Izminatiot vikend vo Bitola na 2-ri oktomvri vo Narodniot Teatar  svečeno beše otvoreno 30-to izdanie na festivalot za klasična muzka “Interfest” Bitola.


Godinava Festivalot e vo čest na 100-godišninata od ragjanjeto na makedonskiot poet i lingvist Blaže Koneski,a spored festivalskata programa do 12. oktomvri vo Bitola koncerti ḱe održat Mauricio Matareze i Karla Aventadžiato od Italija, Aleksandar Ram i Ana Odincova od Rusija, Mihail Kun i Kristof Evers od Germanija, a voedno ke nastapat i umetnici od Ungarija, Turcija, Srbija i Makedonija.

Umetničkiot direktor na festivalot Milica Šperoviḱ – Ribarski, pred prisutnite govoreše za najbleskavite momenti od dosegašnite izdanija na Festivalot, negovite početoci, kako i za godinešnata programa. Svečenoto otvoranje beše zaokruženo so izvedbtaa na operata “Paljači“ od Rudžero Leonkavalo , pod dirigenstvo na Bisera Čadlovska, od strana na solistite i orkestarot na Makedonskata opera i balet.

Na scenata nastapija solistite: Zoran Sotirov kako Kanio/Paljačo, Biljana Josifov kako Neda/Kolombina, Goran Načevski kako Tonio/ Tadeo, Jane Dunimaglovski kako Pepe/ Arlekin i Vasko Zdravkov kako Silvio. Na manifestacijata bea dodeleni blagodarnici. Posebna blagodarnica za neodminlivata zasluga za vozobnovuvanjeto i vraḱanjeto na sjajot na Oficerskiot dom kako svetilište na muzikata i kulturata i beše dodelena na gradonačalničkata na Opština Bitola Nataša Petrovska.

-“Velat, site nauki gravitiraat kon matematikata. Site umetnosti pak, gravitiraat kon muzikata. Možebi tokmu zatoa koga zborovite ne se dovolni, zvucite, muzikata e taa koja što gi nadopolnuva. Neka ovie denovi muzikata koja što ḱe ja slušame, bide premostuvanje pomegju našiot um i našite setila, zatoa što samo taka možeme da postaneme i da ostaneme čovečni, tokmu so muzikata. Neka ni e čestito 30-toto izdanie na Internacionalniot fesstival na klasična muzika Interfest Bitola i čestitki do organizatorite, osobeno do Milica Šperoviḱ Ribarski, koi site izminati 30 godini se vložija za nie kako bitolčani, da se gordeeme so ovoj festival“ – reče gradonačalničkata Petrovska, koja go proglasi festivalot za otvoren.

Blagodarnica mu beše dodelena i na na Blagoj Stefanovski-Bage, posthumno, za negoviot pridones vo osnovanjeto i poddrškata na festivalot, a ja primi negoviot sin Bojan.
Za publikata na jubilejniot “Interfest” predvideni se i pridružnite sodržini, likovnata izložba „Boja rodena od muzikata“ sočuvani dela od likovniot umetnik Borislav Traikovski (1917-1996) kako i poetska večer posvetena na Blaže Koneski.

IZVOR: tera.mk

 


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila