Vo Prilep site go prepoznavaat kako Čokiot no i kako vrven muzičar, zabavuvač koj pravi najubav štimung i atmosvera za pametenje. Roden pod sreќna zvezda, talentiran so moќen vokal, Ilija Boškoski Čoki skoro pola vek go održuva mitot što sam go sozdade na konto na slučajnata pokana od Zdravko Čoliќ da se kači na binata i zaedno so neko  zapee…Posle toa se e veќe istorija, Ilija go dobi po prilepski prekarot Čoki vo čest na Čoliќ, koj sega veќe go nasledi i negoviot sin aktuelnata grandova zvezda Goce Boškoski Čoki.

Vo ona što sinot vo ponovo vreme go realizira, golem udel ima i negoviot tatko Ilija, kogo strasta kon muzikata go predizvika da otvori i radio stanica koja za brzo vreme stana mnogu popularna i slušana, a negovoto ime dobi ušte eden znak na prepoznavanje. Site ovie podatoci zboruvaat za odlučnosta i temperamentot na Čokiot koj e seprisuten i mnogu aktiven i na drušutvenite mreži kade neodamna obznani deka i toj se sooči so opakiot Covid virus i na sreќa uspea da go prebrodi. Taa objava beše svoeviden impuls  da go kontaktirame i da doznaeme kako sega se čuvstvuva i kakvo iskustvo preživea?
– Pred i se ti blagodaram na pokanata za razgovor, a što se odnesuva konkretno do prašanjeto da, virusot go preležav, imav težok period, no so pomin neka e i ne bi komentiral mnogu na taa tema…Moram iskrena blagodarnost da upatam do site vo Infektivnoto oddelenie vo Prilep, počnuvajќi od doktorkite, sestrite i pomošniot personal… Im blagodaram!
 

Istovremeno so tvojot sin, aktiuelnata Grandova Zvezda Goce Čoki bevte vo izolacija i javno obznanivte deka ste pozitivni. Kako psihički se nosevte so dijagnozata i kako uspevate da gi zaštitite drugite členovi od semejstvoto?

Jas na 3 m-ti februari gi dobiv simptomite, a sinot Goce veќe edna nedela beše vo Srbija, se spremaše za nastapot i snimanje na emisijata  “Zvezde Granda”.Koga si dojde vednaš mu kažav da bide vo izolacija, kako što i predhodno go preduprediv celoto semejstvo, pa ostanav sam vo mojot apartman. Kontakti nemav so ni eden člen od semejstvoto, samo sinot Aleksandar mi dostavuvaše se što mi e potrebno no samo do salonot.Na 11 ti, denta bev vo Infektivno primiv sistem i se dogovorivme so doktorkata za naredniot den da napravam kompletna proverka. No večerta okolu 18 časot, doma sam, merev temperatura i kako sum merel sum zaspal, pa vo eden moment se štreknav i koga gledam na toplomerot, što da vidam…zaminala nad 42… živata do maximum. Vednaš go povikav sinot Aleksandar i me odnese vo Infektivno. Site se angažiraa i gi prevzedoa potrebnite merki i eve me sega sum dobar, osven zamorot od bronhoplevmonijata, za koja ќe treba vreme za da se izleči…
Za toa od kogo i od kade sum ja dobil opakata bolest, ne znam, zneš i ti Bile deka jas komuniciram so mnogu grajgani i ne bi sakal nekogo da potenciram, no na site im prenesov deka sum pozitiven, zaradi nivna pretpazlivost.

Pred da premineme na muzikata ќe ja iskoristam ovaa prilika da prašam dali Goce prodolžuva standardno so natprevaruvanjeto vo Grand ili ќe pravi mala pauza?

Dali prodolžuva, ne smeam da kažam, zatoa što po novite kriteriumi vo “Zvezde Granda”, natprevaruvačite ne smeat da prenesuvaat za rezultatot, se dodeka ne se održi emisijata na TV kanalite.
No, eve javno da kažam deka Goce si otvori biznis, za što od poodamna imaše želba i si go ostvari svojot son so eden negov drugar. Se raboti za nešto porazlično od drugite, odnosno za Pivnica i  Meze Bar…”Good Fellas”, pa povelete posetete go, mislam deka ubavo ќe si pominete… pa viknete me da ve družam… haha


E sega da se vratime malku na tvojata muzička kariera koja ima respektabilen staž i dobro renome. Kolku godini e Ilija Čoki vo muzikata i kako počna taa prikazna?

Na ovaa tema so tebe mnogu odamna imame razgovarano na mediumite kade ti žareše i paleše, no ubavo e da se potsetime i da im kažeme na tie što ne znaat ili zaboravile…haha
Prviot nastap so Zdravko Čoliќ mi beše vo 1975 godina, pa posle se redea družbite i nastapite so legendarniot i nepovtorliv  Čoliќ… mojot IDOL.
Od 1976. godina kako srednoškolec, na baranje na Načalnikot na Oficerskiot dom vo Prilep, Gospodinot Kiril Hristoski, sega pokoen, (me gledal na nastapot so Zdravko Čoliќ ) me povika na razgovor, pa mi ponudi da peam so vojničkiot orkestar. Jas mlad, bez mnogu razmisluvanje, go prifativ predizvikot i taka počna mojata muzička kariera.


Tvojot prekar  Čoki po koj sega go prepoznavaat i tvojot sin ima interesna istorija. Praktično toa e kratenka od poistovetuvanjeto so Zdravko Čoliќ, pa ubavo e na našite čitateli da im ja raskažes taa anegdota?

Pa Bile toa e točno, prekarot po prilepski, go dobiv po zasluga za peenjeto so Zdravko Čoliќ. A za toa kako peev, samiot fakt se kažuva… Da ti otstapi mikrofon eden Zdravko Čoliќ i  da mu go otpeeš naj noviot hit, a toj da ne go ispee i toa na negoviot koncert…može da se zaprašaat mnogu eminentni ličnosti što znači toa !? Eve i eden podatok, imav 5 druženja i nastapi so Zdravko Čoliќ.

Od 1976 godina, nikoj poveќe ne me vikaše ILE,  da ne bidam sebičen, na početokot velea, eve go Makedonskiot Zdravko Coliќ.. Čoki…haha…Za ova može slobodno da go prašate i se ќe vi objasni i našiot Goran Milošeski i eve prilika javno da si go pozdravam mojot kolega… moeto bratče…

Važiš za muzičar- zabavuvač koj ne samo što ubavo pee tuku e specijalista za podignuvanje na atmosverata do točka na vrienje. Kako se postignuva toa, dali ima nekoja posebna caka?

Bile, ti ne možes da zamisliš kakov tremađija sum…ludilo…Zamisli pred sekoj naj običen nastap jas imam trema, ama sigurno od onaa pozitivnata…No, otkako ќe počnam so peenje, e togaš završuva se…Jas se oddavam na muzikata i publikata i togaš jas sum ..TIE.. a tie sum JAS… Iako ne sum kako niv pod alkohol, se soživuvam so publikata bidejќi jas  sum peač- showmen. Jas Bile nemam predrasudi, nemam mečti deka sum zvezda, jas sum običen čovek kako i sekoj drug. Gostinot došol kaj mene da uživa vo moeto peenje, ili me povikal na nivna domašna zabava. Mislam se e jasno i deka me razbiraš, a i samata znaeš od nastapite kade i ti si prisustvuvala.
Za cakata me prašuvaš…Pa cakata e vo toa,  da imaš na raspolaganje mnogu raznovrsna muzika, da ne te zakoči vremeto. Jas otsekogaš  sum preferiral da spremam se novo što e na pazarot, ne kako mnogu drugi koi naučile 100 pesni i tolku. Koga rabotev so grupi, sekogaš beše toa naj golemiot problem za sviračite, zošto imam bogat repertoar.


Interesno e što ti i pokraj populanosta koja ja uživaše se odluči za lokalni ramki, odnosno ne go napušti svojot Prilep. Dali od denešen aspekt žališ za nekoi možebi propušteni možnosti?

Nikogaš, ama nikogaš ne žalam a i ne sum imal želba da go napuštam Prilep, jas sum lokal patriot, znaeš ona prilepskoto…”Da ne padni saatot, mora nekoj da go čuva”…haha. Jas i na odmori sum odel, no posle pettiot den za doma sum “sanjal”…haha..ma vistina kažuvam…
Za ova moram da go spomenam i sinot Goce, toj so snaata bea vo Amerika (četiri i pol godini) no ništo ne možeše da go zadrži da ostane vo SAD… Gledaš što znači GENOT…
Imav priliki da zaminam vo stranstvo na turnei, no jas bidejќi bev  vraboten vo Ministerstvo za Odbrana beše mnogu teško  da mi odobrat odmor, a za neplaten odmor nemaše nikakvi šansi. Vo nekolku navrati dostavuvav baranja, no odgovorite stasuvaa posle nekolku meseci i toa negativni. Ama zatoa vo Makedonija nema kade što ne sum peel i so mnogu muzički zvedi od Makedonija i EX YU prostorite.
 

Imate familijarna radio stanica “Radio 5 Čoki” koja e mnogu slušana vo pelagoniskiot region. Kakva e sostojbata vo radio mediumite vo ova vreme i kolku državata ve pomaga?

Da, “Radio 5 Čoki” e dosta slušano radio, na 89,5 Mhz, kako  i na internet  “radio5.mk
Ne dobivame nikakva pomoš od nikade, pa ni od državata, finansiranje samo od reklami, a se znae  kolku firmite vo ova vreme – nevreme se vo možnost da platat za reklamiranje. Seušte si velime…AJ ЌE BIDE…Naj bitno e što imame mnogu verni slušateli, toa ne ohrabruva da prodolžime ponatamu…
Vo muzikata si profesionalec no i entuzijasta koj vo karantin periodot ja razgaluvaše publikata preku online nastapite vo živo. Kolku ti nedostasuva kontaktot so publikata?
 
Da i toa ne vo studio, (a možev vo studioto od radioto). Peev od srce i duša, vo domašen ambient, pred lap top, se so cel da im dadam volja za život na site moi fanovi i prijateli na FB, da gi trgnat mislite od ova zlo koe ne snajde.
Jas mislam deka na sekoj čovek mu nedostauva kontakt i druženje, a posebno na nas umetnicite.
Kontaktot so publikata e naj ubavoto nešto za mene…

Posle site ovie peripetii koi gi preživuvame, kako gledaš na životot i od kade go crpiš optimizmot za idninata?
Pesnata i kontaktot so publikata go prodolžuva životot… jas koga peam…ŽIVEAM… Ve sakam site…bidete zdravi i živi, čuvajte se od ova zlo… Bog da e so site vas…
Biba KRNČESKA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila