Golemo nezadovolstvo vladee vo redovite na muzičkata fela koja se sooči so 15 mesečna rabotna i egzistencionalna stagnacija, a istovremeno e izložena na selektivni pravila za finansiskata pomoš koja ja isporačuva Vladata preku nekolkute paket merki koi se nameneti kon ovaa branša.
Spornot petti paket merki predizvika najgolemo nezadovolstvo megju muzičarite koi gi prozvaa rakovodstvata na odredeni Združenija za netransparentnost i zadkulisni igri.

Preku ovoj paket merki praktično se isporačuvaat najgolemi parični sumi koi ќe gi dobijat odredeni produkcii što aplicirale so svoite  proekti vo koi ќe zemat učestvo izbrani muzičari koi se megju najpopularnite, a so toa i najmalku finansiski zagrozeni, dodeka ostanatiot pogolem broj na muzičari koj nema da se najde vo ovie proekti ostanuva i moralno i finansiski izigran. Dopolnitelen non sens e možnosta edno estradno ime da figurira duri vo 7 do 8 takanarečeni proekti i legitimno da bide finansiski isplateno, a site drugi koi nema da bidat angažirani ostanuvaat bez skršen denar. Vakvata nelogičnost predizvika silna frustracija megju muzičkiot svet koj svati deka rakovodstvata na Združenijata koi treba da se borat za nivnite interesi nastapuvaat selektivno i ne gi branat pravata na site svoi členovi koi identično plaќaat članarina. Na ovaa reakcija javno se proiznese Združenieto na Estradni Umetnici na Makedonija (ZEUM) koi na svojot FB profil napišaa:

Pettiot paket e namenet za finansiska pomoš na firmi za organiziranje na nastani, koi po svoja želba i dogovor ḱe angažiraat razni scenski umetnici, vklučuvajḱi i muzičari. Vo ovoj paket nemaše navedeno deka procesot ḱe bide so direkna finansiska pomoš za muzičarite, tuku preku angažiranje na nastanite koi gi organiziraat firmite od ivent industrijata– pojasnja od ZEUM.

Sepak nivnoto obrazloženie ne znači deka tie pravilno postapile so toa što go prifatile ovoj paket merki vo koj Ivent industrijata selektivno ќe gi koristi uslugite na oddelni muzičari. Najdobra replika na ZEUM im dade grupata “Respekti” koja napiša:

Da bevte po borbeni kako naše združenie nemaše da dozvolite da ni go izrečat 5-ot paket na ovoj način, nie ne zavisime od ivent produkciite i oni ne ne naučile da svirime i peeme. Imame zasluga SITE začleneti da zememe parična pomoš, a ne preku proekti od 20 iljadi 40 iljadi i 60 iljadi evra da se polnat vo džebot samo malkumina. Da se solidarni i humanitarni ḱe odat da peat i svirat vo imeto na site i neka gi podelat na združenijata… Ama se dur ima vakvi raboti, nie nema da bideme složni – pojasnija ovie muzičari koi pred nekolku dena i javno pobaraa ostavka od pretsedatelot Gorjan Stojanovski i pretsedatelstvoto na ZEUM.

Sepak so najbrutalni prozivki se oglasi temperamentnata folkerka od Amerjka Aneta Nakovska koja bez pardon napiša:

Jas štom dojdam vo Makedonija prvo nešto što ќe napravam so vrven advokat baranje da go istraži antikorupciska vašeto rabotenje so kompleten otčet za site členovi, za da vidime kako toa se odlučuvalo koi poedinci ќe bidat vklučeni vo golemite proekti,koi poedinci se toa i sekako kade završija iljadnicite evra sobrani od članarinite…Rodeni lopovi ste bre i gotovo,samo sega i ќe se dokaže toa javno…Isto taka ќe go pobarame pravilnikot spored koj treba da rabotite! Site členovi imame pravo na toa i da ispitame kako taka nabrzina se samoizbravte,treba da odgovarate po mnogu točki bidejќi bukvalno sekoj vaš čekor e nezakonski isteran – naglasi Nakovska.

Site ovie reakcii bea povod poveќe da go kontaktirame pretsedatelot na ZEUM Gorjan Stojanovski i da go prašame kako toj reagira na iskažanoto nezadovolstvo i prozivkite ?

Znaete sekogaš ќe ima nezadovolni, tendenciozni, ljubomorni duri i pakosni komentari. Nie kako Združenie izminatiot period makotrpno rabotime i kako relevantno telo pregovarame so Vladata i uspeavme i bez reguliran status na našata branša da i isporačame finansiska pomoš. Ne može da gi lutime tie što gi molime, zošto nie ne sme zakonski regulirani i toa e eden od našite prioriteti na koi rabotime. Se ќe bide polesno koga ќe se vospostavi zakonskata ramka preku koja ќe može da se formira i kategorizacija na našeto členstvo pa rabotite ќe bidat mnogu pojasni. Na čekor sme do vistinskite rešenija i zadovolni sme kako se odvivaat rabotite i kako tečat pregovorite so nadležnite. Ova što me prašuvate za pettiot paket i učestvoto na poedini muzičari vo poveќe proekti ne zaviseše voopšto od nas, toa e odluka na Ivent industrijata, a dokolku eden muzičar bide angažiran vo poveќe proekti toa se dolži na negoviot minat trud i zaslugite koi kako muzičar gi postignal pa vo slučajov ќe bide nagraden – ni pojasni Gorjan.

Sepak poentata na ovaa pomoš od državata ne beše da se nagradi minatiot trud na umetnicite tuku da se vospostavi nekakov balans i da se pomognat najzagozenite muzičari?!

Se čini deka rezonot na rakovodstvoto na ZEUM i členstvoto po odnos na ovoj paket merki e dijametralno različen i kamen na sprepnuvanje koj sodade razdror megju muzičarite i pred da se podelat parite…

Biba KRNČESKA

POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila