Go završuvame godinešiot serijal posveten na najposetenata letna manifestacija “Pivo Fest” koja i ovaa godina uspea vo četiri dnevnata agenda da ja vklopi kompletnata koncepcija koja podrazbiraše mnogu muzika, promocija na pivoto, degustacija na ubavata skara, prezentacija na mnogu umetnici,  afirmacija na novi alternativni prostori i sekako družba i provod za site koi go sakaat vakviot tip na gradski fešti.

Sinoќešnata zabavna programa na glavnata bina ušte ednaš potvrdi deka prisutnite gosti poveќe sakaa pop od kolku folk muzika pa taka nastapite na “The Four”, “Kal bend”, Danijela Martinoviќ i „Cyrllic“ publikata ja držea celo vreme vo vistinska euforija. Se čini deka sinoќešnata kulminacija sepak ja postigna šarmantnata Danijela Martinoviќ koja po vtor pat e gostinka na ovaa fešta i po vtor pat gi osvojuva simpatiite na site generacii koi ja slušaat.

Nejzinata vrckavost, spontanost, energija i ljubov za site, bea postojano nagraduvani so gromoglasni aplauzi, a samata Danijela so svojot dalmatinski dijalekt ušte ednaš potenciraše deka nema na svetot publika kako što e makedonskata. Alternativnata pak scena na kamenata bina isto taka beše aktivna do ranite utrinski časovi koga i zvanično završi ovoj pivski spektakl.
Deneska pak na pres i oficijalno se oglasija organizatorite i prviot čovek na gradot gradonačalnikot Ilija Jovanoski koj izjavi deka e zadovolen pred se što festivalot proteče vo bezbedna atmosvera, so mnogu muzika i što Prilep go posetija iljadnici gosti vo ovie četiri dena.
– Zadovolen sum od uspešnoto završuvanje i na ova izdanie na “Pivo festot”. Ovaa godina pokraj glavnata bina imavme ušte četiri alternativni prostori kade se vovedija i novi sodržini, a toa osobeno im se dopadna na graganite. Isto taka ovoj pat na glavnata scena nastapija 16 učesnici od koi 10 bea makedonski izveduvači od koi pak šest bea od gradot domaќin. Ovaa statistika e važna zatoa što e vo interes na promocijata na našite umetnici. Instituciite  isto taka bea ažurni i pridonesoa bezbednosta i javniot red i mir da bide na visoko nivo. Spored informaciite od policiskata stanica nemalo ni eden pogolem incident za vreme na četirite festivalski dena, a voedno odgovorno svojata rabota si ja vršea i službite na “Vodovod i kanalizacija”, JP za parkinzi, “Komunalec – istakna gradonačalnikot Jovanoski ne kriejќi go svoeto zadovolstvo.
Maja Babiќ od agencijata “Bagi komunikacii” koi pokraj opštinata bea organizatori na ovoj nastan izjavi deka vo kompletnata organizacija bile vklučeni okolu 1000 lugje, a dnevno vo gradot imalo od 35 000 do 40 000 posetiteli. Taa istakna deka na nastanot prodefilirale 171 artist, a vo organizacijata, produkcijata i obezbeduvanjeto bile vklučeni 560 lugje. 
Sedumnaesetoto izdanie na “Pivo festot” go prateše sloganot “Za dobra misla” se čini deka so dobra misla se do kraj protekna uspešno, da se nadevame deka do godina organizatorite ќe se okuražat da vovedat ušte poradikalni promeni kako bi mu dale edna nova dimenzija na ovoj nastan koj e svoeviden brend za samiot grad Prilep.
Biljana KRNČESKA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila