Sex skandalot što ja potresuva Srbija i regionot denovive, a čii glavni akteri se popuranata folk Diva Jelena Karleuša i fudbalerot na Anderlehta Ognjen Vranješ predizvika golemo vnimanie kaj mediumite no i golem interes  od strana na korisnicite na socijalnite mrezi koi interaktivno se vklučija vo celata situacija i zdušno so komentari ja poddrža ednata ili drugata strana.

Za onie koi ne se vo tek da pojasnime deka najprvin na društvenite mreži preku Twit nalogot “Istina o Karleuši” pozadi koj se pretpostavuva deka stoi licno Vranješ izlegoa vo javnost eksplicitnite fotografii na koi poznatata pejačka se samozadovoluva dodeka e vo kontakt preku Face Time aplikacijata so fudbalerot  so koj bile izvesen period vo strastvena ljubovna vrska.

I toa ne bi bilo  tolku šokatno da Jelena ne e mega star koja pri taa e sopruga na negoviot kolega Tošič i majka na dve maloletni devojčina. Karleuša e mediska licnost koja od sekogaš imala stav i glasno go iznesuvala svoeto mislenje pa tokmu poradi takvata glasnogovornost taa se slučuvase često da zavojuva so mnogu nejzini koleški od koi so nekoi završi i na sud. Sepak ova što i se slučuva denovive e vistinski linč od strana na mediumite koi bespogovorno objavuvaat najintimni nejzini fotografii i ljubovni prepiski so lascivna sodržina koi se dostapni do site i vo koi Karleuša e prestavena vo edno svetlo na bludnica i razvratna žena koja go inzeveruva svojot soprug.

Deka tehnologijata go zema svojot danok potvrduva i ovaa afera vo koja se spori verodostojnosta na ovie fotografii za koi samata Jelena tvrdi deka se montirani i deka ne stanuva zbor za avtentično nejzino telo koe navodno ima poinakvi simboli za prepoznavanje.

Vakvata situacija ja oslikuva vistinskata slika na našeto društvo koe namesto da se zanimava so bazičnite problemi i da poraboti na svojot moral i etika toa se zanimava so navivački strasti i narodski kažano faќa seir dodeka nečija privatna situacija stanuva javna sramota i dodeka se raspagjaat brakovi vo koi najmnogu si go odnesuvaat najnevinite vo slučajov nivnite deca.

Vo celata ovaa situacija centralnata pozicija ja  ima pejačkata nasproti ženata, sopruga i majka koja e nezaštitena i stavena na stolbot na sramot da bide kamšikuvana javno i ponižena bez i najmala možnost za odbrana, odnosno bez i najmala možnost za zaštita na svojata privatnost, na svoite fotografii, na svoeto telo.

Se postavuva logično prašanje do koga našata svest ke ostane zakržlavena vo tradicionalnite predrasudi vo koi na mažot mu e dozvoleno na eden vakov grub nacin da se poigruva so privatnosta na nečija zena i pri toa na eden  ne etičen način ja ismeva javno nejzinata intima koja ja delel i likuva pobedonosno nosejќi go figurativno kažano skalpot vo raka od ženata sto preljubnički ja ljubel…

Ona što voznemiruva i ostava mesto za dilema e  kako lugjeto lesno presuduvaat  bez da se zaprašaat do kade stignavme kako civilizirano društvo koe namesto da go zaštiti pravoto na sekoj poedinec, toa se zanimava so dokažuvanje i pokažuvanje na sodržini koi vo najmala raka nemaat nikakva važnost za našeto seopšto bitisuvanje tuku pravat golema šteta vo poimanjeto i gradenjeto  na samiot mentalitet.

Vo ovaa analiza ne smeeme da gi zaboravime ni večnite skeptici koi postojano se povikuvaat na fenomenot marketing za koj tvrdat deka i ovde ja odigral klučnata uloga. Toa go potkrepuvaat so uspešnite karieri na mnogu poznati ženi koi se našle vo žižata na javnosta preku sex aferi i koi posle toa imale ušte pouspešni karieri. No vakvata teorija pagja vo voda zaradi načinot na koj se objavuvaat skandaloznite sodržini koi se gleda deka imaat cel da kompromitiraat i omalovažat.

Od praven aspekt ušte pomalku može da se nadevame na razvrska na celiot slučaj zatoa što deneska tehnologijata e mnogu ponapredna od kolku sudskata pravda na koja i treba mnogu vreme i veštačenje za da ja dokaže verodostojnosta na spornite materijali, a štetata praktično nemože da se nadomesti.

Se na se soočeni sme so eden raspad na moralnite i etičkite normi koi se klučni vo edna vakva situacija vo koja se razvlekuva nečija privatnost glasno na najgrub način i pri toa ne postoi forma za zaštita i pravna odgovornost.

Ostanuva da se nadevame deka Jelena Karleuša kako i mnogupati do sega ќe uspee da se nosi so nastanatata situacija i deka od ovoj nejzin primer mnogu ženi ќe ja naučat životnata lekcija vo koja mora pred se sami da se zaštitat i vnimavaat za da ne se dovedat vo situacija od ljubov da kolnat…

Biljana Biba Krnceska

 

 


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila