Posle proslavata na Veligdenskite praznici, interesot na javnosta ќe bide preusmeren na muzičkata manifestacija “Evrosong” koja tokmu ovoj mesec na 18 – ti ќe ja ima svojata premiera vo Roterdam –Holandija. Našiot godinešen prestavnik Vasil Garvanliev uspea da se izbori za svoeto učestvo na ovaa prestižna manifestacija i pokraj žestokite reakcii od javnosta koja ne go poddrža negovoto javno koketiranje so bugarskoto državjanstvo i pri toa go obvini za namerno promoviranje na bugarskata trobojka vo oficijalniot spot što treba da ja prestavuva Makedonija. Pejačot i negovata ekipa brzo reagiraa so demant za navodnoto bugrsko zname i vo interes na smiruvanje na strastite gi otstranija sporni sceni.

No, se čini deka ni toa ne beše dovolno za amortiziranje na politički instruiranata javnost koja pokrena peticija protiv negovoto učestvo na Evrosong.

Vakvata reakcija Gravanliev  ja okarakterizira kako javen linč koja uspeal da ja nadmine, kako što veli dostoinstveno na noze i da bide ušte posiguren vo svojata umetnička misija.

Dali so imidjot na žrtva ќe uspee da go predizvika interesot na evropskata javnost ќe vidime mnogu brzo, no fakt e deka Garvanliev ja nema masovnata poddrška na nacijata i verojatno ќe ostane zapameten kako najkontraverzen naš prestavnik.

Deka takvata kvalifikacija ne mu preči potvrduva neodamnešnoto negovo intervju za magazinot “Attitude” vo koe javno progovori za svojata seksualna orientacija i otkri deka na svoi 16 godini za prv pat preku pismo i priznal na svojata majka deka e gej, a od nea dobil bezuslovna poddrška koja mu pomognala da se spravi so toa što go čuvstvuval.

„Iako Makedonija e konzervativna zemja, mojata majka e mnogu moderna žena. Mi kaža deka znaela dolgo pred da ì priznam, što za mene beše šok, nekoj od Istočna Evropa da e tolku otvoren i svesen. Mnogu sum ì blagodaren za toa“– priznava pejačot.

Garvanliev raskažuva deka negovata seksulana opredelba dolgo vreme bila javna tajna i megju rodninite i megju prijatelite. Iako poveḱeto pretpostavuvale deka e gej, nikoj javno ne zboruval za toa.

„Mislam deka molčev do moite 27-28 godini. Ḱe dojdev vo Makedonija i nikoj ne zboruvaše za toa. Koga se ženeše brat mi, na svadbata bev so mojot togašen partner i toj sedeše na masata pokraj mene. Beše neverojatno, bidejḱi nikoj ne komentiraše javno. Od druga strana, ni nie ne vikavme na glas deka sme zaedno“ – dodava Vasil i veli: „Koga se vrativ da živeam vo Makedonija vo 2018 godina za da se fokusiram na karierata, sfativ deka posle 20 godini, jas pak ḱe moram da molčam za toa što sum”.

Sepak smeta deka toa što e homoseksualec e verojatno najmalku interesna rabota za nego, iako odlučil deka tokmu sega na svoi 36 godini e vistinskiot moment da spodeli sè za sebe ili kako što veli da gi spušti site zidovi i da bide toa što e.

„Roden sum i porasnat vo Makedonija kade što definitivno ne e vo red da se bide gej, ili nešto od toa. Poveḱeto členovi na LGBTI zaednicata kaj nas i denes se krijat. Sekogaš koga ḱe se vratev doma, na Balkanot, vo Makedonija, čuvstvuvav potreba da stavam maska. Sočuvstvuvam tolku mnogu so site koi živeat vo strav od osuda, diskriminacija, nepravda, maltretiranje. Kako umetnici, nie sme odgovorni da ja zboruvame vistinata – osobeno ako sum ja probal slobodata, a sum go storil toa“, dodava Vasil.

Kolku vakvoto intimno sogoluvanje ќe uspee da predizvika empatija i sočustvo i kolku javnosta ќe ja ceni iskrenosta na pejačot ќe vidime na premiernoto pretstavuvanje na 18 Maj vo “Ahoy” Arenata vo Roterdam.

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila