Zabavno kulturnite nastani koi se održuvaa tradicionalno i imaa niz godinite odreden kontinuitet,  ovaa godina bea prinudeni na alternativna forma, pa taka nekoi od niv se održaa vo skratena verzija, so pomalku gosti, so pomalku publika i so posebni protokoli. Opšto narodnite fešti koi vo letniot period gi organiziraa opštinite ova leto ne se održaa, a festivalite koi imaa tri dnevni natprevaruvanja se svedoa na ednovečerni programi.

Minatogodisnoto izdanie

Vlezot vo renoviranata Valandovska sala

Poradi zdravstvenata kriza se čini najmnogu kriziraše kulturata koja ovaa 2020 godina gi zatvori teatrite, domovite na kultura, kino salite, ateljeata, bibliotekite . Ednostavno kažano kulturata beše prinudena da se premesti na otvorenite improvizirani sceni, vo prirodata i vo virtuelniot svet za nejzinata suština da bide ispolneta.

Gligorije Djilvidjiev

Deka na čovečkiot duh mu nedostasuva uživanjeto vo kulturnite slučuvanja na konvencionalen način pokaža silniot interes na publikata koja gi poseti Antičkite Areni vo Ohrid i Bitola kade izminatiot period najmnogu se održuvaa koncertni nastani, a sakajќi da dozname dali od esen može da se očekuva i održuvanje na tradicionalniot “Folk Fest Valandovo”, se obrativme do Opštinata i porazgovaravme so odgovornoto lice za javnost Gligorije Đilviđiev koj za žal gi razbi site naši iluzi i konkretno izjavi:

“Definitivno ovaa godina nema da se održi “Folk Fest Valandovo” koj trebaše tokmu godinava da go odbeleži svojot golem 35 godišen jubilej. Opštinata imajќi go vo predvid toj fakt se spremaše za edno posvečeno festivalsko izdanie koe predviduvaše golema organizacija . Festivalot vo princip ima tri dnevna programa koja opfaќa mnogu gosti, učesnici, muzičari, orkestarska pridružba vo živo, a Valandovo raspolaga samo so taa edna sala koja ja imame i vo koja ne ќe moževme da gi sprovedeme kompletno zdravstvenite protokoli, pa kako ne bi izložuvale nikogo na rizik se odlučivme ovaa godina da pauzirame i da ne go održime festivalot. Na sovet denovive ќe ja izglasame odlukata i ќe go informirame i Ministerstvoto za kultra deka oficijalno godinava festivalot ќe pauzira“–  reče Gligorije koj ne go krieše svojot optimizam za slednata godina vo koja zdravje Bože bi trebalo da se odbeleži i golemiot jubilej na ovoj naš najstar festival na novosozdadeni folk refreni.

Od minatata godina

Pogledajte i slu[nete go go Dragan Mijalkovski, pobednikot  na Valandovo 2019:

Biljana KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila