Iako veќe dve nedeli pominaa od održuvanjeto na Pivo festot vo Prilep, sepak i ponatamu reakciite ne stivnuvaat, kako megju prilepčani taka i megju estradnjacite koi zedoa učestvo na godinešnoto 18to izdanie, a honorarite od organizatorot Stoikoski seušte gi čekaat?! Razgovarajќi so poedini artisti dojdovme do soznanija deka tretmanot što godinava go imale na Pivo Fest ne samo što bil pod nivo tuku e daleku od standardite što bea karakteristični za ovaa manifestacija. Osobeno ne začudi podatokot deka umetnicite bile smestuvani vo hosteli vo nekoi privatni kuќi namesto vo hotelite, a dogovorite što pravno mora da figuriraat ne bile so mnogu izveduvači potpišani. Dosega Opštinata generalno beše nositel na ovaa manifestacija, odnosno pravno i finansiski ja finaliziraše kompletnata ramka na celiot proekt, a godinava noviot gradonačalnik Borče Jovčeski kako organizator go naznači kontroverzniot Pece Stoikoski koj na prviot pres samouvereno izjavi deka Pivo Festot e negov proekt, odnosno deka toj e idejniot tvorec na ovaa brend – manifestacija i deka ja ima zaštiteno kako svoja sopstvenost. E tokmu toj klučen moment ne natera da se vpuštime vo istražuvanje i da otkrieme konečno koj vsušnost e ideen tvorec na Pivo Festot, dali navistina Pece Stoikoski e tolku kreativen čovek, a prilepčani toa ne go ukapirale, ili možebi Pece e klasičen manipulator koj go koristi momentot, za razlika od negovite nekogašni ortaci Zlatko Crvenkovski i Gjorgji Saraginoski so koi praktično i započna pivskata prikazna?!?

Trioto ortaci so koi započna Pivo Festot

Ona što e najdrsko vo celata ovaa situacija e beskrupoloznoto tvrdenje na Stoikoski deka pivskiot festival e negova ideja, a postojat bezbroj živi svedoci od toa vreme koi vo eden glas možat da posvedočat deka Pivo Festot go sozdade trojkata predvodena od turističkiot rabotnik Gjorgji Saraginoski, potoa muzičarot Zlatko Crvenkovski i nivniot privezok Pece Stoikoski za koj nikogaš ne doznavme što e po profesija?!?

Pece Stikoski

Ako se vratime nekolku godini na nazad, ќe se prisetme deka  tokmu Zlatko Crvenkovski za našiot portal izjavi deka prvičnata ideja za vakva manifestacija bila od Gjorgji Sraginoski, negoviot kum, koj go anagažiral za osmisluvanje na muzičkiot program, a Pece Stokoski vleguva vo prikaznata pokraj Zlatko, so koj vo toa vreme go organiziraat “Melfest”:

-” Vo 2003 godina koga “Mel fest” ja beše dostignal najvisokata točka, nie imavme kancelarii vo Bznis centarot na najgorniot kat, od strana na Saat kulata. Stoime kraj prozorot jas mojot kum Gjorgji Saraginoski i ortakot Pece Stoikoski, i razgovarame okolu klimata nešto, a Gjorgji veli: Aj, pogledaj na pločnikon, kolkav prostor. Što misliš da napravime edna pivarijada”?…

Pomisliv: “Ne e loša ideja”. – Ajde, rekov…jas ќe napravam plan i da go realizirame toa. Planot, vo vid na programa go rabotev okolu 5-6 dena i koga beše gotov se sostanavme i trgnavme vo realizacija na istiot”- izjavi Crvenkovski vo 2019 god.

Deka ovaa verzija e vistinita ni potvrdi i samiot Gjorgji Sraginoski koj praktično e ideen tvorec na “Internacionalniot festival na pivoto i skarata” kako što bil zaveden prvično Pivo Festot.

Zlatko Crvenkovski

Vsušnost ovoj krotok prilepčanec odamna e trgnat nastrana od celata halabuka okolu Pivo Festot, zatoa što kako što veli prvičnata ideja ne bila toj da izgleda kako panagjur, tuku kako orgnalna manifestacija na koja pivarite ќe se natprevaruvaat preku kvalitetot na svoite piva i voedno na gragjanite ќe im ovozmožat promotivni degustacii na novite vidovi na pivo, a pri toa ќe ponudat i zabavno muzički program so koj ќe ja animiraat publikata.

Prvoto održuvanje na Pivo Festot bilo registrirano preku negovata turistička agencija “Euro Fly” koja vo toa vreme mnogu uspešno rabotela, a i prvoto baranje do opštinata za odobruvanje na lokacija i tehnička pomoš bilo podneseno preku spomenatata turistička agencija.

Podocna Saraginoski, Crvenkovski i Stoikoski formiraat Združenie na gragjani preku koe započnuva da funkcionira Pivskiot festival. Intersno e deka vo početokot organizatorite i plaќale na Opštinata za otstapeniot lokalitet, a ne kako deneska na primer, koga Opštinata odeluva sredstva od buđetot za da go pomogni organizatorot?!

Trojkata koja ja počne pivskata odiseja

Interesno e isto taka deka na početokot i našata Prilepska Pivara imala rezerviran stav, za razlika od Skopska Pivara koja vednaš nasetila deka vo prašanje e dobar proekt i dala celosna poddrška za održuvanje na vakva manifestacija.

Vsušnot taka makotrpno započnala realizacjata na letnata Pivska fešta, koja od godina vo godina go zgolemuvala brojot na pivski marki, pa prerasnala vo svoevidna atrakcija i glaven leten nastan za koj počnuvaat da se interesiraat se pogolem broj na lugje.

Gjorgji Saraginoski

Tokmu vo toj period idejniot tvorec Gjorgji Saraginoski odlučuva i avtorski da go zaštiti svojot proekt vo Pariz, na internacionalno nivo, a vo toa mu pomaga skopskiot advokat Valentin Pepeljugoski. No, od denešen aspekt Sraginovski priznava deka napravil greška što avtorskata zaštita ne ja vpišal na svoe ime, tuku bila zavedena preku Združenieto na gragjani, pa onoj moment koga toa se ugasilo prestanuva da važi i avtorskata zaštita na Pivo Festot, koj podocna stanuva vistinska meta za “kradcite na tugji perja”, vo koi spagja eks gradonačalnikot na Prilep Marjan Risteski i sekako segašniot kontroverzen organizator Pece Stoikoski. Ova e dokaz deka na lagata i se kratki nozete i deka i posle 18 godini na videlina izleguva vistinata, a vistina e deka idejniot tvorec Gjorgji Sraginoski bil finansiski ošteten, od svoite ortaci koi podignale pogolema suma na pari od zaedničkata smetka, a pri toa ne go ni izvestile, pa od toj moment faktički prekinuva i nivnata sorabotka, odnosno Sraginoski go zgasnuva Združenieto i Festivalot na Pivoto ostanuva nezaštiten, odnosno sloboden za prisvojuvanje. Tokmu poradi vakviot splet na okolnosti Sraginoskiporačuva:

-Pivo festot generalno kako atrakcija postoi mnogu odamna, ušte pred Pece da se rodi, taka da nemože toj da bide negov izumitel, so eden zbor kažano Pece Stoikoski ne e česen čovek!

Saraginoski otkriva deka ovoj proekt ne go osmisli za lično da profitira, tuku sakal da postigne turistički benefit za gradot. Veli deka vo osnova Pivo Festot mu go narušil duhovniot mir i deka stresno gi preživuval site pet goodini kako negov organizator zošto se soočuval so reket i zakani od sekakvi likovi i zatoa rešil da se distancira od celata prikazna, no nemožel da ja premolči lagata što Stoikoski se obide da i ja servira na javnosta.

Edna mudrost veli: “Prijatelstvoto ne trpi izmami i završuva tamu kaj što počnuva lagata”, zatoa ne vredi da se laže…

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila