Vistinska atrakcija na sredinata na Juli vo Makedonija prestavuva tradicionalnata obredna venčavka “Galička svadba” koja i ovaa godina na Petrovden po 46 pat ќe se slučuva na preubaviot Galičnik, a obredniot ritual ќe započne od 12 juli i ќe traee do 14 juli vo Nedela koga mladencite ќe se zakolnat na večna ljubov. Ovoj spektakl go prati javnosta zatoa što ovaa svadba ja prenesuvaat mediumite koi sekoja godina se del od organiziranata ceremonija što podrazbira unikatni svadbarski običai, bogat kolorit na narodni nosii i izvorni pesni i ora koi poteknuvaat od ovie kraevi na Makedonija. Isto taka i godinava se očekuva da pristigat golem broj na posetiteli od zemjata i stranstvo koi često i organizirano turistički ja planiraat svojata poseta prilagoduvajќi ja na ovaa manifestacija. 

Vo centarot na vnimanieto ovoj pat vo ulogata na mladenci ќe bide nevestata Marina Petrovska koja e od Kriva Palanka i mladoženecot Ognen Karagjozovski koj po poteklo e od Galičnik, no i dvajcata živeat vo Skopje i se izbrani od nekolkute parovi koi se prijavile za ovaa makedonska unikatna svadba. Nivnata sudbonosna sredba bila na rabotnoto mesto zatoa što tie se kolegi koi rabotat vo hotelijerstvoto. Ovoj par osobeno e sreќen što nim im pripadna ulogata na Galički mladenci, a mladoženecot se pofali deka e dobro podgotven i deka gi naučil site obicai koi se potrebni za ova svadbeno krštevanje.
Kako i sekoja godina početokot na “Galičkata svadba” ќe bide označen vo sabota, na 13 – ti Juli so postavuvanjeto na svadbarskoto zname i simboličniot čin na “frlanje” tri puški od kuќata na zetot. Venčavanjeto na mladencite ќe se izvrši vo nedela vo hramot “Sv.Apostol Petar i Pavle” vo Galičnik, a svečenosta ќe završi so činot na ispraќanje na tapanđiite i zurlađiite. 
Posetitelite ќe možat da prosledat nad 30 običai koi što ќe se izveduvaat za vreme na svadbarskite denovi. Na manifestacijata ќe zemat učestvo okolu 100 statisti oblečeni vo avtentični galički nosii, kulturno umetnički društva so okolu 30 učesnici, konjica i konji so tehnička poddrška taka što vkupno angažirani ќe bidat okolu 250 lugje.
Za vreme na vikendot, ќe bide vospostaven i specijalen sobraќaen režim za polesno sledenje na samata manifestacija.
Pokrovitel na godinešnata “Galička svadba” e Pretsedatelot Stevo Pendarovski, a tradicionalno so održuvanjeto na “Galička svadba” ќe se označi i početokot na “Galičkoto kulturno leto” koe i ovoj pat se očekuva da ponudi najrazlični zabavni i muzički sodržini, prilagodeni na site generacii i posetiteli.
Biljana KRNČESKA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila