Pred samiot jubileen Ohridski festival kolegite od PR službata napravija razgovor so umetničkiot direktor na Folk večerta, Ljupčo Sokolovski, koj otkriva interesni detali za godinešnata koncepcija i učesnicite, pa vo prodolženie vi go prenesuvame vo celost:

Golemiot jubilej, 30 godini „Ohrid fest“ go dočekuvate kako i minatata godina, na pozicija – umetnički direktor na Folk večer. Pretpostavuvam, prodolžuva vašata založba na festivalot da se čue staratata ohridska pesna, da dominiraat mandolina, tambura, klarinet…

– Da, kako minatata taka i godinava, kako umetnički direktor na Folk večer na „Ohrid fest“ celta mi e se da e na visoko nivo, ušte podobro od lani, koga spored mnogu kompetentni kritičari i novinari od muzičkata fela dobivme pozitivni kritiki deka festivalot e eden od najdobrite za 2022 godina.

Da potsetam: imaše dosta naši kvalitetni muzički zvezdi koi se pretstavija so navistina kvalitetni pesni. Godinava sum ušte poinspiriran bidejḱi go imame golemiot jubilej, 30 godini traenje na festivalot. Se e kako što treba: ḱe nastapat eminentni iminja od folk scenata, vistinski zvezdi: dueti, Naum Petreski i Lilija Semkova, Tanja i Novica, potoa Zuica Lazova, Blagica Pavlovska, Duško Georgievski, Pero Hristov, Petar Nečovski, ansambl „Biljana“, Katerina Taneva i grupa Saraj, Nino Veličkovski.., i sekako ḱe im dademe šansa na debitantite. Pesnite što ḱe se razleat od Dolni Saraj na 1 septemvri se vo duhot na ohridskiot melos, možebi vo pomoderni aranžmani no sepak ḱe bide zapazen zvukot na mandolinata, tamburata, klarinetot i violinata. Na site učesnici im posakuvam uspešen nastap.

Po što ova izdanie ḱe bide posebno? Kako e zamislena Folk večer, ḱe ima li revijalen del, gi otkrivate li site aduti?

– Kako što spomnav, ḱe vidime dosta poznati peači što ḱe izvedat novi 20 pesni . Isto taka možam da se pofalam deka imame različni avtori zastapeni na festivalot, što e golem adut, bidejḱi stilski ḱe se razlikuvaat, ḱe imame različni melodii.

Vo revijalniot del ḱe nastapi našata folk diva Suzana Spasovska, koja ima nekolku nastapi na „Ohrid fest“ i tie pesni ḱe gi slušneme tokmu sega. Ḱe ima i nekolku iznenaduvanja, da ostavime gledačite da uživaat vo ova edinstveno muzičko patuvanje.

Kolku e teško da se obezbedi kvalitetno pejačko ime na festival? i, dali so dobri pesni može da se „odbrani“ folkot kaj nas?

– Da bidam iskren, poteško e da se obezbedi kvalitetno pejačko ime, od pričina što tie se predhodno veḱe angažirani, stanuva zbor za vikendi koga najmnogu se aktivni i nastapuvaat. Ima dosta naši pejači od dijasporata koi seušte se tuka vo toj period, ḱe se družime so niv…Kako i da e, godina ḱe imame dosta golemi muzički iminja, ḱe bide vistinski praznik na muzikata. Okolu prašanjeto – dali so dobra pesna može da se odrani folkot , eh… toa e golemo prašanje no vo kratki crti možam da odgovoram.

Prvin ḱe gi posočam televiziite (onie so nacionalna koncesija) kolku tie puštaat makedonska muzika i vo koj period. Za žal, mnogu malku, što e i edna od pričinite no i samite izveduvači ne vložuvaat vo novite pesni tuku se nasočeni na obrabotki na narodni pesni ili vo golem broj prerabotki na veḱe avtorski snimeni pesni. No za sreḱa ḱe rečam, seušte gi imame festivalite kako što e „Ohrid fest“ kade navistina može da se čue dobra pesna, ona što ostanuva kako branik naspram site „naezdi“ od sosedite. Tie što ḱe bidat vo Ohrid ḱe se uverat na lice mesto, a istoto može da go napravat i gledačite preku direktniot prenos na „Ohrid fest“ na MTV.

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila