Večerva vo Prilep vo golemiot salon na NUCK „Marko Cepenkov“ ḱe bide otvorena retrospektivna izložba na skulpturi vo drvo izraboteni vo tekot na 50 godini kontinuirano likovno tvoreštvo vo „Internacionalnoto studio za plastika vo drvo“ vo organizacija na Centarot za sovremena likovna umetnost od Prilep.

Vo ovoj grad veḱe 64 godini po red se neguva likovnata umetnost preku Umetničkoto leto i Internacionalnite likovni rabotilnici koi gi organizira tokmu Centarot za sovremena likovna umetnost od Prilep. Od CSLU velat deka se gordi na zbirkata likovni dela izraboteni vo različni tehniki i materijali koi nastanale vo tekot na 64 – ri godišnoto kontinuirano likovno tvorenje…

Skluptura vo drvo

Poslednite godini počnuvajḱi od 2017 godina i jubilejot „60 godini likovno tvoreštvo CSLU-Prilep“ posveten na 60 godini kontinuirano slikarsko tvoreštvo vo Internacionalnata slikarska kolonija, jubileite se redat eden po eden. Vo 2018 godina CSLU-Prilep so gordost go proslavuva jubilejot „55 godini Internacionalen skulptorski simpozium Mermer“, a vo 2019 godina od golemo značenje za niv beše i odbeležuvanjeto na jubilejot „35 godini Internacionalno atelje za skulptura vo metal“. Veḱe vo 2020 godina uspešno go odbeležuvaat i jubilejot 40 godini CSLU-Prilep (oficijalnoto otpočnuvanje so rabota na CSLU-Prilep i reorganizacijata i spojuvanjeto na site likovni studija pod edna organizacija), za da ovaa godina dostoinstveno go odbeležat i jubilejot „50 godini Internacionalno studio za plastika vo drvo“.

Centar za kultura Marko Cepenkov

CSLU-Prilep vo kontinuitet sekoja godina pravi odličen izbor na umetnici od domašnata, no i od megjunarodnata umetnička scena, od koi del se poznati i vo svetski ramki. Ovoj Centar za sovremena likovna umetnost od Prilep kontinuirano potvrduva deka poseduva kvalitet, kompetentnost i tradicija da nosi golemi iminja-avtori.

Od tamu velat deka individualnata niška na našeto postoenje se krie vo ona što ḱe go ostavime pozadi nas, a bogatstvoto koe Prilep go dobiva sekoja godina preku likovnite izrazi e vistinsko nasledstvo za idnite generacii.

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila