Kako što najavivme pred nekolku dena vo poln ek se završnite podgotovki okolu konceptualnata i izveduvačka programa na internacionalniot festival “Ohrid fest – Ohridski Trubaduri” koj godinava ќe se odžri na 10 i 11 Septemvri vo kontinuitet po 28 pat. Čitatelite imaa možnost da čujat lično od umetničkiot direktor na Folk večerta Cane Petrov za načinot na selekcija na pesnite kako i za izveduvačite što ќe prodefiliraat na prvata večer.

Vtorata internacionalna večer, muzički, produkciski i koncepciski ja ureduva umetničkiot direktor Goran Šarac koj na eden seopfaten način ja posoči unikatnosta na ovoj festival:

– Ohridskiot festival vo samiot koncept so svojata internacionalna večer e edinstven festival na ovie prostori što seušte gradi regionalni mostovi vo muzikata za koja znaeme deka nema granici. I ne samo toa- na festivalot možeme da gi slušneme raznite jazici so koi peat interpretatorite. Internacionalnata večer  e našiot “Eurosong”.
Što se odnesuva do pesnite što ke gi čueme na festivalot tie  go nosat pečatot na vremeto i zvukot vo koe živeeme i  sekako prostorot od kade doagjaat peačite. Taka da ne očekuva edna kvalitetna muzička sredba…
Sekoj artist se predstavuva so pesna koja go prezentira negoviot muzički karakter 
– istaknuva Goran Šarac koj vo prodolženie ni ja posoči i listata na izveduvači na Internacionalnata večer na “Ohrid fest”.

Od Srbija doagjaat Marko Kon i Srgjan Marjanoviḱ, od Hrvatska Vlado Kalemberi Tedi Grubica, Crna Gora ja pretstavuvaat Slavko Knezoviḱ i Jovana Mustur Ražnjatoviḱ, a Božidar Volf i duetot Ines Erbus- David Amaro se gostite od Slovenija.

Patem, kako što veḱe izvestivme, a neodamna izleze i vo “Slobodna Dalmacija”, ostvarenata sorabotka so festivalot vo Šibenik, “Festivalot na šansonata” rezultiraše so toa što pobednikot ḱe go vidime i čueme vo Ohrid.

Na scenata na Dolni Saraj ḱe nastapi i Lia od Bugarija, od Grcija ni doagja Tolis Damjanos, dodeka Rina Ramadani e pretstavnička na Albanija. Pokraj gostite od stranstvo na Internacionalnata večer ḱe nastapat i našite izveduvači- grupata „Intervali“, Aleksandar Josifovski, Filip Jordanovski, Lena, Melani, Slobodanka Taneva, Barbara Rakičeviḱ i Malinova.

Biba KRNČSKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila