Včera večer vo Prilep se proglasija najdobrite učesnici na godinešniot Festival za narodni instrumenti i pesni “Pece Atanasovski” koj  tradicionalno se održuva po 46–ti pat. Godinava zaradi poznatite zdravstveni okolnosti festivalot go pomesti datumot za održuvanje, pa taka namesto vo Juli se realizira na 28. i 29. avgust, no sepak uspea da go zapazi svojot kontinuitet i da ja ostvari misijata koja vo amanet mu ja ostavi čovekot koj go sozdade, legendaraniot instrumentalist Pece Atanasovski.

Legendarniot gajdagjija Pece Atanasovski

Programski festivalot započna so otvoranjeto na izložbata na narodni nosii i tradicionalni eksponati vo likovniot salon na CK „Marko Cepenkov“, a potoa sledeše i prvata festivalska večer koja se održa na ploštadot “Aleksandrija” potočno na kamenata bina. Tamu se predstavija okolu sedumdesetina izveduvači, a svečenoto otvoranje mu pripadna na gradonačalnikot na Prilep Ilija Jovanoski koj porača deka mora da se štitime sebe si no i da gi začuvame pridobivkite od bogatata tradicija i folklor:

“Ovoj festival e edinstven vo zemjava i na Balkanot od vakov vid i glavna zadača mu e da gi sočuva od isčeznuvanje drevnite i dragocenite veštini na sviračite na narodni instrumenti i pejačite na izvornite narodni pesni. Poradi pandemijata, festivalot godinava se održuva vo specijalni uslovi. Meǵutoa, veruvam deka toa nema da go namali kvalitetot na ovaa isklučitelno značajna manifestacija”– porača Jovanoski.

Ovaa godina brojot na učesnici beše prepoloven tokmu radi pandemijata, a organizatorite bea prinudeni da napravat izbor od dosegašnite nagradeni grupi i učesnici, zatoa što ne možea da sprovedat terenski istražuvanja i selekcija na novo prijavenite učesnici.

Rudine Dolneni

Sepak i na vtoriot den koj tradicionalno se održuva na Rudina vo seloto Dolneni se prestavija zaviden broj na narodni izveduvači na izvorniot melos, a od niv najdobrite bea nagradeni so diplomi i priznanija za učestvo.

Spomenik vo cest na Pece Atanasovski vo centarot na Prilep

Na festivalot se predstavija grupi i poedinci-izveduvači na gajda, kaval, zurla i tapan od poveḱe gradovi i mesta kako na primer od Kumanovo, Negotino, Istibanja, od Prilep, od Češinovo, a Gran pri nagradata ja osvoi vokalno-instrumentalniot sostav “Amanet” od Skopje.

Biljana KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila