Mnogute kulturni manifestacii za predstojniot period se vo poln ek na organizacija pa sekojdnevno se objavuvaat najrazlicni konkursi i javni povici za učestvo na tradicionalnite manifestacii kako i na festivalite koi veќe gi koncipiraat listite na avtori i učesnici. Neodamna oficijalno se obznani i programata na godinešnioto 36-to izdanie na najstariot festival na novosozdadeni pesni “Folk Fest Valandovo” koj povtorno ja usvojuva minatogodisnata koncepcija što podrazbiraše dve neoficijalni OFF večeri i edna finalana festivalska večer. Praktično prvite dve večeri se zamisleni kako gradski fešti na koi ќe nastapat eminentni muzičari od zemjata i sosedstvoto kako specijalni gosti i ќe gi zabavuvaat valandovčani na gradskiot ploštad na 26-ti i 27-mi maj, a veќe na 28-mi e oficijalnata natprevaruvačka festivalska večer koja ќe ima i televizisko prenesuvanje.

Na prvata večer, odnosno na 26-ti maj, na scenata na gradskiot ploštad ḱe nastapat: „Raspeani Valandovčani“, Joce Panov, kako i populraniot pejač od Srbija, Željko Samardžiḱ. Vtorata večer od istata scena valandovčani ќe bidat animirani od legendarniot Efto Pupinovski, potoa od proslavenata srpska pejačka Ana Bekuta koja svoevremeno i nastapuvaše na ovoj festival i od makedonska pop grupa „Kuku Lele“.

Iako festivalskata koncepcija e promeneta sepak za pofalaba e vaka osmislenata programa zošto vo krajna linija samiot grad i gragjanite najmnogu zaslužuvaat da uživaat vo pesnata i zabavata, a ne da bide festivalot isklučitelno podreden samo sprema učesnicite i mediumite. Od tuka silno veruvame deka godinešnoto izdanie na Valandovo ne treba da se propušti i deka novinarite ќe imaat prilika da uživaat vo predvidenata festivalska agenda.

Isto taka i “Prilep Fest” organizatorite go najavija za 1-vi Juli, vo golemata sala na Centarot za kultura “Marko Cepenkov”, kade po sedmi pat ќe prodefiliraat folkerite koi ќe se obidat da ja animiraat probirlivata prilepska publika.

Festivalot i ovaa godina e pod pokrovitelstvo na Opština Prilep, a dali ќe vidime i prilepski izveduvači i avtori seušte ne znaeme. Megju najavenite učesnici edinstveno kako prilepčanka figurira Elena Veleska, a pokraj nea ќe gi čueme i vidime Naum Petreski, Zuica Lazova, Andrijana Acevska, Lili Semkova, grupa Drim Tim, Blagoja Gruevski, grupa Alternator, grupa Kruna i drugi.

Včera pak oficijalno KIC- Bitola gi objavi rezultatite od godinešniot konkurs za izbor na kompozicii za festivalot „Eh, taa serenada“ koj ќe bide održan na 24.08.2023 godina na platoto pred Oficerski dom vo Bitola.

Komisijata sostavena od sedum členovi, selektirala 17-et od pristignatite 73 kompozicii. Na konkursot se prijavile eminentni avtori i izveduvači koi za komisijata pretstavuvale seriozen predizvik i odgovornost, a toa dovolno zboruva deka kvalitetot e od presudno značenje za ovoj festival.

Za kraj ќe spomeneme deka i najstariot festival vo Bosna i Hercegovina za mladi i neafirmirani pejači „Studentsko leto“ go objavi godinešniot javen povik za učestvo na festivalot, što ḱe se održi na 8 i 9 septemvri vo Maglaj.

Programata sodrži dve festivalski večeri od koi ednata e posvetena na narodnata, a drugata na zabavnata muzika i gi sobira mladite pejači od Slovenija do Makedonija, kako i učesnici od Velika Britanija, Avstrija, Slovačka i drugi državi. Na festivalot site kompozicii se izveduvaat vo živo, bez plejbek i matrici, a site natprevaruvaci nastapuvaat so pridružba na golemiot festivalski orkestar. Po završuvanjeto na site nastapi ḱe bidat proglaseni i nagradeni najdobrite intepretatori, odnosno po tri izveduvači vo dvete kategorii po ocena na stručno žiri i glasovite od publikata. Site nagradi se parični.

Trošocite za učestvo na učesnicite, vo koi e presmetan prevozot, smestuvanjeto i ishranata se na trošok na organizatorot, a site mladi pejači na vozrast od 17 do 30 godini možat da se prijavat za učestvo na festivalot do 24 maj preku elektronskite adresi studentskoljetomaglaj@gmail.combenjaminhasanic@gmail.comIsto taka site dopolnitelni informacii se dosptani i preku socijalnite mreži na Studentsko leto. 

Lani vo Maglaj makedonski učesnici bea Ivan Iliev, Kristijan Demjanski, Omar Džaferoski i Jana Spirkovska.

Biljana KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila