Golem broj od estradni ličnosti so nastapuvanjeto na kovid krizata se soočija so nepredvidlivi okolnosti koi im gi izmestija navikite od koren i gi ograničija vo nivnata rabota, no poedini umetnici ni taa kriza ne gi zbuni zošto se povikaa na drugite talenti koi gi poseduvaa i maksimalno go iskoristija slobodnoto vreme za da sozdavaat novi dela. Edna od damite koja se istakna preku pišaniot zbor i dobi golem broj nagradi i priznanici za svojata proza i poezija e i atraktivnata pejačka Silvana Krstovska koja voedno e i diplomiran profesor po makedonski jazik i kniževnost.

Silvana denovive ima golema pričina za slavenje zatoa što izleze od pečat nejzinoto prvenče kako što taa ja nareče svojata prva detska stihozbirka “Koj toa živee vo našite šumi, ti detence sega dumi”. Ovaa inovativno-edukativna stihozbirka e  prilagodena i spored dizajnot i spored ilustraciite za decata od predškolska vozrast, a samata sodržina ima za cel da gi zapoznae na eden neposreden način so životinskiot svet i negovite karakteristiki. Ova pečateno izdanie vsušnot beše dobar povod po podolgo vreme da porazgovareme so avtorkata Krstovska koja svojata vozbuda i sreќa ja spodeli i so našite čitateli:

– Ova e moe prvo avtorsko delo izlezeno vo pečat. Se raboti vsušnost za detska dvojazična stihozbirka so naslov ,,Koj toa živee vo našite šumi, ti detence sega dumi”. Vo nea se sodržani 30-et pesnički za životinskiot svet koj opstojuva i koj go sreḱavame vo makedonskite šumi. Vo nea napraviv mešavina od krvoločni životni, bezopasni životni, insekti, vlekači i ptici. Sekoja pesnička na najmalite čitateli na slikovit način gi uči i im dava do znaenje kade toa životno živee, so što se hrani, dali treba da se čuvaat od nego, dali e opasno ili ne za okolinata i sl. Vo pesničkata za Zajko, vo stihovite ,,Mnogu sakam morkovče da jadam, ima vitamini so nego se sladam”, celta mi e da gi pottiknam dečinjata zdravo da se hranat.Tuka bi gi nadovrzala stihovite od pesničkata za Pčelata ,,Jas vi davam med, mili dečinja, go beram od raznite cveḱinja, jadete go po edna lažica na den, za da bidete zdravi kako dren”. Dodeka vo stihovite za Volčko,,Krvoločen sum, zdrav i silen, begaj dete ako život imaš milen, imam zabi mnogu ostri, dobredojden ne si gostin”, im ukažuvam na faktot deka volkot e krvoločno i opasno životno i deka od nego treba da se čuvaat. Znači sekoja pesnička pokraj toa što gi uči decata podobro da go zapoznaat životnoto  im dava pouka i poraka koi sami treba da ja izvlečat od samata pesnička.


Pesničkite se lesni, so razigrana paralelna rima prisutna vo site trieset pesnički i voopšto ne se teški i naporni odnosno vnimavav da ne go opteretuvaat detskoto mozoče. Zatoa nema pesnička podolga od 3 strofi bidejḱi ovaa stihozbirka e nameneta za deca od pretškolska i deca od rana školska vozrast odnosno za deca do desetgodišna vozrast. Pokraj paralelnata rima vo pesničkite zastapeni se i daktilskata, maškata i ženskata rima a od stilskite izrazni sredstva ima: epiteti, metafora, personifikacija i dr.Za sekoe životno odnosno pesnička ima i ilustracija vo boja koja ima za uloga da go zasili detskiot vpečatok i vooduševuvanje od pesničkite, kako od stihovite taka i od ilustracijata.

Moram da napomnam deka pokraj makedonskiot jazik ovaa stihozbirka vo prodažba ja ima i na albanski jazik. Blagodarnost tuka bi sakala da upatam do Nusret Sulejmani koj beše zadolžen za prevodot i uredništvoto od makedonski na albanski jazik i do Farozi Arlind- lektor za albanski jazik. Koga veḱe spomenav, sakam da izrazam blagodarnost do site moi sorabotnici koi bea vklučeni vo ovoj proekt.Blagodarnost do: Vlatko Simjanovski-lektura i redakcija, Slavčo Maksimovski-ilustracii, Pečatnica,,Napredok”-Tetovo, do recenzentite m-r Eleonora Nikolovska i prof. d-r Marina Danilovska i posebna blagodarnost do Ministerstvoto za kultura, koi go poddržaa pečatenjeto na dvojazičnata stihozbirka – istakna Krstovska koja na našeto prašanje kade može da se najde i nabavi ovaa detska stihozbrka ni reče:
–   Zasega site koi se zainteresirani za istata možat da me iskontaktiraat mene lično preku društvenite mreži, zatoa što taa pred nekoj den izleze od pečat.Prvično koj e zainteresiran, može da ja nabavi preku mene, a dokolku procenam deka ḱe ima potreba od nov tiraž togaš možebi i ḱe ima prostor za pregovori so nekoi soodvetni institucii. Sekako deka vo plan mi e promocija na istata kade ḱe bidat prisutni najmalite čitateli so svoite roditeli, no preciziran datum sè ušte nemam. Momentalniot  tiraž e 500 primeroci, a stihozbirkata ima vkupno 72 str. vklučuvajḱi gi iilustraciite.

Za kraj ubavata i talentirana pejačka, poetesa i profesorka ni otkri deka mnogu naskoro vo juli go očekuva da izleze od pečat  i vtoroto avtorsko delo, odnosno zbirkata na raskazi koja ќe bide mnogu poobemna.

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila