„Narode makedonski” e edna od onie pesni koi vo sebe nosat moḱna poraka, no i golema vistina za tragičnoto minato na našiot narod. Sozdadena e vo spomen na masakrite vo 1903 i 1905 godina vo kosturskoto selo Zagoričani što bile izvršeni vrz mesnoto civilno naselenie od strana na Turcite i Grcite. Ubieni bile poveḱe od 200 zagoričani, a seloto bilo celosno uništeno. Verzijata što vo ramkite na proektot „Makedonijo vo srce te nosime“ ja spakuva Nikolče Micevski, a ja otpea zlatno grlo Suzana Spasovska e vsušnost pravena spored snimkata vo izvedba na Simeon Gugulovski.

-„Pesnata „Narode makedonski“ vo dosegašnite izvedbi može da se najde vo dve verzii. Ovaa verzija e obnovena spored snimkata na Simeon Gugulovski, koja poznatiot makedonski tenor, prvenec na Makedonskata opera ja peeše vo 1989 godina. Ja odbravme bidejḱi pesnata ima golema poraka za ovoj narod koj e sardisan od site strani. Dava pottik za budenje i osoznavanje vo edno vreme – nevreme i želba so site sili da se začuva rodnoto ognište, izvorot. Pesnata veli deka slobodata na čovekot i pravdinata što ja bara sè ona što e považno od site pari i bogatstva na ovoj svet. So aranžmanskoto viduvanje se dobližuva do mladata generacija, koja vo posledno vreme so polno srce gi prifaḱa starite makedonski pesni i gi pee vo site priliki, za što posebno se raduvam. Zadovolstvoto e golemo da se bide del od ovoj proekt so preubavi pesni so patriotska tematika, koi nacionalno ḱe go razbudat ovoj spokoen i miren narod, čijašto dobrina ja koristat site, no ne znaejḱi go najvažnoto, deka so pirej teško se izleguva na kraj“,- veli Spasovska.

Videoto za „Narode makedonski“ vo izvedba na Suzana Spasovska e so potpisot na Skenderovski produkcija, koja stoi zad proektot „Makedonijo vo srce te nosime“ i vo čii ramki se prepeani 12 makedonski pesni, vo izvedba na 12 izveduvači, i od svetot na zabavnata i od svetot na narodnata muzika. Megju izveduvačite koi publikata ušte treba da gi slušne i vidi se DNK, Andrijana Janevska i Zuica Lazova.

Uživajte vo izvedbata na Suzana Spasovska i očekuvajte go startot na koncertniot karavan koj pod istoto ime „Makedonijo vo srce te nosime“ ḱe gostuva vo nekolku makedonski gradovi.

So ovoj proek Produkija Skenderovski ja oboi Makedonija so najubavite zvuci i go začuva najvrednoto – muzičkiot amanet koj  go ostavija generaciite pred nas. Vo prodolženie uživajte vo glasot na Suzana Spasovska i nejzinata verzija na „Narode makedonski“.

Biba KRNČESKA


1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila