Pred samiot start na Pivo Festot, včera vo Prilep se održa dolgo očekuvanata pres konferencija koja trebaše da razčisti mnogu dilemi okolu godinešnata organizacija, koja e doverena na Art 10 produkcija, odnosno na Pece Stoikoski, koj so svoeto odnesuvanje prema sedmata sila pokaža selektivnost i neprincipielnost. Ne samo što ne gi pozdravi prisutnite prestavnici od mediumite tuku so arognten stav se obide da demonstrira avtoritet.

Pres konferencijata ja otvori Gradonačalnikot Borče Jovčeski koj vo svoeto vovedno izlaganje pojasni deka Pivo Festot stanuva polnoleten so odbeležuvanjeto na 18 godišninata, koja ќe se ozvaniči od 14ti do 17ti juli i deka ušte ednaš ovaa manifestacija ќe donese ekonomski pridobivki za gradot i gragjanite. Na prašanjeto od novinarite na koj način opštinata odluči tokmu Art 10 produkcija da bide glaven organizator na ovogodinešniot Pivo Fest, Jovčeski pojasni deka ovaa produkcija, privilegijata ja dobila po sistemot prv javen prv uslužen, iako ne otkri dali voopšto postoel konkurs na koj možele i drugi produkcii da učestvuvaat?!

Novinarite se obidoa da proniknat vo tesnata sorabotka pomegju Opštinata i Stoikovski, pa spomenaa deka toj, odnosno negovata produkcija i preku drugi proekti dobivale parični sredstva od opštinskata kasa, no i ovaa zabeleška ostana da visi vo vozduhot bez konkretno obrazloženie. Sledna dilema beše izborot na umetnici odnosno kriteriumite po koi se selektirani godinešnite makedonski izveduvači. Stoikoski ne pokaža nikakvi anketni listi ili ispituvanja na javnoto mislenje kako bi selektiral poedini umetnici koi sakaat da gi vidat i čujat gragjanite, namesto toa toj naivno reče deka nekoi od pejačite sami izrazile želba da nastapat?! Dali toa znači deka Pivo festot e želboteka ili deka ќe peaat gratis?!?Ušte edna nejasna okolnost?!

Stoikoski pojasni deka Pivo Festot e negova lična ideja koja ja ima zaštiteno, a potoa mu ja prisvoile nekoi drugi zošto taka odlučile ?!? I ova beše kontradiktorno, zatoa što ako e nešto zaštiteno nemože nikoj drug da go prisvojuva, a Stoikoski očigledno seušte nema hrabrost da go imenuva prisvoitelot koj dolgi godini mu ja eksploatiraše idejata?!

Isto taka se aktueliziraa i špekulaciite deka pred sekoj Pivo Fest se reketiraat uspešnite firmi vo gradot, odnosno deka se prinuduvaat da uplaќaat odredni sumi za poddška na Pivo festot što kategorično beše negirano od Gradonačalnikot Jovčeski i od organizatorot Stokovski. Na krajot se otvori i temata okolu celokupnata bezbednost na ovo godinešniot festival na pivoto, za koja doznavme deka e vo nadležnost na  MVR.

Za gostite koi ќe doagjaat od drugite gradovi Gradonačalnikot Jovčeski potencira deka e obezbeden dovolno golem broj na parking mesta i deka ušte na vlezovite ќe bidat prečekani posetitelite od nadvor. Isto taka potvrdi deka za čistotata na gradot, za higienata i vodosnabduvanjeto zadolženi se javnite komunalni pretprijatija koi se maksimalno podgotveni. Jovčeski obznani deka del od sobranite sredstva od parking prostorot ќe bidat nameneti vo humanitarni celi i deka ovoj nov moment e svoeviden pozitiven beleg na 18to izdanie na pivskiot festival.

Stoikoski pak naglasi deka slednite četiri dena nema da izostane dobrata zabava i deka na posetitelite spored tradicijata ќe im se ponudi vkusna skara i degustacija na 30-tina vidovi pivo. Od muzički aspekt ќe dominiraat makedonskite izveduvači, no ќe ima umetnici i od sosednite zemji. Najbitno e seto da pomine vo najdobar red i vo dobra zabava reče Stojkoski.

Što znači zabavata može da počne, prilepčani veќe ništo nemože da gi iznenadi…

 

Biba KRNČESKA

 


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila