Ušte koga ja vidov za prv pat na scenata na “Mel fest” znaev deka od ova prilepsko devojče može mnogu da se očekuva! Nejzinoto okruglo baby face lice so topli bademovi oči, polnite usni i bujnata kosa ja potvrduvaa vizulenata predispozicija što najčesto e potrebna za scensko šarmiranje, a koga zapea na site ni stana jasno deka Aleksandra Trajčeska e nova prilepska nadež na koja i predstojat ubavi predizvici.

Pred nekolku nedeli ubavite predizvici Aleksandra gi pretvori vo uspesi koi ja donesoa vo žižata na javnosta, a stanuva zbor za nejzinoto učestvo na festivalot na pop muzika “George Grigoriu” koj se održa vo Braila, Romanija, pod pokrovitelstvo na istoimenata fondacija, a vo čest na eminentniot romanski kompozitor, pejač, avtor i producent.

Na festivalot učestvuvale 24 mladi učesnici (nad 18 godišna vozrast) od Romanija, Italija, Bosna i Hercegovina, Ukraina, Kazahstan i Bugarija, a edinstven pretstavnik od Makedonija bila tokmu našata Aleksandra Trajčeska, koja se prestavila so pesnata „Što saka neka bide“ od avtorite Kire Kostov i Miodrag Vrčakoski Vrčak, so koja svoevremeno Lidija Kočovska go osvoi Gran Prito na Skopskiot muzički festival.

Inaku Aleksandra na scenata začekorila mnogu rano, taka što sega, na svoja 18 godišna vozrast veќe se čuvstvuva dovolno samouvereno za da gi pokaže svoite afiniteti.

Taa od septemvri ḱe bide učenik vo četvrta godina vo Prilepskata gimnazija “Mirče Acev”.

Prvite muzički ambicii gi istaknala preku učestvoto vo Pinkovite zvezdički, koga imala samo 12 godini, a uspeala da stigne do sedmiot krug so odlični kritiki na žirito. Ottogaš pa se dosega uči peenje vo muzičkoto učilište “Matriks” vo Prilep, kaj profesorot Denis Dimoski.

Učestvuvala i na poveḱe muzički festivali i natprevari , no posebno dragi i se nastapite na evergrin festivalot „Sonce za tri svetovi“ koj se održa minatata godina vo Kruševo, a na koj se prestavi so pesnata „Ne mi bilo sudeno “, što vo dalečnata 1994 godina na “Intefest” ja otpea Tanja Kočovska i ja osvoi Gran Pri nagradata. Na istiot festival, vo duet so Denis Dimoski ja izvedoa i pesnata „Nemir“ koja svoevremeno zaedno ja otpeeja Toše Proeski i Karolina Gočeva.


Isto taka Aleksandra Trajčeska sorabotuva i so Detskiot festival Siljan Štrkot,  a vo nejzina izvedba može da se čue i volšebnata pesna „Letame“ koja ja napiša Tome Temelkovski i so koja pred dve godini započnuva prekrasnoto druženje na prilepskite dečinja so teatarot.

Poslednive 2 godini Aleksandra može redovno da se sretne i po prilepskite, bitolskite i skopskite kafulinja kade sama ili so svojot bend “Peaches” izveduva prekrasna muzika od različni žanrovi.

Veќe sledniot mesec ovaa grupa zaedno so Aleksandra se najavuvaat i kako učesnici vo muzičkata programa na ovogodinešniot “Pivo fest”.

Publikata imaše možnost, Aleksandra da ja vidi i preku sorabotka so makedonskiot romantičar Marin Babiḱ i negovata ekipa vo poetsko-muzičkiot performans “Bebuli”- 2, niz poveḱe makedonski gradovi, a brojni nastapi vo zemjata i stranstvo kako pridružen vokal imase i so kultniot prilepski bend “Cross Road Blues Band”.

Nejzinite planovi se vo bliska idnina da snimi što e možno poveḱe pesni koi ḱe nosat nejzin muzički, emocionalen i duševen pečat, i se poveḱe da ja proširuva sorabotkata so svoite kolegi, mentori i učiteli od muzičkata sfera.

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila