Makedonija i makedoncite seušte praznuvaat no se čini deka novogodišnite nastapi na pejacite po plostadite i reakciite za niv nikako ne stivnuvaat. Novogodišniot angažman na bosanskiot pejač Dino Merlin vo Skopje koj beše platen 100 000 evra seušte silno ja potresuva nacijata i estradata koja so ovoj gest ušte ednaš svati deka e devalvirana kako fela i kako kvalitet. Našite pejači vo sopstvenata zemja se staveni vo podredena pozicija, a site pejači od regionot uživaat status na golemi zvezdi na koi im se isplaќaat vrtoglavi honorari koi se opravduvaat so pazarnata ekonomija. Sepak pejačite donekade i sami snosat odgovornost za vakvata situacija zatoa što nikogaš dosega organizirano ne istapija po ova gorlivo prašanje što site gi zasega tuku premolčlivo ja prifakaa situacijata so godini. Večniot buntovnik na estradata legendarniot Efto Pupinoski ušte ednaš pokaža deka temperamentot nemože ni so godinite da se potisne pa vo svoj stil “raspali” po novinarite i mediumite koi gi posoči za edni od vinovnicite za glorificiranjeto na stranskite pejači. Negovata reakcija vo celost vi ja prenesuvame.

MAKEDONSKI FENOMEN

Samiot da se stavaš kako gragjanin od VTOR red.

I taka pomina i dočekot na Novata 2020 godina, pa gledavme i slušavme na vestite na site nacionalni televizii „Dino Merlin go napolnil ploštadot vo Skopje“ , „Dino – vaka…“ , „Dino – taka…“ , i za seto toa televiziite vo svoite vesti mu posvetija od 2-3 do 5 minuti, dodeka za nas, makedonskite pejači, po najmnogu desetina sekundi. Gospoda novinari, zošto ne izvestivte deka i Efto Pupinoski go napolni ohridskiot ploštad i deka na toa studeno vreme site prisutni ostanaa na ploštadot za celiot vremenski period na mojot nastap od 23:15 do 1:00 časot na nivno i na naše zadovolstvo ( moe i na orkestarot Fortuna) ?

Gospoda novinari, možebi Vi beše sram bidejḱi se raboteše za makedonski pejač ili možebi ednostavno toa ne moževte da go prenesete zaradi dlaboko vkorenetiot fenomen kaj Makedonecot samiot na sebe da ne si veruva i samiot sebe da se stava vo podredena pozicija kako gragjanin od vtor red?

Ušte 1986 godina so mojata pesna „Lihnida“ širum mi beše otvorena vratata na belgradskata estrada, ama jas ne otidov za Belgrad, ostanav vo Makedonija, i ja zbogativ makedonskata kulturna riznica so ušte pet-šest hitovi. Najčesto, nekoi pejači od sosedstvoto zaradi golemata jazična prednost bidejḱi peat na jazik koj go koristat i razbiraat preku 15 paati poveḱe narod otkolku makedonskiot, dobivaat tretman kako balkanski zvezdi, a ne zaradi nekoe ekstra kvalitetno peenje i posebno ubavi pesni. No i pokraj toj golem hendikep za nas, Makedoncite, jas ja imam „Lihnida kajče veslaše“ koja i pokraj toa što e ispeana na makedonski jazik isklučivo so silata na kvalitetot kako kompozicija i interpretacija gi sruši jazičnite barieri i stana balkanski hit. I namesto nie koi komponirame i peeme na nacionalniot jazik da imame soodvetno vnimanie i tretman zatoa što so našite nacionalni hitovi davame konkreten pridones kon jaknenje na našiot nacionalen identitet što na nas Makedoncite ni e neophoden vo ovie istoriski okolnosti, vrednosta na našiot trud nì e i ponataka devalvirana. Nasproti ova, na pejačite što doagjaat od sosedstvoto i ponataka im gi polnime torbite so pari, pa ispagja deka Dino Merlin go napolni skopskiot ploštad za 100.000 evra, a Efto Pupinoski go napolni ohridskiot za 40-tina pati pomala cena!

I da vi kažam, cel život vodev edna moja borba za dobroto na našata nacionalna pesna i čekav neštata da se popravat, i sega od ovaa pozicija dlaboko sum ubeden NÌ NEMA NADEŽ !

Im blagodaram na Ohriǵani i na gostite od Makedonija i sosedstvoto za toa što me počestija so tolkavo golemo prisustvo.

Aj so zdravje, Efto Pupinoski

Reakcijata na Efto Pupinoski nikogo ne ostavi ramnodušen na društvenite mreži i dobi golema poddrška, a nekoi od negovite kolegi i javno go poddržaa. Pero Hristov, Blaga Petreska i Miško Krstevski rezignirano ja iznesoa svoja ogorčenost od tretmanot što im e nametnat i so žalenje konstatiraa deka vakvite javni prozivki za žal nikogo ne dopiraat i nemožat ništo radikalno da promenat, a imaše i takvi komentatori koi smetaa deka samite pejači trebale mnogu porano da reagiraat ušte pred desetina godini koga počna masovno da se praktikuva principot na angžiranje na stranski pejači po ploštadite za visoki honorari.

Dali neštata posle Dino Merlin i isplatenite 100 000 evra ќe se promenat i dali e toa kulminacijata sto konečno ќe ja osvesti estradata za da reagira i da si gi pobara pravata ostanuva da ni pokaže tokmu ovaa Nova 2020 godina…

Biljana KRNČESKA

 

 


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila