Prilepčani posle podolgo vreme sinoќa možea da uživaat vo veselite zvuci na novosozdadenite folk kompozicii koi premierno se izvedoa na “Prilep Folk Fest 2022”. Ova beše šesto izdanie na ovoj festival posle osumgodišnata pauza i slobodno može da rečeme daka go opravda svojot come beck.

Pres konferencija: Piarot Denis i direktorom Nečovski

Elena Velevska

Festivalskiot den započna so pres konferencijata na koja pokraj piarot prisustvuvaše i direktorot na festivalot Borče Nečovski koj ja prestavi festivalskata lista na interepretatori na koja preovladuvaa renomirani muzički zvezdi i naglasi deka godinava festivalot ќe ima revijalen karakter. Toj istakna deka na festivalot ќe bidat dodeleni 4 specijalni nagradi i toa na: Blaga Petreska – Nagrada za trajni vrednosti, na Dimitar Dimitrov Gradevec – Nagrada za životno delo, afirmacija na makedonskata pesna vo svetot. Potoa na MRTV – Priznanie za poddrška i sorabotka na manifestacii od oblasta na kulturata vo opština Prilep i na Dragica Radosavljeviќ  Cakana – Nagrada za megjunarodno afirmiranje na makedonskata pesna. Voedno direktorot na festivalot Nečovski izrazi golema blagodarnost do Opština Prilep i Gradonačalnikot Borče Jovčeski, za kako što reče ogromnata tehnička, finansiska i moralna poddrška, a na našeto prašanje kolku iznesuva taa poddrška vo cifri silno se voznemiri, pa se obide da go izbegne odgovorot so prozivkata deka mu postavuvame neumesni prašanja?!?

Takviot odgovor na direktorot Nečovski, dopolnitelno ne uveri deka opštinata ima iskeširano golemi pari za ovoj festival i vo nikoj slučaj taa cifra ne treba da bide sokriena, tuku naprotiv transparentno mora da bide soopštena zatoa što toa ne se pari nitu od Gradonačalnikot, nitu od Nečovski, tuku od gragjanite koi treba da znaat kade završuvaat nivnite pari i kolku e opravdana sumata i namenata. Što znači deka taa informacija koja e od javen karakter ќe se obideme da ja doznaeme od Lokalnata samouprava i se nadevame deka od nivna strana bez bilo kakvi burni reakcii navremeno ќe ni bide soopštena cifrata za kompletnata lobistika na festivalot.

Dragica Radosavljević Cakana dobi nagrada za afirmacija na makedonskata pesna

Što se odnesuva do samoto finalno show vo duhot na našata prilepska orginalnost ќe prizname deka beše odlično. I konferansieto za koe beše zadolžena Karolina Patkovska i kompletnata koncepcija koja beše žanrovski odlično prilagodena isto kako i vizuleniot vpečatok što beše na visina na zadačata. Isto taka scenografski i produkciski festivalot imaše apsolutna ambientalnost i priemčivost, a za site ovie pofalbi treba da mu se čestita na umetničkiot direktor i producent Dejan Momiroski koj očigledno svojot del od rabotata sovršeno go završi.

Gradonačalnikot ja dodeli nagradata na predstavnikot od MRTV Karolina Petkovska

Novite kompozicii koi imavme čest premireno da gi čueme ne uverija deka muzičarite dosta kretaivno i posveteno se predale na zadačata, a ubavite stajlinzi na scenata dopolniteno go zadržuvaa vnimanieto na publikata. Sepak propusti imaše vo načinot na prestavuvanje na pesnite zatoa što osven naslovot na pesnata i izveduvačot nikade nemožeše da se pročitaat avtorite na kompoziciite koi praktično se neizostaven del od festivalskata koncepcija, a falea i festivalskite flaeri za publikata koja nemaše uvid vo redosledot na izveduvačite.

So pesnata “Bogorodica” najzabeležotelen nastap imaše Zuica Lazova

Na prvo slušanje osobeno priemčivi bea pesnite od Zuica Lazova, postoa od Ivana Serafimovska, od grupata “Skopski Boemi”, od Jordan Mitev, Nino Velickovski, Naum Petreski, Marijan Kocev, potoa pesnite od grupata “Maestro”,  od Sanja Sani Grozdanovska i Suzana Gavazova, a najgolemo vooduševuvanje predizvika nastapot na najsakanata prilepčanka Blaga Petreska, koja so ovaciii beše dočekana od svoite prilepčani.

Blaga Petreska dočekana do ovacii od zovite prilepčani

Blaga istakna deka e silno emotivno raspoložena zatoa što vo svojot grad ja dobiva nagradata za trajni vrednosti i otkri deka i ovaa nagrada ќe bide priložena vo muzejskata postavka za tvoreštvoto na prilepskite muzičari. So gromoglasni aplauzi prisutnite gi pozdravija i ostanatite laureati, posthumnoto dodeluvanje na nagradata na Dimitar Dimitrov Gradevec, na MRTV i na gostinkata od Srbija, Dragica Radosavljevic Cakana, koja na makedonski jazik se zablagodari na česta i priznanieto što go dobi.

Sanja Risteska

Posthumnata nagrada na soprugata na počinatiot Dimitar Dimitrov Gradevec ja dodeli Naum Petreski

Na kraj presedanot što frli temna damka na festivalot beše after parti zabavata koja beše od zatvoren tip i na koja ne bea pokaneti novinarite. Vakvata odluka na organizatorite ne samo što e nesvatliva tuku e i sramna.

Ivana Serafimovska

Zošto novinarite ne bea dobredojdeni na post festivalskata žurka e prašanje koe povlekuva mnogu pretpostavki, no najočigledno e za da ne vidat povtorno golemo trošenje na narodni pari i raskalašnost za koja može javno da progovorat.

Festivalot go zatvori atraktivnata Suzana Gavazova

Za žal sramot odmamna ne gi dopira organizatorite, a novinarite nitu se gladni nitu žedni, naprotiv spremni se da tragaat po vistinata i togaš koga im gi zatvaraat vratite…

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila