Internacionalniot den na ženata 8-mi Mart sekogaš se poistovetuval so eruptivnata ženska energija što e najzaslužna za postignatata emancipacija, koja od druga strana go označi ženskiot progres kako opštestvena misija koja na svetot mu dade posebna dimenzija. Deka ženite i biološki i duhovno i emocionalno ja nosat smislata na životot ne treba da se naglasuva, no fakt e deka tie čestopati se i mnogu pohrabri, pa i poinventivni od maškiot rod. Simbolikata na 8-mi Mart ja nosat različni prototipovi na ženi, društveno aktivni, delovno uspešni, humanitarno istaknati, vozrasni, pomladi, pozreli, no avangardni, samosvesni i odvažni. Toa e dokaz deka ne postojat pravila ili normi koi treba da se ispolnat za nekoja žena da bide vo fokusot na javnosta, a denovive toa najlesno i pojde od raka na Ana Gjuriќ odnosno na Konstrakta koja pobedi na “Beovizija” i godinava ќe gi brani boite na Srbija na Evrosongot.

Ana Gjuriќ

Iako Konstrakta ne e del od našata makedonska estrada, taa može da posluži kako odličen primer za avangardna ličnost koja na eden sosema netipičen način ja plasira svojata filozofija preku pesnata i muzikata što ja izvede na natprevaruvanjeto i uspea so svojot nastap sugestivno da ja ubedi javnosta deka e vereme za nov izraz i način na interpretacija. Se razbira kako i se novo i avangardno i Konstrakta, odnosno nejzinata pesna „In Corpore Sano“, naidoa na različni reakcii i komentari, no taa sepak ja odnese pobedata so osvoeni 40.000 SMS glasovi od publikata. Pokonzervativnata publika Konstrakta ja nareče čudna, pred se zaradi tekstot na pesnata, no i zaradi nastapot. Srbija ovoj pat očigledno fokusot go stavi na moderniot  festivalski izraz, koj izobiluvaše so superiorni scenski rešenija,so atraktivni svetlosni efekti, so nevoobičaena kostimografija i koreagrafija koja go okupiraše vnimanieto na gledačite.

Pop Pankova dobitnik na Zlatna Bubamara 2016

Za volja na vistinata, vo takvata koncepcija izostana komercijalnata muzika što poširokiot auditorium ja očekuvaše od eden Izbor za Pesna na Evrovizia, pa toa predizvika mnogu polemiki i komentari preku socijalnite mreži na koi se diskutiraše za televiziskoto show.

Zorica Pop Pankova

Osobeno so svojata žestoka analiza se izdvoi našata legendarna pop pejačka Zorica Pop – Pankova, koja dosledna na svoite kriteriumi napiša:

– Ma nemaše pesni, samo show i tolku, voditelite usileni da napravat nešto… Barem nie imame kriterium t.e go imavme nekogaš. Za žal sega od seto toa edno golemo ništo. Kade bevme, a ete do kade stignavme…

Za show ne e potrebna samo scena, koreografija, kostimi i dr. Titlovite za pesnite samo muzika i tekst, aranžmanite koj gi napravil, znači ne e važno?! Navistina mnogu e vloženo, ama celta ne e da se pretstavi samo so glamur i eve kolku možeme! Nedostasuva iskustvo za kompleten vpečatok, a toa se pesnite koi mnogu nalikuvaa edna na druga. Na mnogumina ne im beše mestoto tamu! Štom mene nitu edna ne mi vleze vo uvo od prvo slušanje znači toa ne e toa, za ostanatite ne znam sekoj so svoj način na vospriemanje i kriterium… Sekoj po nešto ukral od nekogo, ama nevkusno i amaterski. Otkoga toa site pejači stanaa i kantavtori???

Pobednička Konstrakta

Kritikata na Pop-Pankova, vsušnot od drug aspekt ja pokaža personalnosta koja poedini ženi ja poseduvaat, a ovoj den 8-mi Mart se poistovetuva tokmu so takvite ženi, kako Pop-Pankova Ili Konstrakta, ženi so golemo Ž, avtentični i smeli, sigurni i silni, ženi koi se različni, a sepak isti, e so takvi ženi ovoj svet ima šansa da bide porazličen i mnogu poubav.

ČESTIT PRAZNIK DRAGI DAMI…

Biba KRNČESKA

 


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila