Ovoj vikend potočno vo sabotata na pladne vo Tetovo se održa republičkiot natprevar na “Vešta Žena”, manifestacija so najdolga tradicija kaj nas, koja na eden seopfaten način go prestavuva ženskiot kulinarski talent no i estetikata, kreativnosta i nejzinata interaktivnosta vo socijalnoto i opštestveno deluvanja. Po 31vi pat najdobrite Vešti Ženi od poveќeto gradovi od Makedonija gi prestavija svoite izbrani temi odnosno gi aranžiraa masite spored svoite zamisli, estetski prestavuvajќi ja temata preku podgotvenite predjadenja, glavni jadenja, pogači, deserti i torti, no i preku sevkupnata dekoracja, boite i porakata koja sakaat da ja upatat od toa mesto. Ubaviot ambient na “Arena” salata vo Tetovo, dopolnitelno gi raspoloži prisutnite gosti od cela Makedonija koi vooduševeni od umetničkiot sens na makedonskite ženi postojano slikaa i snimaa.

Natprevaruvački vo Gran Pri kategorija

Natprevarot započna mnogu atraktivno so defile na učesničkite koi bea vo pridružba na ubavite igraorki od tetovskiot KUD “Branko Čajka”, a posle nivnoto rasporeduvanje do masite koi gi prestavuvaa, programata ja otvori glavnata Snežana Stojanovska koja e vsušnost osnovopoložnik i ideen tvorec na ovaa respektabilna manifestacija so tri deceniski staž. Natprevaruvačkite gi prestavi konferansieto na “Vešta Žena”, zgodnata Irena Spirovska, koja voedno e del od ovoj uspešen tim i gi najavi pravilata i propoziciite, kako i žiri komisijata koja gi ocenuvaše godinešnite takmičarki. Taa voedno gi pokani i prisutnite da gi predadat glasačkite livčinja što gi dobivaat so vleznicite kako bi možele da se odberat i najdobrite spored glasovite od publikata.

Osven standardnite natprevaruvački megju učesničkite bea i natprevaruvačkite vo Gran Pri konkurencija, koi veќe imaat podolgoročno iskustvo vo ova natprevaruvanje i ispolnuvaat postrogi kriteriumi.

Dodeka se prebrojuvaa livčinjata od publikata i dodeka glasaše žiri komisijata, prisutnite gosti možea da se zabavuvaat so ubavata muzika što ja izveduvaše “Melodi bend”, a posle ručekot sledeše i oficijalno prestavuvanje na najdobrite.

Najdobrite na Vešta Žena 2023

Ovaa godina tretoto mesto na republičko nivo od publikata go osvoi mladata majka Svetlana Markoski od Prilep koja so temata “Indija” predizvika vistinsko oduševuvanje, vtoroto mesto apsolutno zasluženo go zazede Julijana Zlatanoska od Gostivar koja oduševi so umetničkiot pristap i izvedbata na svojata tema, a prvoto mesto i pripadna na tetovčankata Nikolina Nikolovska.

Najdobra vo Gran Pri kategorija Petra Atanasovska od Skopje

Olivera Pepiќ

Masata na pobedničkata Olivera Pepiќ

Vo Gran Pri kategorija za najdobra beše proglasena Petra Atanasovska od Skopje, a titulata “Vešta Žena” za 2023 godina ja osvoi ubavata strumičanka Olivera Pepiќ.

Svetlana Markoski od Prilep 3to mesto

Prisutnite gosti so gromoglasni aplauzi gi nagradija pobednicite apsolutno složuvajќi se so raspredelbata na nagradite i vo eden ubav duh i raspoloženie se razdelija so vetuvanje deka do godina povtorno ќe se sretnat vo Tetovo da gi bodrat najdobrite.

Igraorcite od KUD Branko Cajka Tetovo

Opštiot vepčatok od ovaa manifestacija e sekogaš pozitiven i želbata na site učesnički e da prodolži održuvanjeto na ovoj kulinarski spekatkl zošto na eden realen i seopfaten način ja glorificira ženata i nejzinite afiniteti i potencijali.

Čestitki do najdobrite i ušte poveќe inspiracija im posakuvame vo ponatamošnoto nivno nadograduvanje.

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila