Posle našata včerašna objava koja e aktuelna denovive na balkanskite portali za ljubovnata mladeška vrska pomegju Muharem Serbezovski i Kralicata na romskata pesna (sega veќe pokojna) Esma Ređepova, za što progovori samiot Serbezovski, dobivme žestoka reakcija od nejziniot posinok, Simeon Atanasov, koj gi prozva novinarite deka bez konsultacija so nego se drznale da pišuvaat nevistini koi go skvernavat spomenot na Esma uoči odbeležuvanjeto na 5 godišninata od nejzinata smrt?!

Simeon so svojata majka Esma

Najprvin mora da konstatirame deka izjavata od Muharem beše prenesena avtentično i deka za taa izjava odgovara edinstveno toj, a novinarite kako glasnici se tuka da go publikuvaat iznesenoto tvrdenje. Što ќe reče deka totano nelogčno e posinokot da aludira deka so prenesenata izjava novinarite go skvernavat spomenot na Esma od pričina što ni toj ne e najkompetenten da zboruva za ljubovniot i emotiven život na svojata majka.

Simeon vo svoite repliki preku društvente mreži insistraše da se kaže negovata verzija na ovaa prikazna, odnosno apsolutno da se demantira bilo kakva povrzanost na Esma so Muharem Serbezovski:

Za toa kolku jas ja znam celata vistina, govori i faktot deka Muharem imal 12 god, a Esma 19 god. Zošto devojka koja ima 19 god i e popularna bi se zanimavala so dete ?!
Za rečisi 40 godini moe živeenje so Esma Ređepova, nikogaš ne mi kažala za vakva glupost. Postoel čovek pred Stevo Teodosievski, no ne bil Muharem Serbezovski. Ova go garantiram, bidejќi site tajni gi znam! Ne znam od koja pričina, dali voopšto toj dal takva izjava, no vo edno sum siguren, a toa e deka ne bea voopšto bliski so Esma, da ne rečam deka ne go podnesuvaše poradi toa što toj cel svoj život prepejuvaše turski pesni, a Esma sakaše čisto romski pesni. Veruvajte lugje ova e čista laga
– nervozno repliciraše Atanasov.

Na našata preporaka deka najdobro e da go kontaktira izvorot, odnosno da im se obrati na kolegite od srpskiot “Kurir” koi prvi ja prenesoa izjavata od Serbezovski, Simeon brzopotezno reagiraše i vo svojot stil isprati demant na srpski jazik koj vednaš beše objaven na portalot.

Dali ova ljubovna storija koja se dokažuva odnosno demantira preku mediumite ќe ima i svoe prodolženie ќe vidime naskoro dokolku povtorno se oglasi i samiot Muharem, koj vo ovoj slučaj e prozvan deka ne ja zboruva vistinata i deka ljubovnite iskri megju nego i pokojnata Esma nikogaš ne postoele…
Biba KRNČESKA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila