Novata sezona na popularnata tv emisija “Pesma za dušu” koja se emituva na Grand televizija beše otvorena so gostuvanjeto na našata proslavena grupa “Molika” i nejziniot  zaštiten vokal  Aneta Micevska. Domaќinot i voditel Peja najavuvajќi go gostuvanjeto na ovie naši muzički ambasadori, ja naglasi svojata uloga kako nivni promotor vo Srbija, zatoa što za prv pat tokmu vo negovata emsija “A što ne bi moglo” beše prestavena “Molika” i napravi bum osvojuvajќi go regionot so svojata muzikalnost. Se razbira deka glavnata zasluga za toa ja ponese Aneta, koja ima vonseriski glasovni sposobnosti, no neblagodarno e da gi zapostavime i ostanatite muzičari koi go sočinuvaat ovoj bend i se razbira nivniot frontmen Đimi koj e najzaslužen za brendot što go stvori.

No, da se vratime na nivnoto posledno gostuvanje kaj Peja koe naide povtorno na silen odek kaj javnosta koja interaktivno učestvuvaše vo emisijata.

Aneta vo stilot na prava dama, dostoinstveno, odmereno i mnogu dozirano go nadopolnuvaše zborliviot Peja, izbirajќi da govori na svojot majčin jazik kako najsigurna varijanta. Kreacijata što vo ovaa prilika ja noseše gi zaslužuva site pofalbi, zatoa što beše uspešen spoj na stiliziran barok i tarper pantaloni koi laskavo i godea na stavata na pejačkata, a nejzinata svedena šminka i frizura dopolnitelno go istaknuvaa neguvanoto lice koe na sreќa seušte nema pretrpeno estetski intervencii pa izgleda prekrasno tokmu onaka kako što go stvorila majkata priroda.

Interesno e što Peja ušte na samiot start na emsijata pročita poraka od Ceca koja od Lefkada go pozdravi gostuvanjeto na muzičarite  i so toa dopolnitelno go uvaži nivnoto prisustvo vo Srbija, no toa posebno ne go registriraše Aneta koja oligledno ne praktikuva poltronski da se odnesuva sprema nikogo.

“Molika” emisijata ja otvori so nivnata ubava pesna “Mojata Bitola” koja ja imaat posveteno na svojot roden grad, a potoa Aneta ja prestavi svojata virtuoznost so izvedbata na antologiskata “Zajdi zajdi”, pesna koja e svoevden ispit za sekoj vistinski pejač. Sepak, retko koj umee da ja otpee so finesi i točna intonativnost izbegnuvajќi prenagaseno vibrato i ukrasi.

Sleden muzički izbor beše starata egejska pesna”Kinisa da oda” što ovaa grupa ja oživea i često ja izveduvaat, kako što reče i Aneta od emotivna pričina zatoa što i taa ima egejsko poteklo.

Potoa se redea pesnite “Stara majka”, “Slušam kaj šumat šumite, bukite”, “Edna želba imam”,”Sudbo moja”, “Sestra kani brata na večera”, pesni koi se vistinski reprezenti na makedonskata muzička unikatnost.

Ona što ovaa emisija ja praveše porazlična od drugite, sekako beše makedonskiot melos na koj insistiral kako što doznavme samiot domaќin, voditelot Peja, a publikata možeše da čue kako zvučat “Molika” i Aneta i na srpski, koga gi izvedoa maestralno pesnite “Pričaj mi pričaj”, “Izvini dušo” i “Janičar” …

Muzičkoto show beše zaokruženo so obnarodenata “Makedonsko devojče” koja e svoevidna himna i vistinski reprezent na našata nacija i pesna po koja svetot ne prepoznava.

Ovaa emisija e dokaz deka reciprocitetot postoi i deka vistinskite umetnici i muzičari se cenat nasekade bez razlika na koj jazik peaat. Za site onie što ne ja poglednale ovaa emsija vo prodolženie vi ja ponuduvame kako odličen izbor za muzičko uživanje…

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila