dvodnevnata festivalska fešta vo Ohrid se oglasi i umetničkiot direktor na folk večerta Cane Petrov koj i ovaa godina go ima glavniot zbor vo izborot na pesnite, nivnata produkcija i sekako stilot koj ќe preovladuva…

– Netrpelivo go očekuvam „Ohrid fest“, 10-ti septemvri, koga na makedonskata javnost ḱe im gi prezentirame najnovite 18 pesni, zborovi i noti, nanižani od najpoznatite avtori i prepoznatliviot zvuk na ohridskata pesna, zvuk koj im prkosi na site novi produkciski tehnologii. Ova go velam bidejќi mnogu dobro znaeme kako zvuči tamburata, mandolinata, violinata, klarinetot i kako treba da zvuči zbirot na tie zvuci – veli Cane Petrov koj pozadi sebe ima bogato estradno iskustvo kako kompozitor i producent na mnogu muzički proekti.

Ja iskoristivme ovaa prilika i go prašavme na koj način odreduvaat koj stil ќe preovlada i kolku toj kako umetnički direktor ima vlijanie vo nametnuvanjeto na odreden trend?

– Stilot, muzičkiot lik na festivalot, zavisi isklučivo od izborot napraven od ponudenite kompozicii i od moeto vlijanie nad avtorite vo pravec na toa kakvi pesni mu trebaat na festivalot. Se slučuvalo da fali pesna so odreden stil, vo toj slučaj sme pravele takva pesna i sme ja podaruvale na naši vrvni vokalni izveduvači so što sme go zadržale i začuvale stilot na Folk večerta. Ako se vratime nanazad ḱe ve potsetam na eden bend koj od turbo-folk grupa preku noḱ go promeni stilot i so pesnata “Eh da sviri Sadilo” duri i pobedi i ja zema prvata nagrada od publikata. Za potoa da sledi obrabotkata na “Kalino mome” koja ovoj bend ja oživea i ja napravi večna. Ete za takvo vlijanie zboruvam.

Blagoj Grujovski
Slušnete gi Ohridskite pesni na Blagoja Gruevski, tie se stilski porazlični i sosem se razlikuvaat od negoviot bi rekol standarden hitovski stil.

Skopski Boemi
Tuka ḱe gi spomnam i “Skopski Boemi”, bend koj so svojata pesna i vedar duh udira pravo vo srceto na publikata, bend koj so samoto izleguvanje na scenata pokažuva koj e pobednikot, bend na koj ne mu trebaat nagradi, a sekogaš nosi vrvna pesna i izvedba.
Milovan Sekulovski

Tuka ḱe gi spomenam našite redovni učesnici od toj kraj Petar Nečovski, Milovan Sekulovski, Mirko Vretoski, a eve vo posledno vreme i mladiot Stružanec Metodija Stoleski, peači koj na “Ohrid fest” prezentiraat prekrasni pesni i za niv bi rekol pobednički. Što se odnesuva do ovogodinešniot „Ohrid fest- Ohridski trubaduri“ toj ḱe bide vo znakot na mandolinata i tamburata.

Najpoznatite i najkvalitni peački grla od Makedonija, koi zad sebe imaat celo bogatstvo od hitovi i obnarodeni pesni, pod palkata na dokažanite avtori, aranžeri i tekstopisci, ḱe go razleat starogradsko-mediteranskiot zvuk na scenata na Dolni Saraj.
Koprov i Cane Petrov

Koga seto toa ḱe se slušne na preubavata scena na Dolni Saraj, se dobiva magija, pretstavena od našite najpoznati- bi gi narekol „gladijatori“, bidejki ova e nivnata i našata borba i ova e nivnoto i našeto pole na koe se borime, od koe i za koe živeeme – pojasnuva Petrov koj ne krie deka osobeno teško mu pagja selekcjata na pesnite:
– Moram da spomenam deka selekcijata so sekoja godina stanuva se postroga, pa taka se slučuva odredeni izveduvači da ne uspeat da se plasiraat na folk večerta koja vsušnost e malo finale. Nekoi pak sosem go promašuvaat stilot na pesnite, a mnogu važno e što nekogaš dobivame prekrasni pesni no za žal mnogu dolgi i koi zaradi propoziciite morame da gi odbieme. Sepak na kraj ќe naglasam deka česta da gi pretstavam najdobrite e moja i ja koristam možnosta da posakam golem uspeh, golemo uživanje i ubavo i iskreno druženje na site učesnici na najnoviot „Ohrid fest 2021“…
Učesnici: Blagica Pavlovska, Skopski Boemi, Ibuš Ibraimovski, Barbara Jakovleska, Pero Hristov, Katerina Brezeva i Sonata, Nino Veličkovski, Suada Karišiḱ Šmidt,Blagoja Gruevski, Petar Nečovski, Jagoda Krnetiḱ-Jeftiḱ, Milovan Sekuloski, Sani, Kiril Belistojanoski, Mirko Vretoski i sekako mladiot Stružanec Metodija Stoleski.
Biba KRNČESKA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila