Živeeme vo vreme na klasična paranoja vo koja sekoj se obiduva da go začuva zdraviot razum. Bombardirani od site strani so najrazlični informacii koi ne se filtrirani i pročisteni od špekulacii, spinovi i propaganda,  prepušteni sme na ličnata selektivnost koja sekogaš nemože da ima apsolutno točna procenka. Tokmu zatoa timskata rabota i sorabotka vo mediumskio svet e osobeno važna i ima golema uloga vo plasiranjeto na vestite i nivnata verodojstojnost.

Koga imate poddrška od svoite kolegi, togaš ste sigurno posilni i posamouvereno gi soopštuvate informaciite koi možebi ponekogaš se kosat so oficijalnite stavovi na odredini moќni  lobi grupi ili politički krugovi što imaat želba da go kontroliraat mediumskiot prostor kako svera koja ima najgolemo vlijanie vrz čovekovata svest.

Ovoj voved e samo edna mala rekapitulacija  preku koja sakam da ja naglasam našata blagodarnost do kolegite koi od samiot početok na našiot portal “Svet- Australia” mu dadoa apsolutna poddrška i najkolegijalno sekogaš ni izleguvaa vo presret. Se razbira deka vzaemniot odnos  se podrazbira toa e taa vozvratna energija koja obvrzuva na počit, a čestopati i na reciprocitet, pa zatoa i se veli deka sekoja sorabotka treba da se neguva.

Vo izminatite dve godini često imavme prilika da se družime so kolegite od “Muzika 24” da posetuvame najrazlični muzički, kulturni i javni nastani, da razmenuvame informacii i fotografii i nikogaš  da ne se odmeruvame mediumski, odnosno preku brojki i pregledi. Našata zaednička mislija bea čitatelite i načinot na prosleduvanje na vestite za koi iskreno se trudevme da bidat točni, vistiniti i da ne zavisat od urgenciite na poedini moќnici.

Zatoa sme sreќni koga zaedno se raduvame na našite uspesi i rodendeni. Ќe priznaete deka deneska e vistinski raritet eden medium da čestita rodenden na drug medium koj praktično ima konkuretska pozicija i toa e ona što mnogumina oduševi.

Biba Krnčeska so Ivan Josimovski, urednik na “Muzika 24”

Oduševeni bevme i nie so prigodnata čestitka od portalot “Muzika 24” i kolegata Josimovski na koj vo ovaa prilika mu poračuvame deka gestot i ovoj pat ni gi dopre srcata. Zatoa od ime na celata redakcija na “Svet- Australia”, od kolegite i od ime na glavniot i odgovoren urednik Rade Berak mu se zablagodaruvame i mu posakuvame ušte pogolemi profesionalni uspesi zošto  apsolutno gi zaslužuvaat…

Biljana KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila