Pejačkata Silvana Krstovska ne dozvoli situacijata vo nejzinata branša da ja deprimira i da i go skrši duhot. Taa denovive ima ušte edna pričina da bide gorda na sebe zatoa što vo konkurencija od 1000 učesnici od celiot svet ja odnese prvata nagrada na Megjunarodniot literaturen festival koj  go organiziraše poznatata poetesa Milisa Paulus.

Na konkursot koj e od internacionalen karakter Silvana odlučila da učestvuva duri posledniot den koga  ja ispratila pesnata “Božiќna magija” i bila silno iznenadena koga ja izvestile deka tokmu taa e prvonagradenata poetesa. Svojata radost pejačkata ja spodeli i so svoite prijateli i obožavateli na društvenite mreži, a nejziniot literaturen triumf  beše povod da porazgovarame so nea i da dozname dali vo idnina planira poveќe da mu se posveti na pišaniot zbor?

– Vi blagodaram za čestitkite od srce. I jas sum silno iznenadena i počestena so ovaa laskava nagrada koja ja osvoiv vo silna konkurencija na poeti od Anglija, Italija, Francija, Španija, Srbija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i taka natamu… Sekoj avtor trebaše da odgovori na uslovite od konkursot i po svoj izbor da odbere dali ḱe isprati prozen raskaz ili pesna koi ḱe gi zapazat propišanite uslovi od organizatorot, a temata beše “Božiḱna literatura”. Jas posledniot den od konkursot ja isprativ mojata pesna so naslov “Božiḱna magija” koja ima 7 strofi i 28 stihovi od koi site se beli stihovi so isklučok na poslednata strofa kade imam upotrebeno paralelna rima za da go zasilam vpečatokot na samiot kraj!

Koga me izvestja deka jas sum laureatot bev presreќna. Mene ovaa nagrada mnogu mi znači bidejḱi da bideš izbran za eden od najdobrite vo tolkava golema konkurencija koja e od megjunaroden karakter, navistina e čest i priznanie za siot svoj trud koj si go vložil. Jas za vreme na ovoj opak virus sum stacionirana celo vreme doma i zabava naogjam vo pišaniot zbor, mojata ljubov od mali noze.Pišuvam poezija od 7 godini, no vo posledno vreme moja pasija e prozata. Imam napišano nad stotina pesni so lirski,epski,kako i pejsažni,rodoljubivi,patriotski i ljubovni motivi.

Sekoja ispeana pesna e moj tekst i moe delo.Kako što napomenav,vo posledno vreme sum magjepsana od prozata,od romanite i neskromno ḱe kažam deka za brzo ḱe bide gotov mojot prv roman-raskazi koj e pri kraj i koj ḱe ima nakaj 150 stranici.Se osmisluva koricata za istiot no i lekturata e vo tek.Ne bi sakala ništo poveḱe da otkrivam bidejḱi neli i sami znaete deka nekogaš ne odi se kako što sme zacrtale, no so osobena radost vi go otkrivam naslovot na mojot prv roman koj ke se vika “Mirisa na detstvo”!


Vpročem i mojata životna opredelba e kniževnosta,odnosno mojot status e profesor po makedonski jazik i kniževnost. Jas sum svoeviden raritet i na estradata kade mora da priznaete deka e retkost da najdete folk-pejačka koja istovremeno e i uspešna poetesa. Iako ova e kažano vo šegovit manir sepak mora da priznam deka olesnitelna okolnost e koga sam si gi pišuvaš tekstovite na pesnite bidejḱi nieden tekstopisec,kolku i da te poznava,ne može tolku dobro da ja pogodi zamislata za pesna vo koja pri interpretacijata treba da se upotrebat lični emocii.

Na kraj ušte ednaš bi upatila blagodarnost do Milica Paulus i do nejzinata organizacija i sekako bi ja iskoristila prilikava da upatam čestitki i do vašite ceneti čitateli da im ja čestitam Novata godina i Božiḱnite praznici koi sledat! Posakuvam za site mnogu zdravje vo Novata 2021 godina i nikogaš da ne se povtori 2020-ta godina! Da sme zdravi, živi site, da imame za skromen no sreḱen život, da se raduvame na malite raboti koi go toplat srceto i da veruvame vo Boga i vo negovata ljubov kon nas! Na site vas,dragi moi neka vi e Sreḱna Novata Godina!

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila