Po nekoe nepišano pravilo i ovoj pat makedoncite so posredstvo na srpskite mediumi dobija informacija za visinata na honorarite što ќe im bide isplatena na popularnte pejači za najludata noќ vo godinata, zošto toa vo Makedonija e strogo čuvana tajna, a gradonačalnicite koi gi angažiraat pejačite nikogaš decidno ne ja soopštuvaat sumata koja ja uplatuvaat.

Sepak srpskiot “Kurir” javno obelodeni deka Makedonija i Crna Gora se dvete zemji koi najbogato se spremni da gi nagradat pejačite od nadvor što ќe bidat angažirani za dočekot na 2020 godina vo Skopje i vo Budva.


Sumata e identična 100 000 evra dobivaat za svoite nastapi Zdravko Čoli
ќ i Dino Merlin so toa što Zdravko ќe pee vo turističkata meka Budva, a Dino Merlin ќe gi zabavuva skopjani.

Ovaa informacja dopolnitelno go razgori nezadovolstvoto na makedonskite gragjani koi sekojdnevno se soočuvaat so egzistencijalni, ekološki, socijalni i zdravstveni problemi za koi redovno vlasta se opravduva so  nedostatok od buđetskite sredstva, a od druga strana široko i bogato se nagraduvaat stranskite pejači koi definitivno ja precenija svojata uloga.

Gradonačalnikot na Skopje Šilegov ušte se pofali deka lično se založil da go ubedi Dino da nastapi na skopskiot ploštad i pri toa objasni deka sumata za honorarot ќe bide platena od sponzori.

Posle objavuvanjeto na ovaa informacija lavina od negativni komentari se istururi na socijalnite mreži kade gragjanite žestoko go prozvaa Šilegov velejќi deka so ovaa populistička merka samo dokažal deka e nesovesen političar koj ne ja precenuva sostojbata vo svojata zemja vo koja prioritet treba da im se dade na siromašnite gragjani koi maka mačat so izvršiteli i nemaat struja vo 21 vek, nekoi se borat da obezbedat  sredstva za lekuvanje, drugi nemaat topol dom, a toj širokogrado za nekolku časa koncert dogovara isplata na suma od 100 000 evra na pejač od tugja država. Duri i da e taa suma pokriena od sponzori ne e nitu prikladna nitu potrebna takva raskalašnost da se demonstrira vo edna siromašna država kako što e Makedonija vo koja gragjanite se dovedeni do rabot na egzistencija, poentiraa nezadovolnite komentatori koi vo kolona se redea pod objaveniot post.

Za žal vakvata reakcija na gragjanstvoto kaj nas nikogaš od strana na političarite ne e uvažena i toa e ona što dopolnitelno go deprimira naselenieto koe poslednata decenija masovno se iseluva svesno deka nemože da se izbori so nesovesnoto rabotenje na političarite…

Biljana KRNČESKA

 

 

 


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila