Se poveќe estradni ličnosti poslednite godini se odlučuvaat da ja napuštat Makedonija i da se preselat vo stranstvo, odnosno vo zreli godini da otpočnat nov život vo tugjina. Iako našiot mentalitet najčesto toa go smeta za rizična odluka, praksata pokažala deka vakvite preselbi duri i vo nekoja pozrela doba se podobra opcija od kolku sekojdnevniot stres vo svojata zemja koja so ništo ne garantira bezbedni penzionerski denovi.

Nestabilnata socijalno-ekonomska situacija, političkite previranja, institucionalnata nefunkcionalnost, niskiot standard, korupcijata i mitoto, sekojdnevno iseluvaat se pogolem broj na gragjani koi edinstveniot spas go gledaat vo preselbata na zapad. Tokmu na takov čekor se odluči i kompozitorot i frontmen na “Esma's band”, Simeon Atanasov, koj javno obznani deka otpočnuva nova etapa vo svojot život:

-“Posle dolgo razmisluvanje, se odlučiv da prezemam čekor koj što ḱe bide najdobar pred se za moite deca, za nivnata idnina. Vpročem moeto razmisuvanje počna od pred nekolku godini, otkako uvidov deka segašnata vlast ne se griži za nas umetnicite, za niv nie sme samo edni muzičari, muzikanti, čalgađii itn. Grešite gospodo od vlasta, nie sme umetnički duši koi što stvaraat idnina so svojata muzička umetnost, od koja idnata generacija ke uči i ḱe ja čuva vistinskata makedonskata muzika. Ako segašnata vlast nema ništo napraveno za Nikola Badev, Kiril Mančevski, Vaska Ilieva, Vanja Lazareva, itn.. što bi možele nie da očekuvame od vlast koja što ne go prifaḱa edinstveniot muzički hram koj go ostavija Esma i Stevo Teodosievski, koi što imaa želba toj dom da bide muzej, muzičko školo, sekoj doaen na makedonskata muzika da dobie svoja soba, amfiteatar i ušte mnogu dejnosti koi što bi ja čuvale makedonskata umetnost. Da,razočaran od se ova što se slučuvaše vo izminative 6 godini ja donesov ovaa odluka. Tuka vo Viena ḱe se zanimavam so menađment vo produkcija na mojot sin Stevo Atanasov koja što se vika “K1 MJUZIK PRODAKŠN”, vo pregovori sum so site balkanski producenti so koi što ḱe imame dogovor za koproduciranje na site balkanski umetnici. Žalam što morav da ja napuštam mojata Makedonija, i se nadevam deka eden den ḱe se ispolni želbata na moite mentori Esma i Stevo Teodosievski” – ni izjavi neposredno posle objavata Simeon koj naglasi deka sepak ne se otkažuva od borbata za ispolnuvanje na amanetot na negovite mentori i pokraj indiferetnosta na segašnata vlast.

Inaku vo Viena se seli celo semejstvo Atanasov, a Simeon naglasuva deka vakvata odluka ja donel pred se vo interes na svoite deca, koi tamu ne se obvrzani na partiska opredelba kako bi možele da uspeat vo profesijata.Na muzički plan sprema instrumentalna muzika za koja veli deka e mix od balkanski stilovi vo jazz aranžmani, a toa izdanie ќe bide na sajtot na Angliskata izdavačka kuќa “ARC MUSIC”…

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila