Se čini deka Bitola denovive e vistinski centar na kulturata, zatoa što svoite tradicionalni manifestacii i pokraj okolnostite i posebnite protokoli odluči da gi održi i na umetnosta povtorno  da i se pokloni.  Nekolku dnevniot  “Lokum Fest” – muzika i tradicija po 14 –ti pat se održa, ovoj pat vo Pacioto na Zavod i Muzej Bitola i ponudi  prigodna muzičko kulturna programa. Manifestacijata započna  so koncertot na etno grupata “Čalgija saund sistem”, a fantastičniot glas na vokalistkata Dobrila Grašeska ušte ednaš uspea prisutnite da gi prenesi niz vremeto dolovuvajќi ja misterijata na minatoto i želbata za normalnoto vospriemanje na idninata. Ovoj sostav koj važi za isklučitelno orginalen i profesionalen go sočinuvaat i instrumentalistite Aleksandar Kuzman – violina, Boško Mangarovski – kanon, Dorian Jovanoviќ – ut i Filip Krstevski tarabuka i dajre.

Prisutnite gosti na koncertot imaa možnost osven tradicionalnite makedonski pesni što ovoj sostav gi ima vo svojot repertoar da gi čujat i pesnite od nivniot nov studiski album “Tihuvaj” koj koncepciski donesuva edna moderna nota na izvorniot zvuk.
Koncertot se održa spored protokolite za vakvi nastani so rastojanie megju posetitelite koi zadolžitelno nosea maski, a na samiot vlez za site prisutni beše obavezna dezinfekcijata.

Vo svoeto obraќanje pred publikata, megju drugoto vokalot Dobrila reče:
“Ubavo e koga vo eden vakov karantinski moment možeme da doneseme i parče umetnost i muzika zatoa što toa e eden od načinite na koj što se leči dušata. A koga dušata se leči, togaš i teloto se izlekuva”, reče Dobrila, a potoa zapea grleno i istovremeno melemno i toplo, onaka kako što samo taa umee.

Posle koncertnoto prestavuvanje pejačkata se upati na zaslužen godišen odmor, koj go minuva so svoeto semejstvo na Ohridskoto krajbrežje kade zbira energija za indite nastapi. Na našeto insistiranje da ni gi prenese ličnite vpečatoci za odrzaniot  koncert i okolnostite, taa ekspresno ni izjavi:
“Umetnosta ḱe go spasi svetot, ili barem dušata na svetot. Ova bi bila mojata generalna izjava što za nastapot, što za festivalot, što za pandemijata. Zatoa, najprvo ḱe kažam deka ovoj nastap go čekavme so netrpenie zašto za luǵje koi često nastapuvaat i imaat odličen odnos so publikata, “Lokum fest” ni dojde kako lokum po kafe. Za merak. Go zablaži ovoj gorok vkus sozdaden so neizvesnosta i dramatičnosta so pandemijata. Pritoa, ispraḱam čestitki do organizatorot koj uspea da pronajde odličen i intimen prostor vo koj site uživaa i nie i piblikata, možebi poradi istorijata na zgradata, a možebi poradi kamernosta koja ne odnese vo druga dimenzija. Ova na site im beše potrebno, zašto bez griža za dušata i duhot, teloto oslabuva. I pokraj maskite i oddalečenosta na gledačite eden od drug, mislam deka site uživaa. I ostanaa zdravi. I da ostaneme site zdravi i bezbedni za da se vidime na ušte pogolem nastan” – ni porača veselata Dobrila.

Za onie koi ne znaat “Lokum fest” e festival koj za prv pat se oddrža 2007 – ta godina vo srceto na starata bitolska čaršija. Imeto na festivalot e sinonim na sredba pomeǵju esanfot, luǵjeto od različni kulturi koi bitisuvale vo konzulska Bitola. “Lokum fest” e festival koj go promovira kulturnoto nasledstvo kako važen identitetski segment i atraktiven atribut za razvoj na kulturniot turizam. Godinava za prv pat se oddržuva nadvor od starata čaršija, no sepak vo kulturno istorisko mesto. “Lokum fest” ostanuva dosleden vo svojata misija da promovira makedonska muzika i muzičari, a vo izminatite 13 g. na nego nastapile preku 68 grupi od 20 zemji. Od onie pozvucni iminja na ovoj festival nastapile i Jakov Drenkovski, Violeta Tomovska, Toni Kitanovski i Čekezi orkestar, “Ljubojna”, “Baklava” i drugi muzički brendovi.

Biljana KRNČESKA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila