Koga ќe uspeete da ja brendirate muzikata i od nea da napravite serijal koj so netrpenie publikata očekuva da go vidi i čue, togaš definitivno i pripagjate na kategorijata velemajstori na svojot zanaet. E tokmu takov velemajstor vo svojot zanaet e i mladiot harmonikaš, kompozitor, aranžer i profesor po muzika, Igor Dimovski koj napravi vistnski bum so proektot “Pauza za rakija” koj stana negova prepoznatlivost no i zaštiten znak.

Imeno izminatiot mesec vo ekot na letnite odmori, Igor odluči da go promovira na svojot You tube kanal tretoto prodolženie od muzičkiot serijal “Pauza za rakija” koe ovoj pat e vremenski najkratko no istovremeno i najeuforicno. Se čini deka nataloženta energija koja podolgo vreme beše prisilno stagnirana radi pandemijata i okolnostite, kako da eksplodirala tokmu vo tretoto prodolženie od spomenatiot serijal.

Iako Igor pobrza da ja promovira trojkata, sepak ovoj proekt zaslužuva od esen da mu se posveti pogolemo vnimanie i da dožive i oficijalna promocija, a po možnost da bide i emituvan po mediumite. Ova go velam od pričina što stanuva zbor za odlična produkcija koja e dopolneta so iskusna režija i ponuduva kompleten materijal koj apsolutno gi ima site standardi i referentni mediski parametri.


No, da se vratime na samata sodržina. Ovoj pat muzičkiot kolaž se otvara so folk evergrinot “Žaklina” koj ušte so prvite taktovi go podiga raspoloženieto na učesnicite i statistite koi dosta uspešno ja dopolnuvaat prikaznata za pauzata za rakija.

Glavnata rolja ja ima idejniot tvorec, odnosno Igor koj so svojata harmonika paravi dar-mar i šoumenski ja vodi režijata koja uspešno gi lovi razdraganite gosti, nivniot pokret, smea, gestikulacija i emocija. Zabeležitelno e deka Igor ovoj pat igral na sigurna karta pa povtorno angažiral golem broj učesnici od predhodnoto izdanie, što ќe reče deka timot koj pobeduva ne treba da se menuva. Sepak koncepciski trojkata e koncentrirana na makedonskata novosozdadena pesna i dopolneta so narodni instrumenti kako što se zurlite, tapanot i kanonot, koi odlično se vklopeni vo celokupniot muzički materijal što kulminira so čoček. Igor pokraj “Žaklina” gi izdvoil i pesnte “Leno Lenče”, “Za bogatstvo srce ne bi dala”,“Dojdi Leno na perniče belo”, “Čoček”, “Svadba e golema” i “Celo Skopje” so koja završuva video materijalot.

Evidentno e deka raspoloženieto na site prisutni e na zavidno nivo, a posebno simpatični se spontanite upadi na šminkerkata i sekako točkata na orientalnata tančerka Merima Saitovska koja so svojata igra dava poseben pečat na ova izdanie.

Na krajot samo ќe dodadam deka Igor i po tret pat triumfirase so svojot proekt “Pauza za rakija” i deka uspea da napravi muzički show program koj razgaluva oraspoložuva i motivira. Zatoa ne propuštajte da go pregledate i preslušate tretoto izdanie na “Pauza za rakija” koe vi go nudime vo prodolženie.

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila