Spektakularnata manifestacija “Gastro Mak” po četvrti pat i pred samoto finale na četvrtiot den vo Ohrid, beše povod da porazgovarame so prvata dama na ovaa manifestacija G-dja Adrijana Alački, pretsedatelkata na “Asocijacijata na gotvači i šefovi na kujni na Makedonija” koja vsušnost e i najzaslužna za celokupnoto rastenje na ovoj gastronomski nastan koj ima internacionalen natprevaruvački karakter na koj tokmu taa uspea da postavi edni novi standardi koga e vo prašanje kulturata na hranata kaj nas i da ja podigne na edno povisoko nivo. Za nejziniot angažman kako i za nejzinite lićni vpečatoci so Adrijana porazgovaravme vo pauzata pred samoto proglasuvanje na pobednicite…

“Kako što rekovte deneska e četvrtiot den koga e najgolem adrenalinot i se čuvstvuva najgolema toplina, iako vremeto prekrasno ne posluži ovie četiri dena Gospod beše so nas, a za brzo ќe se odlučuva Gran Pri nagradata vo čii race ќe otide.
Ovaa godina imavme malku poinakov natprevar, za razlika od predhodnite tri godini. Ovaa godina rabotevme na dva paralelni fronta i toa vo vnatrešniot del na hotelot “Nova Rviera” se odvivaše strogo po WACS natprevarot za topla kujna kade što sudea vrvnite svetski iminja, eve i preku ekranite prisutnite možea da go sledat celiot ambient i se što se slučuvа vnatre kade se prisutni i sudiite kako što e Ljubica Komleniќ edna od četirite ženi sudii na WACS so licenca A, ponatamu Jan Luka Tomasi, Domeniko Maggy direktor na WACS za Jugoistočna Evropa voedno i direktor na “Gastro Mak”. 
Vo nadvorešniot del ovaa godina vovedovme i interaktivni slučuvanja megju koj e i “Barbecue fish festivalot Don David”, potoa mnogu master klasovi pa taka site slučajni minuvači, mladi nadežni gotvači no i iskusnite gotvači na kujni možea da gi prosledat najnovite dostignuvanja vo gastronomijata kako i tradicionalnite kujni na Indija, Kafkaz, Romanija, Švajcarija, Alpskata kujna, Azerbejđanska kujna i taka natamu, znači sekoj tim imaše svoj master klas so svoj master šef pa taka prikažuvanjeto na tradcionalnata kujna beše vsušnot i razmena na kulturite pomegju narodite. 
Ovaa godina četvrtiot gastronomski internacionalen natprevar  “Gastro Mak” prepoznatliv po sloganot “D'ont wory be Ohrid” kako i što zabeležavte go izdignavme na povisoko nivo so toa što site nastani, site slučuvanja bea direktno dirigirani od WACS, od svetskata organizacija na gotvači. Site znaat vo gastronamijat što znaci WACS, toj gi otvara portite na gotvačite vo svetot, što znači blagodarenie na toa što “Gastro Mak” e vo svetskata federacija členka nie gi otvarame vratite za našite mladi shefovi kako bi možele da gi posetat najprestižnite gastronomski akademii vo svetot i voedno da vnesat novi standardi i pravila vo gastronomijata što dosega vo Makedonija sme nemale. Ete tokmu toa me predizvika i imav hrabrost da ja formiram ovaa asocijacija, megjutoa jas kako sama edinka po onaa narodnata deka proletta ne ja čini edna lastovica ne možev se da postignam. Nie sme celo jato i vo ovaa prilika sakam da se zablagodaram na sopstvenikot na restoranot „New Albis“ g-dinot Besim Latifi, shefot Ljupčo Gievski od hotelot “Aleksandar Palas” so koj sme vo najtesniot tim i voedno na site členovi na “Gastro Mak” koj od godina vo gdina raste so se pogolem broj na členovi so toa što postavivme i regionalni direktori vo Makedonija kako bi možele da ja kordiniraat rabotata na novite členovi. 
Inaku eden natprevar od vakov vid treba da se razbere pred se kako način za podobruvanje i podignuvanje na gastronomijata na mestoto kade što nastanot se slučuva, potoa preku nego se razviva i turizmot. Ne slučajno go odbravme gradot Ohrid zatoa što e edna odlična turistička destinacija, a nie veќe sme vo pregovori so Rusija i Ukraina od kade imavme i pretsedatel na vinskiot klub so koj razgovaravme deka ќe počnat i čarter letovi od Moskva za Ohrid se so cel da se vkusi makedonskata tradicionalna kujna, da se poseti vinskiot pat i da se razmenat iskustva pomegju šefovi, a slednata cel na “Gastro Mak” e da se otvori akademija kade site ovie šefovi što gi vidovte vo golem broj od site kraišta na svetot ќe možat da održuvaat predavanja i obuka na našiot mlad kadar. 
Ona što mene donekade me iznenadi e što celi golemi timovi od dalečnite destinacii kako što se Dagestan, Azerbejđan, Rusija, Ukraina menuvaa po tri avioni za da dojdat ovde vo Ohrid, što e fantastičen podatok za pozdravuvanje, a nemožam da razberam kako može fakultetite i srednite učilišta od kaj nas da ne se prisutni na vakov nastan. Sekoja čest na nivnite profesori nie gi pokanivme da bidat del od sudiskiot tim vo sektorot vo koj što sekoja godina sudat, a toa e poslužuvanje na vino po meni odnosno vino i hrana, a nivnite učenici ne gi zabeležavme. Koga eden vakov natprevar se slučuva vo druga država kako na primer vo Instanbul, Turcija, tamu so avtobusi organizirano gi nosat od site kraevi na Turcija učenicite samo da gi sledat master klasovite, a kaj nas go ispuštaat vakviot nastan i navistina nam ni beše osobeno žal što najmalku vidovme makedonski učenici. Ova e toj naš paradoks na koj često nemame odgovori. Se nadevam deka svesnosta na profesorite ќe se podigne za do vgodina da gi donesat svoite učenici i studenti na eden vakov nastan”, direktno poentiraše Adrijana koja ne go krieše svoeto razočaruvanje. 
Na kraj nemoževme da ne ja zaprašame Adrijana dali pomisluvaše deka posle mnogu godini uspešna estradna kariera tokmu hranata ќe i gi otvori portite na svetskata scena?
“Ne razmisluvav što ќe postignam koga počnuvav samo imav cel što sakam da napravam. Blagodarenie na mojata emisija “Vkusot na tradicijata” go opkoliv svetot i napraviv istražuvanja za brazilskata, japonskata, tajlandskata, tajvanskata, turskata kujna i taka natamu i gi sozdadov kontaktite so svetskite gastronomi, za koi znaev deka eden den moram da gi donesam vo Makedonija i da napravam nešto za mojata zemja za mojot narod za moite deca. Jas ne bev svesna što ќe se sluči zošto samo rabotev i taka e do den denešen. Jas rabotam po 20 časa i veruvajte intenzivno 11 meseci se podgotvuvaše ovoj nastan što  normalno rezultiraše so uspeh. Za slednata godina odime ponatmu ušte edna skala pogore. Jas sekoj den koga ќe se razbudam mu blagodaram na Boga što sum zdrava i živa, moeto semejstvo, moite deca, vnukata i potoa započnuvam so rabota. Nemožam da predvidam koj den što ќe mi padne kako ideja za nekoj iden dopolnitelen nastan vo sklop na “Gastro Mak”, megjutoa vednaš večerva posle završuvanjeto na ova izdanie jas veќe započnuvam so podgotovkata na “Gastro Mak – 2020”.
Biljana KRNČESKA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila