Sinoќa večer vo centarot na Prilep, svečeno se otvori 48to izdanie na festivalot na narodni instrumenti i pesni “Pece Atanasovski”. Okolu 300 izveduvači i vljubenici vo izvorniot melos i ovaa godina ja uveličaa ovaa orginalna manifestacija, koja vikendov prodolžuva na Rudine vo Dolneni, od kade nadaleku se slušaat gajdite, kavalite, zurlite i tapanite, koi avtentično go obojuvaat živopisniot ambient vo koj tradicijata i neguvanjeto na izvornata pesna opstanuva celi 48 godini. Samite učesnici na festivalot se optimistični i smetaat deka ќe uspeat so združeni sili i starite i pomladite da go začuvaat kulturnoto bogatstvo na ovaa zemja.

Spored Rodna Veličkovska, umetnički direktor na Festivalot nema opasnost da se zagubi tradicijata. Godinava ima mnogu mladi izveduvači:

– Interesot za izveduvanje i za učestvo na festivalot e golem. Od preku 350 zainteresirani, so selekcija napravivme izbor na 300 izveduvači od site kraišta. Imame i gosti od Srbija. Nema opasnost za bogatiot makedonski folklor, izjavi Veličkovska od Institutot za folklor „Marko Cepenkov“ Od Skopje.

Vo ramkite na Festivalot se održaa i seminar za izučuvanje na izvorniot melos so 10-tina talentirani mladi, a na simpoziumot „Folklorot vo minatoto i denes“ beše promoviran zbornikot so najnovite naučni trudovi od folkloristikata.

Večerva prodolžuva festivalskata programa na Rudina kaj Dolneni, kade ќe bidat nagradeni najdobrite izveduvači, pejači i instrumentalisti, a najuspešniot gajdadžija ḱe ja ponese gajdata na Pece što ja dodeluva opština Dolneni.

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila