Silnite impresii koi gi doživeavme so koncertnite nastapi na Danijela Martinoviќ  vo Skopje postojano ni gi predizvikuvaat seќavanjata na tričasovnite druženja so pesnata, poezijata i spontanata naracija so koja samata pejačka go dopolnuvaše celokupniot ambient na golemata turneja pod sloganot “Neopisivo”. Toj spoj na muzika, lirika, smea i toplina dolgo ostana vo našite duši i seušte odzvonuva kako nekoe eho na ljubovta. Retko se slučuva nekoj pejač da vi podari tolku vnimanie i da vi go dade onoj del od sebe što ljubomorno se čuva samo za najbliskite. No Danijela ušte ednaš dokaža deka e posebna ličnost koja svojata uloga ne ja deli na profesionalna i privatna tuku naprotiv sebe si se dava celosno na site onie koi ja obožavaat i samo za nea pristignuvaa od site strani vo Skopje. Od nejzinata komunikacija posle završuvanjeto na koncertot koga mnogu obožavateli ja čekaa za lično da im gi potpiše nejzinite  knigite  so poezija,  svativme deka taa održuva osobeno blizok  kontakt so svoite fanovi i deka poveќeto od niv i lično gi poznava. Svedoci bevme koga taa prisno  se izguška so devojki koi zaradi invaliditetot ne bea vo možnost da se kačat na scenata, no zatoa Dnijela se simna kaj niv i nivnite semejstva i so topla nasmevka gi ohrabri i im ja prenese ljubovta guškajќi gi so neizmerna radost. Ednostavno ona što taa go pee na scenata ili go zboruva vo naraciite go demonstriraše na delo potpolno rasteretena od zvezdenata fama koja najčesto gi prati nastapite na golemite estradni iminja. Posle tričasoven koncert sekoj bi bil umoren i bi sakal da se povleči no ne i Danijela Martinoviќ  koja so nadprirodna trpelivost se slikaše so site koi imaa želba da go ovekovečat momentot so nea, a potoa ni se posveti i na nas novinarite i so nasmevka ni odgovaraše na postavenite prašanja.

Site čestitki do vas za koncertot vo koj navistina uživavme. Vie ja iskoristivte ovaa prilika i upativte nekolku univerzalni poraki megju koi poračavte deka lugjeto ne treba da imaat predrasudi. Dali mislite deka vo ova moderno vreme lugjeto seušte im robuvaat na predrasudite?

-“Apsolutno, opkruženi sme so predrasudi, bombardirani sme so predrasudi, gi osudivame lugjeto odnapred bez vistinski da gi zapoznaeme. Mene životot mnogu pati me iznenadil, zatoa što sum javna ličnost, a sakam da se zanimavam so različni raboti pa  se slučuvaše da plivam vo moreto na predrasudite. I zatoa svativ kolku e prekrasno koga ќe dozvolite nekoj da ve iznenadi. Nikogaš ne znaete što se krie vnatre vo eden čovek i zošto nema hrabrost da go pokaže ona što toj zapravo e”.

Živeeme vo vreme na agresiven marketing i vulgarna komercijalizacija, a vašiot koncept večerva beše sosema sprotiven. Vie se odlučivte za intimna atmosvera za pomala sala od koja možebi nema da imate komercijalen benefit ama zatoa imavte emotivna povratna reakcija.

-“Jas mislam deka ne postoi ništo považno od emocijata, zatoa što za se vo životot predhodi čuvstvoto. Ako jas večerva se čuvstvuvav kako najbogata ličnost na svetot togaš jas toa i sum. Znači moeto čuvstvo e tuka vo mene, a vie ste go dopolnile toa moe doživuvanje.  Znači jas sakam intimni prostori, mene lugjeto ne mi se klikovi i ne mi se broevi. Mene lugjeto mi se pogled , dopir… I koga ќe otidat  nekade i možebi ќe se setat na ovie zborovi koi ќe gi izvlečat od nekoi nivni situacii bilo toa da se lični ili kolektivni  situacii togaš mojata misija e ispolneta. Za mene ne postoi ništo poveќe. Se drugo bi bilo samo zadovoluvanje na egoto, a mene toa odamna poveќe ne mi e potrebno”.

Kocertnata turneja pod sloganot “Neopisivo” ima motivirački prizvuk so mnogu univerzalni poraki, a vašata energija isto taka e “neopisiva” od kade ja crpite taa snaga?

-Jas mislam koga ja sledite svojata vistinska strast i svoeto srce togaš  mora da imate resursi na energija. Lugjeto nemaat energija samo zatoa što ne se sledat sebe si,  zatoa što se plašat što ќe reče nekoj, zatoa što mislat deka nekogo ќe razočaraat, deka možat da gi razočaraat svoite roditeli  na primer i taka ne ja ispolnuvaat  svojata osnovna misija. Koga ќe počnat da go živeat svojot son togaš  site resursi se tuka. Jas bev včera vo Ljubljana, malku spiev gotovo pa ništo ne jadev, dojdov tuka ama jas energija imam i voopšto za toa ne razmisluvam zošto koga go žveete svojot son togaš  energijata ja imate”…

Biljana KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila