Pod sloganot  “Don’t Worry, Be Ohrid!” (“Ne griži se bidi Ohrid”)  od 10 pa se do 14 Oktomvri vo Ohrid ќe se održi četvrtiot internacionalen gastronomski natprevar  “Gastro Mak 2019”. Ovaa popularna gastronomska manifestacja uspea za kratko vreme da se nametne so svoite standardi koi podrazbiraat učestvo na vrvni svetski gosti od kulinarskiot svet koi vo živo gi demonstriraat svoite veštini i pri toa prezentiraat i istovremeno educiraat. 

Organizatorite Asocijacijata na gotvači i šefovi na kujni od  Makedonija na čelo so pretsedatelkata, popularnoto TV lice Adrijana Alački i ovaa godina se potrudija da go održat svojot visok rejting za koj minatata godina dobija pofalbi od site strani. 
Imeno godinava na “Gasto Mak” najaveno e prisustvo na nad 300 učesnici – natprevaruvači od 30 zemji megju koi se Dagestan, Azerbejđan, Rusija, Koreja, Italija, Francija, Ukraina, Turcija, Albanija, Srbija, Hrvatska pa duri i Sibir, potoa prisutni ќe bidat nad 90 licencirani WACS sudii,gastronomski ambasadori i počesni gosti od site kraišta na planetata.

Za samoto otvaranje na 10 Oktomvri predvideno e spektakularno defile na učesnicite, sudiite, master predavačite, so koi i oficijalno ќe se otvori “Gastro Mak 2019”, a za vreme na četiri dnevnoto održuvanje planirani se i mnogu interesni i edukativni sodržini koi vklučuvaat i različni natprevari i programi za site vkusovi i generacii.
Vsušnost, kako što najavija organizatorite  se ḱe se odviva na dva „fronta“- učesnicite ḱe se natprevaruvaat vo hotelot “Nova Riviera”, a vo vtoriot del – pred hotelot, ḱe se slučuvaat prezentacii za site gurmani od našata, no i od od drugite internacionalni kujni. Ona što nikako ne treba da se propušti  e Fiš festot (festivalot na ribata) na Don David, , što ḱe se slučuva na 12 oktomvri, nastan vo nastan, koga sudiite, 10 „Mišelin zvezdi“ ḱe prigotvuvaat skara za prisutnite na ovoj redok nastan na samoto ohridsko krajbrežje. Od „Gastro Mak“ najavuvaat deka natprevarot e logistički poddržan od WACS – (World Association of Chefs Societies), Svetskata organizacija na šefovi na kujni, asocijacija koja što gi obedinuva nacionalnite kulinarski združenija od preku 150 državi vo svetot. 
Tokmu zatoa, celta na Asocijacijata e da se griži za bogatata tradicionalna kultura na našeto, makedonskoto podnebje, i da gi promovira edukativnite procesi kaj gotvačite i voedno da vovede svetski kulinarski trendovi koi ќe bidat vo čekor so sovremenata makedonska kujna.
Kako svoeviden kuriozitet e i prisustvoto na godinešniot pretsedatel na sudiskiot tim, a toa e poznatiot Stevo Karapanđa koj e gastronomski guru, poznat na balkanskite prostori odamna odnosno celi 50 godini negovoto ime  predizvikuva vistinski voshit i silno počituvanje  od gastronomite sirum svetot no i od publikata koja uživaše vo negovite TV emisii…
Znači ima mnogu pričini i predizvici za da e upatime vo Ohrid i bideme del od četiri dnevnata fešta na “Gastro Mak 2019”.
Biljana KRNČESKA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila