Novite merki na Komisijata za zarazni bolesti koi Vladata gi usvoi od 1 Juni 2021 god, ja prodolžija  agonijata na muzičkata fela koja veќe 15 meseci nemože da raboti i egzistira. Iako Vladata gi olabavi merkite i dozvoli organizirazanje na svadbeni svečanosti na otvoreno so prisustvo do 100 lica i angažman na muzičari, sepak im ja prolongira zabranata za nastapi vo ugostitelskite objekti kade i ponatamu ne može da ima muzika vo živo.  Vakvata neopravdana odluka predizvika silen revolt megju muzičarite pa tie včera izlegoa na protes pred Vlada i go iskažaa svoeto nezadovolstvo. Predizvikani od novata odluka na Vladata za koja smetaat deka e neopravdana i diskriminiračka muzičarite naglasija deka sleden pat na protest ќe dojdat so decata za da se uverat nadležnite deka ne se poedinci tuku deka prestavuvaat celi semejstva koi se na rabot na egzistencijata.

– Ne site muzičari se vraboteni vo državni institucii, kako Opera i Filharmonija. Nekoi živeat isklučivo od nastapite vo lokalite. Za Komisijata za zarazni bolesti ne e problem šest lugje da sedat na edna masa vo kafeana i da bockaat od ista salata, a muzičar ili di-džej koj nastapuva vo eden ḱoš pretstavuva golema opasnost za okolinata. Ne znam, kako nekoj namerno da se obiduva da go otepa ovoj del od makedonskata kultura. Zatoa imam crna lenta na rakavot, zašto ova bukvalno e pogrebuvanje na makedonskata muzika – izjavi Džon Ilija Apelgren.

Tie velat deka e nelogično da možat da se organiziraat svadbi, a da ne može da ima svirki vo kafulinja?!

Petar Mladenovski od Upravniot odbor na Združenieto na muzičari „Muzika sega“, poznat kako Pece od „Superhiks“ izjavi deka treba da se dozvoli rabota na site onie što nastapuvaat, ne samo na svadbi, tuku i na site što nastapuvaat vo ugostitelski objekti bidejḱi, kako što reče, protokoli veḱe postojat.

Od Združenieto prašuvaat koi se licenciranite muzičari koi ḱe možat da nastapuvaat na svadbenite proslavi?!

– Toa najmnogu ne zbunuva bidejḱi licencirani muzičari vo ovaa država ne postojat. Nitu ima Komora koja bi gi zastapuvala i bi gi izdavala licencite, nitu združenie koe toa go pravi i barame odgovor na ova prašanje, na ova nejasnotija – izjavi Mladenovski.

Toj naglasi deka ušte minatoto leto imale dostaveno protokoli do Vladata i do site relevantni faktori za nastapi vo lokali, deka praḱale soopštenija, davale izjavi, imale sredbi, razgovori, pregovori, no dosega mal del od nivnite baranja se islušani i uvaženi…

Včerašniot protest nemaše masovna posetenot od muzičarite i relativno kratko traeeše pa se dobi vpečatok deka ovaa branša seušte nema edinstvo i deka muzičkite združenija ne se koordinirani i usoglaseni so členstvoto.

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila