Kultnata kulturna manifestacija “Majski operski večeri” ovaa godna ќe bide realizirana preku moderniot online alternativen način zaradi veќe poznatite okolnosti koi gi diktiraat pravilata na igra. Se čini deka osobeno umetnicite se soočeni so golem predizvik koj go nametna pandemijata, pa mnogu manifestacii, organizatori i umetnici iznaogjaat najrazlični načini kako da ja prezentiraat umetnosta koja zasega najdelotvorno vlijae  vrz duhovnoto izdignuvanje. Počituvačite na ovoj tradicionalen majski nastan ovoj pat ќe možat preku oficijalniot You Tube kanal na NOB veќe od Sabota, 9 Maj da gi prosledat 10 produkcii od Nacionalnata Opera i Balet na Makedonija odnosno 8-te operski i 2–te baletski prestavi.

NOB soopštuva deka so početok, na 9 maj ḱe možete da ja prosledite digitalnata premiera na najnovata produkcija na operata “Karmen”, na 12 maj baletskata pretstava “Rajmonda”, 15 maj “Turandot”, 17 maj “Kavalerija Rustikana” i operskiot koncert po povod 70 godini od operskata umetnost. Na 19 maj ḱe imate možnost da go prosledite baletskiot koncert “Baletski biseri”, a na 22 maj operata “Faust”. Na 24 maj, po povod praznikot Sv. Kiril i Metodij ḱe imate možnost da ja prosledite operata “Lidija od Makedonija” od Risto Avramovski. Operata “Adrijana Lekuvrer” ḱe bide emituvana na 26 maj, a operata “Travijata” na 29 maj. Za kraj tradicionalno, kako što generalno i se završuvaat Majskite operski večeri, na 31 maj ḱe se emituva operata “Aida“.

„Ova e period od godinata koga nie, vrabotenite vo Nacionalnata opera i balet, sme sekogaš najproduktivni i vo zenitot na našata operska i baletska sezona. Za nas, 9 maj e najočekuvaniot den vo godinata, den do koj doagjame po period ispolnet so makotrpna rabota, trud, no i vozbuda poradi toa što nè očekuva vo tekot na mesec maj. Nam, umetnicite, ovaa godina ḱe ni nedostiga čuvstvoto na ispolnetost, kreativen poriv i adrenalinot koj go čuvstvuvame dodeka sme na scena za vreme na našite pretstavi. Veruvam deka site emotivno go doživuvame ovoj perod i so netrpenie očekuvame da se vratime na našite rabotni mesta“. – veli umetničkiot direktor Bisera Čadlovska.

Biljana KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila