Moderniot način na život i brzata ishrana predizvikaa globalni promeni vo fiziološkite procesi kaj sovremeniot čovek, koj soočen so stresot i sekojdnevnata trka, posegna po nezdravata i nutritivno siromašna hrana pa se sooči so problemot na debelina, koj od godina vo godina pogoduva se pogolem broj na lugje. Ako nekogaš dietite bea ona što im se preporačuvaše na lugjeto so višok na kilogrami, deneska tie se smetaat za ne dovolno uspešno rešenie, najčesto radi jo-jo efektot, pa borbata so kilogramite prodolži da se vodi so poradikalni metodi kako što se barijatriskite hiruški operacii za koi se odlučuvaa se pogolem broj na lugje.

Turskite bolnici se na visoko nivo

Na našiot portal veќe pišuvavme za barijatriskite intevencii zatoa što golem broj na estradni ličnosti se odlučija na vakov čekor, no, na sreќa ovie operacii se poveќe se dostapni i za običniot čovek, a najpovolni se vo Turcija.

Turcija se nametna kako zemja koja ima najrazvien medicinski turizam i odlični lekari koi za odredenata suma na pari na pacientite im garantiraat kvalitet, nešto što na našite prostori ne e voobičaeno. Kaj nas doktorite ne ljubat da garantiraat ništo predvreme zošto toa za niv e “neseriozno” pred se zatoa što se raboti za individualni organizmi  za koi do posleden moment nikoj ne znae kako ќe raeagiraat, no zatoa pak umeat da odredat dvapati  povisoki sumi za vakvite operacii bez bilo kakva garancija?!?

Fenomenalni promeni

Ќe priznaete deka ova zvuči pomalku apsurdno, no za žal e vistinito. Za razlika od kaj nas, vo Turcija operaciite za skratuvanje na želudnikot, presaduvanje na kosa, otstranuvanje na višok na koža, estetskata hirurgija, stomatološkata estetika i slično, se granki koi na zemjata i nosat ogromen priliv na pari na godišno nivo, zošto lugjeto od cel svet odlučuvaat ovie zafati da gi izvedat tokmu kaj turskite doktori.

Sobite za pacientite se vistinski apartmani

Ona što dopolniteno Turcija ja pravi vetena zemja na ubavinata, e načinot na koj što tie ja organiziraat celata procedura. Bukvalno se grižat za pacientite od momentot koga ќe pristignat na nivniot aerodrom pa se do onoj moment koga povtorno ќe gi ispratat za doma. Tretmanot što tamu go uživaat pacientite može da se sporedi so kralski, vo odnos na ona što go doživeale vo našite bolnici. Vo turskite kliniki pacientite se čuvstvuvaat zaštiteno, komforno i neguvano. Stručnosta na medicinskiot personal e garantirana zatoa što tamosnite lekari pravat i po 15 operacii dnevno, a toa ќe priznaete e mislena imenka za našite dokotori. Od lično iskustvo možam da potvrdam deka site glorifikacii što se upatuvaat na smetka na turskiot medicinski turizam se točni i deka apsolutno Turcija go zaslužuva piedestalot za ovaa granka. Ne slučajno tamu može da sretnete pacienti od Anglija, Norveška, Švajcarija, Italija, od SAD, Kanada pa duri i od Afrika, da ne gi nabrojuvam balkanskite državi, ednostavno turskite doktori ja dobija doverbata od pacientite od celiot svet.

Baratric operaciite rešenie za gojaznite lugje

Što se odnesuva pak do post operativniot tok, koj isto taka e osobeno važen, turskite lekari go rešavaat mnogu praktično. Ednostavno go opremuvaat pacientot so site potrebni medikamenti, lekarstva, inekcii i upatstva koi toj individualno može da gi primeni slednite nekolku dena i se vo postojan kontakt preku društvenite mreži dokolku pacientot ima potreba od bilo kakva konsultacija. Tamu nemože da vi se sluči lekarot da vi dade spisok na lekovi koi treba sami da gi barate i kupuvate po aptekite, tuku se vi e sredeno spakuvano, prevedeno i ispečateno na vašiot jazik, kako bi možele sami post operativno da go neguvate svoeto zdravje. Lekarite se sekogaš dostapni za svoite pacienti i sekogaš se nasmeani i ljubezni. Ednostavno nivnata etika i profesionalen kodeks e na visoko nivo.

Vo slednoto prodolženie ќe se posvetime konkretno na barijatrik operaciite i klinikite vo Turcija što nudat najdobri povolnosti.

Biljana KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila