Negoviot glas e prepoznatliv, radiofoničen i silno vpečatliv, isto kako i negoviot humor koj mu e zaštiten znak i nešto što odi raka pod raka so negovoto ime i prezime koe e sinonim za dobra radiska ili tv emisija. Redžo Baliќ  avtor, voditel, mediska figura, gradski lik, od onie esnaf faci, za koi sekogš vi raskažuvaat prikazni. Ednostavno čovek ljudina, koj gi saka lugjeto, a i lugjeto go sakaat nego. Sekogaš spremen da pomogni, da izleze vo presret na kolegite, da šarmira, animira i šegovito poentira so edna vrodena lesnotija, koja taka orginalno  go karakterizira. Pozadi sebe ima respektabilna kariera i 30 godišen mediski angažman za koj ќe porazgovarame i vo ovaa prilika zatoa što Redžo ni dade ubav povod so svojata nova avtorska radio emisija “Rebalans”, koja startuvaše vo nedelen termin (21 Februari) točno na pladne na skopskoto radio “Sky net” odnosno na frekfencijata od 102,5 FM. I bidejќi premierata beše dočekana so silni ovacii i ispratena so ušte posilna poddrška od javnosta, go započnuvame ovoj razgovor so Redžo tokmu so impresiite što toj lično gi počuvstvuva posle 4 godišnata pauza i sekako vozbudata što e neizostaven del  od mediskiot adrenalin…


– Najnapred golemo blagodaram što odvoivte vreme i prostor da go odbeležite mojot come back vo eterot-moeto najomileno i najprirodno opkružuvanje. Iako ne očekuvav nekako sosema e logično i prirodno da posle rečisi 4 god. pauza se počuvstvuva vozbuda, koja jas bi ja narekol pozitivna trema za ona što najmnogu sakam da go rabotam (i mislam deka znam da go rabotam) zatoa što traee bezmalku 30 god.

Se odluči za radiska zabavna emisija koja ima udaren nedelen tajming, točno na pladne i se vika “Rebalans”. Pretpostavuvam deka ovoj ekonomski termin ma svoja simbolika koja ќe ni ja objasniš i sekako dali očekuvaše  tvojot come back da bide tolku frenetično pozdraven od publikata?

– Što se odnesuva do imeto na emisijata, čista koincidencija so ekonomsko-finansiskiot termin. “Rebalans” e vpročem anagram od REdžo BAaliќ LANSira, a što se odnesuva do toa kako i kolku frenetično e dočekan mojot come back iskreno veruvam deka toa se dolži na godinite pominati zad mikrofonot i stakloto što život znači, načinot na mojata interakcija so auditoriumot i verojatno prepoznatliviot glas i manir na vodenje na radijska emisija, što nesomneno e golem pottik no i ogromna obvrska prema lugjeto koi dolgi niz godini ja sledat mojata rabota. Iskreno bez lažna skromnost ne očekuvav volku pozitivna reakcija no vo sekoj slučaj me raduva i obvrzuva da so istoto tempo prodolžam da gi zabavuvam i opuštam za da ljubovta prodolži tamu kaj što zastana.

Interesno e što ti ovaa emisija ja podgotvuvaš zaedno so poznatiot kompozitor, producent i menađer  Saša Dragiќ so koj podolgo vreme drugaruvaš. Kako započna toa vaše prijatelstvo i koj ja dade idejata za zaednička radio emisija?

– Za volja na vistinata ovoj pat neotugjiv del od drim-timot na “Rebalans” e i Saša Dragić eden od najuspešnite i najnagraduvanite kompozitori, avtori na tekstovi i menadžeri na balkanot, koj vpročem i beše dvigatel na reanimacijata na “Rebalans” taka da negoviot angažman vo mnogu nešta mi ja olesnuva rabotata.
Golemo zadovolstvo i čest e da se ima eden taka profiliran stručnjak za sorabotnik. Našeto prijatelstvo datira od dalečnata1992 god. koga toj kako menadžer na “Bajaga i instruktori” go donese na intervju vo radioto vo koe togaš rabotev (Kanal Plus) kako generalna najava za koncertot što sledeše. Posle intervjuto koe toj go sledeše so golemo vnimanie se rakuvavme, a toj mi se obrati so slednive zborovi: “Bravo momak, ti ovo odlično radiš”, no i jas ne ostanav pokuso, mu se zablagodariv i vo moj prepoznatliv manir mu odgovoriv: “A šta si ti mislio da samo vi u Beogradu znate znanje” na što toj slatko se iznasmea, a se posle toa e edno golemo prijatelstvo i druženje, vo site priliki koga toj sam ili so svoite štitenici beše vo Makedonija, no i koga jas bev vo Belgrad, a osobeno vo periodot koga rabotev na “Pink” tv. Toa trae i den denes so nesmalen intenzitet duri sega e i pointenzivno zatoa što sega sme zaedno vo biznis što samo po sebe bara rečisi denonoќno “druženje” što i na dvajcata ni prija i ne gledam pričina da bide poinaku. Muzičkiot del od emisijata e zadolženie na Saša ,iako redovno me konsultira, a stanuva zbor za zabavna muzika od bivšite YU prostori, od site žanrovi čii dobri poznavači sme i dvajcata, no toj sekako poveќe, blagodarenie na negoviot ličen doprinos vo taa muzika, preku pesnite što gi ima napišano i komponirano za mnogu pejači so koi neguva i lično prijatelstvo, taka da i toj segment ќe dojde na red koga toa ќe go dozvolat uslovite za da dobar del od niv bidat i gosti vo “Rebalans”.


Što saka Redžo da sluša za svoja duša i koi mediumi vo tvojata bogata voditelska kariera odigraa najvpečatliva ulaga?

– Što saka Redžo najmnogu da sluša – bajagi teško prašanje. Redžo e po vokacija roker (od 9 god. sum po igranki, koncerti i živi svirki) no, so tek na godinite seto toa se nadopolnuva i so dobar urban folk, izvorna narodna muzika od cela Yuga, što koincidira i so muzikata što se slušaše vo moite emisii. Počnav kako gostin vo noќna programa na “Kanal 4” (prvo privatno radio vo Makedonija) za da samo posle 5 nedeli stanam direktor na istoto i verojatno od tamu se naj ubavite spomeni, no i sekoj iden angažman na drugite mediumi ostavi golema i ubava traga na mojot profesionalen opus, ama za toa bi ni trebalo mnogu poveќe vreme i prostor da se raskaže makar mal del od najinteresnite “dešavki”.

Na društvenite mreži si isto taka mnogu aktiven i sleden od golem broj na lugje koi prosto te obožvaat. Da li postoi nekoj recept za osvojuvanje na publikata?

– Kako i milioni drugi, sum prisaten na socijalnite mreži, no ne sum zavisnik, se obiduvam da i tamu bidam istiot Redžo što go znaat od mediumite no i od privatniot život, taka da receptot e sosema ednostaven, bidi iskren ,neposreden originalen so pozitivnai misli i vibracii i nemoj ama baš na nikogo ni so grd zbor da mu dadeš pričina za negativna diskusija.

Neodamna obznani deka so doagjanjeto na vnukata Alisa stana petokraten dedo. Titula na koja si osobeno gord. Koj e Redžo Baliќ privatno i što najmnogu go usreќuva?

– Tokmu so doagjanjeto na Alisa na svet, stanav dedo so pet zvezdički,na što sum osobeno gord. Toa e taa neophodna ramnoteža pomegju site problemi i neubavi nešta što za žal katadnevno ni se slučuvaat i kompletna radost,opuštenost i voshit so samata pomisla na moite vnučinja, a nivnoto prisustvo e jagoda na mojata životna torta.

Živeeme vo specifičen period na svetska Pandemija koja dopolnitelno stresno deluva na sekojdnevieto. Kako ti se zaštituvaš od toksičnoto vreme i koja e tvojata preporaka za našite čitateli?

-Za žal i jas sum del od ova vreme-nevreme no se obiduvam maksimalno da se apstrahiram od site tie gadotii što 24/7 ni se serviraat od site strani i mislam deka uspevam, a vraќanjeto vo eterot dopolnitelno mi pomaga vo toa, zatoa što lajt motivot na “Rebalans ” e da se slavi životot so site svoi ubavini, so dobra muzika,originalen humor,pozitivni misli i vibracii-ljubov. Ušte ednaš blagodaram za vremeto i prostorot i ve očekuvam vo studioto na SKY RADIO.
Biba KRNČESKA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila