Najdolgo očekuvaniot muzički nastan “Evrosong” koj minatata nedela imavme možnost da go prosledime preku direktniot televiziski prenos na MTV, ja predizvika našata euforičnost, pred se zaradi navivačkiot adrenalin što sekogaš e prisuten, a potoa i zaradi tipuvanjeto koe e neizostaven del od ova show so natprevaruvački karakter. Osobeno važna uloga vo povrzuvanjeto na site ovie segmenti ima komentatorot koj e zadolžen za prestavuvanje na zemjite učesnički i nivnite prestavnici i pesmi, pa vo toj konteks negovata zadača e mnogu odgovorna. MTV ovaa godina kako glaven komentator za site tri Evroviziski večeri ja izbra poznatata novinarka i voditelka Eli Tanaskova koja voedno e i poliglota, zboruva nekolku svetski jazici i ima golemo televizisko i scensko iskustvo.

Nejzinoto vpečatlivo prenesuvanje i dobližuvanje na celokupnata evroviziska atmosvera beše povod za ova intervju vo koe sigurni sme deka ќe uživate…

Eli nekako najdobro e na samiot početok od ovoj razgovor da ni gi pojasniš razlikite pomegju voditelstvoto i komentatorstvoto? Vo što suštestveno se dvojat?

– Bi sakala na početokot iskreno, od srce da ti zablagodaram za javnata poddrška i kolegijalnost. Dobiv mnogu lični poraki, od uvaženi ličnosti i toa me pravi sreḱna, no, ti i kolegata Stefanovski, ete go spodelivte. Kako voditel, se podgotvuvaš, istražuvaš, imaš ličen kontakt i spodeluvaš zaednički so sogovornikot, prikazna. Koga komentiraš, ti si oficijalno lice, vnimavaš da ne si nametliv, da go prilagodiš glasot, da bide priemčiv, se obraḱam i na gledačite na MTV, no i na slušatelite. Treba da imaš mnogu informacii. Del gi dobivaš bidejḱi si akreditiran i prisuten na site presovi, konferencii, važni nastani, sostanoci za komentatori, ama najmnogu sam baraš. I toa ona što smetaš deka na publikata bi i bil interesen podatok.

 

Kolku godinešnata obvrska kako tv komentator na “Evrosong” baraše posebna podgotovka i zošto ovoj pat tokmu tebe nacionalniot servis  ti ja dodeli ovaa zadača?

– Premnogu, bi bil najkratkiot odgovor od prviot del na prašanjeto. Jas ne bev vo Roterdam. I dolgi godini nanazad, za “Detskiot Evrosong”, za “San Remo”, “Izbor na svetska ubavica”, komentiram od studio. No, toa ne ja namaluva ubavinata i uživanjeto. Preku vikend, onlajn gi sledev site nastani, presovi, tirkizniot kilim, probi. Potoa sledea sostanoci za komentatori. Tie što bea tamu dobivaat materijali. Nie, od doma, mora brzo da pišuvame, zabeležuvame, podocna da proveruvame, da barame materijali. Sledi tehnička proba, proba za kostimi. Jas seto toa go sledev onlajn. Zabeležuvav, pišuvav. Generalna proba, pa prvo polufinale, generalna, pa vtoro, generalna, finale. Ona što ne možat gledačite da go vidat, se trudam da go prenesam. Inaku ova e rabotna zadača, kako i sekoja druga. Rotirame so koegite, no sme si poddrška sekogaš. Dolgi godini dodeka komentiraše Karolina, jas bev vo master. Vo slučaj da otkažat linii, tehnika, bev podgotvena vednaš da sednam. Znam kakov stres e, sekogaš se trudev da ja raspoložam da i kažam deka se ke bide ok. Ovoj pat, uredničkata i šef na delegacija Meri, beše takva poddrška.

Kakvi se referenci treba da poseduva eden novinar za da bide angažiran i kako komentator?

– Iskustvo pred se. Doza na smirenost, relaksirački prenos, da ne se povtoruvaš, da si umeren, da ne iritiraš, ednostavno da gi prošetaš site što te sledat niz Roterdam, da dadeš interesni podatoci za izveduvačite, da napraviš edna ubava atmosfera i komunikacija. Sekako poznavanjeto jazici e golema pomoš, brzo da preveduvaš zatoa što ovaa godina nemaše niakava dijalog lista, za video prikaznite i arhivskite videa. Mora da gi poznavaš i izveduvačite od ranite godini, koga učestvuvale, koga pobedile, so koja pesna. Koga se obraḱaat vo zelenata soba, koga se davaat poeni. Jas zboruvam angliski, grčki, se služam so francuski, češki i razbiram švedski. I lesno se prefrluvam na stranski govorni podračja. Toa mi ja olesnuva rabotata.

Na nekogašnite Evroviziski natprevaruvanja zaedno so  delagaciite na državite patuvaa i komentatorite koi imaa tamu svoi kabini i od tamu go prenesuvaa nastanot. Što misliš dali e toa polesen ili potežok način na rabota?

– Toj del, posetata na komentatorskite kutii, godinava beše pokrien so marketing. Edsilija vleze kaj danskiot i kaj švedskiot komentator. Toa se mnogu mali kutii, na golema visočina od kade se gleda celata arena i scena. So niv ima tehničar. No da bidam iskrena, jas najsigurno se čuvstvuvam vo MTV. Toa e kako da sum doma. Imam golema soba, dva ekrani. Ednoto e programa, drugoto e nastanot. Golemo staklo kade e tehničar, tonec, urednik. I se e polesno koga si doma. No, za site komentari, a sum gi imala prilično, gledačite često mi pišuvaat vo poraka deka, prekrasno i slikovito sum go objasnila nastanot, kako i tie da bile so mene, tamu nekade. A, jas sekogaš sum komentirala od doma ! Ona što kolegite mi go prenesuvaat, velat mnogu e polesno koga si tamu. Se e podostapno, materijali , informacii. Delegaciite davaat info za svoite izveduvači. Prisuten si na sekoj nastan. Se e okolu tebe. I ti kako od bonboniera si zemaš što ti treba!

Ajde malku da premineme i na ličnite čuvstva. Kolku beše vozbudena za vreme na glasanjeto i dali se obiduvaše da gi kontroliraš svoite emocii?

– Koga nastapuva makedonski pretstavnik i koga si vo isčekuvanje deka treba da vleze vo finale, ima golemi emocii. Se trudam da ne sum euforična, da ostavam i site od doma da navivaat vo toj moment. Ima pesni koi te osvojuvaat, pa malku si pristrasen, mora da se kontroliraš da ne sfatat deka navivački komentiraš. Ima koleški od sosedstvo koi na specifičen način komentiraat. Samite velat , mala doza na cinizam i malku hejterstvo e toa što publikata bara. Sepak, toa e crta na karakterot. Jas mislam deka, sekoj zaslužuva ubavo da go pretstaviš i da ostaviš za site po nekoj ubav zbor. Štom došol na taa golema scena, zaslužuva dostoen zbor. I na krajot… sekoj si sluša ona što e blisku do negoviot karakter. Ne sme site del od isti svetovi!

Što misliš zošto tolku lošo pomina našiot prestavnik i kakvi bea vpečatocite na delegacijata po vraќanjeto od Roterdam?

– Vasil imaše nesreќna prikazna so nekolku izjavi, so spotot i nekako,vo celata ovaa naelektrizirana atmosfera ne najde interakcija so publikata. Rasten vo stranstvo, poinaku gleda na se. Gi sledev negovite presovi. Novinarite bea vooduševeni od načinot kako odgovaraše. Negoviot nastap. Interpretacija, bea bez greška. Sepak, mislam deka pesnata beše za ponakva publika i scena! No, publikata saka, da isprati paket so svoj identitet, jazik, izraz. Lično mislam, deka na “Evrovizija” počnaa da se davaat poinakvi vrednosti, prikazni. Ubavinata beše vo različnite jazici, originalnost na podnebjeto, del od sopstvenata kultura, tradicija. I zatoa smetam deka treba da se vrati “Skopskiot festival”. Bez pristrasnost, publikata i žirito da ispratat pesna koja poveḱeto ḱe ja doživeat kako svoja! Inaku, našata delegacija beše mala. Ona što mi go prenese Aleksandra e deka bea prezadovolni od nastapot, presovite, dadenite intervjua. Faleše atmosfera, komunikacija megju timovite. Družba, radost, fanovi… Šefot na delegacija, Meri ostana so angažman okolu probite, žirito, notari, sledenje na tehnička proba, glasanje…Bidejaќi našiot prestavnik Garvanliev nemaše sreќa da se plasira vo finaleto, imaše izbor da bideš pristrasna za nekoj drug prestavnik. Kade bea nasočeni tvoite simpatii?
 
– Obično velam, pesnata treba da te osvoi na prva. Imaš tri magični minuti da go dadeš najdobroto. I nemaš možnost za vtora popravka. Muzikalna sum, imam nekoja čudna intuicija da prepoznam što ḱe se sluša, a i koj ḱe pobedi. Od dete, rastev so “Evrovizija”. Na vinjetkata, stoev doma i dirigirav, potoa im komentirav na moite. Celata “Evrovizija” ni beše nastan, praznik. Site so list hartija davavme poeni. Moite sekogaš bile najtočni. Barbara, pretstavničkata na Francija, koga ja slušnav na generalna proba…si rekov„ Kako ḱe iskomentiram“? Taa predizvika bura od emocii kaj mene. Prav teatar, film beše! Duri na probata beše , predobra, vulkan od emocii, romantika, glas. Na finaleto mislam ja sovladoa emociite i ne dade se, od ona što go noseše. Italijanite, napravija koncert vo tri minuti. Edna čudesna energija, malku poinakov nastan, no, ete nivnite tri minuti go osvoija svetot. Tik-Tok, Instagram, portali, mediumi, preplaveni se so nivniot nastap i biografija. Srbinkite bea prekrasni. Čitav razni komentari. No vistinata e deka Darko Dimitrov napravi ubava pesna. Sledev kompozitori od Srbija, koi komentiraa, deka pesnata ne e voopšto lesna za interpretacija. A, tie bea vo odlična kondicija. I tancuvaa, trčaa, peeja. Pet milioni pregledi za kuso vreme e golem uspeh! Ete, toa bea moite simpatii, portugalskata pesna isto taka!

Kako rezime koj e tvoj vpečatok za ovaa manifestacija i kolku taa go opravda svojot dosegašen rejting?
– Ova izdanie dade eden ponakov pogled. Kolku tehnikata i modernata tehnologija sozdavaat čuda od scenata. Site točki za vreme na glasanjeto, otvoranjeto bea filmsko delo. Orkestarot, konečno se vrati na scena i go dade potrebniot glamur. Sepak mislam deka malkumina od nas zapomnia nekoi refreni, koi gi učiš vednaš. Nekako sum vrzana so “San Remo”, so izbor na kompozicii, avtori, koi davaat poinakov muzički izraz. Ete, šansa dogodina da vidime kakvi domaḱini ḱe bidat i što ḱe donesat kako iznenaduvanje!

Posle se ovoj mesec ќe ostane zabeležan vo tvoeto portfolio, a kako kruna na uspesite dojde i priznanieto za osobeni vrednosti što go dobi pred dve večeri na manifestacijata “Najuspešni ženi”!

– Pominav naporen mesec. Pred Evrovizijata, so kolegata Aristid i odgovorniot urednik Aneta imavme odgovorna rabota i kreativen predizvik. Zaedno so 18 ambasadi da napravime edna, nalik mala detska evrovizija so poraki od ambasadi i dela od nivnite zemji, se so humana cel. Da sobereme pari za deca so ošteten sluh i govor i drugi poteškotii, na štitenicite od zavodot „Kočo Racin” – Bitola“.Povod e megjunarodniot den na deteto Prvi juni! Ete možnost preku donacii da im gi olesnime uslovite.
Što se odnesuva do priznanieto navistina mi značeše što pokraj 25- te najdobri ženi menadžerki vo organizacija na Agencija Marili, bevme odbrani 4-ri ličnosti za osoben pridones, davanje svoj kulturen pridones, afirmacija i pečat, kako trajni vrednosti. Mi beše čest da bidam vo društvo so Prvenkata na MOB, Vesna Ǵinovska Ilkova, Drita Starova Ḱerimi-direktorkata na nacionalnata galerija i edna od prvite ženi lokomotivi koja sozdade svetski brend Savka Dimitrova, nekogašen generalen direktor na Evropa. Dobiv statuetka izrabotena vo Mermeren Kombinat Prilep od dizajnerot, Nikola Smilkov, akademski vajar. Se raduvam na sekoe priznanie, na sekoj ubav zbor, komentar. Sakam koga publikata me doživuva kako del od sebe, zašto jas gi imam site kako golema familija!
Biba KRNČESKA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila