Koga humanosta e od srce i koga celtta e da se izraduvaat decata togaš ideite i kreativnosta nemože da izostanat. Toa se potvrdi vo sabotata vo Prilep koga site dečinja so svoi oči go vidoa pristignuvanjeto i spuštanjeto niz jaže na najpopularniot dedo na svetot što akrobatski se simna od Saat Kulata vo Prilep i na eden orginalen način im ja čestita Novata Goodina na dečinjata, podeluvajќi  im paketčinja na učenicite od OOU „Dobre Jovanoski“ od socijalno zagrozenite semejstva, no i na slučajnite prisutni dečinja.

Spreten Dedo Mraz

Gletkata beše vozbudliva i istovremeno intrigiraše zošto Saat kulata ne samo što ne e niska, tuku e i nakrivena, pa ne e voopšto naivno spuštanjeto, osobeno ako se zemat vo obzir godinite na Dedo Mraz, togaš jasno e deka najmladite bea zagriženi kako ќe uspee ovoj sedokos dedo da go kontrolira jažeto i bezbedno da se spušti od taa visina?! No, za čudo golemo Dedo Mrazot beše vitalen i poln so energija pa uspešno ja izvede svojata misija i im gi razubavi Novogodišnite praznici na prilepčani, koi bea gordi što i preku nego ja istaknaa svojata hrabrost po koja ovoj grad e poznat.

Dedo Mraz uspešno se spusti od Gradskiot Saat

Inaku pozadi ovaa incijativa stojat grupa entuzijasti čija ideja navistina zaslužuva pozdrav, a paketčinjata gi obezbedi edna opšestveno odgovorna kompanija koja vo duhot na vistinskata humanost go izbegna marketinškoto prestavuvanje.

Nivniot prestavnik Emil Batakliev otkri deka idejata da bidat izraduvani dečinjata od OOU “Dobre Jovanoski” e uspešno realizirana, a ostatokot od paketčinjata go raspredelile na dečinjata što slučajno se zateknale pred Gradskiot Saat.

Dedo Mraz pak od kako gi podeli bogatite koletčinja im posaka na site dečinja dobro zdravje, mir, ljubov, sreќa i mnogu petki i im porača vo Novata da bidat ušte pouspešni i posreќni.

Ovaa atrakcija napravi sabotniot pazaren den vo Prilep da poprimi ušte poubava energija, a Dedo Mraz veti deka i idnata godina povtorno ќe se vrati vo ovoj grad i ќe se spušti od ušte pogolema visočina…

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila