Posle ispagjanjeto vo pettiot krug od regionalnoto muzičko show “Zvezdite na Grand”, Mario Arangelovski si ja otvori dušata i na svojot YouTube kanal progovori iskreno za site falinki na ova mnogu popularno show, za tretmanot, nepravdite, lošite ugovori i frustraciite na mentorite so koi gi spremaat nastapite. Toj se ogradi od bilo kakvo napagjanje na produkcijata, no istovremeno prizna deka istata taa produkcija nema isti aršini za site kandidati i deka često i se slučuvaat nelogičnosti koga baražot e vo igra.

Negovata cel kako što kaža e ispolneta so samoto učestvo i stignuvanjeto do pettiot krug, koj lično go smeta za golem uspeh, a so izborot na Kareleuša za mentor mu se ostvarila životnata želba zošto mečtaael eden den da može da sorabotuva so nea. Ispagjanjeto od natprevaruvanjeto mu prestavuvalo vistinsko olesnuvanje za psihata zošto samite pravila vo showto ne mu dozvoluvale da go dade svojot maksimum. Mario prizna deka se čuvstvuval mnogu kontrolirano i ograničeno od kako go dobil svojot mentor, no na iznenaduvanje na site toj naglasi deka za toa ne ja obvinuva Kraleuša kako negov mentor, tuku nejzinata timska zamena koleškata Mira Skoriќ koja bila zadolžena da raboti so kandidatite na Jelena.

Ubaviot kumanovec mnogu detalno ja opiša toksičnata Skoriќ velejќi deka e selektivna, pristrasna i krajno nekulturna vo odnosot so poedini kandidati i deka od nea “vrišti” frustracija što raboti za Karleuša. Negoviot kontakt so Skoriќ od samiot početok bil dosta diskutabilen, no odlučil sepak deka mora da e profesionalen do kraj, iako nikogaš ne go prifatil nametnatiot avtoritet na pejačkata, koja ja odsledil od instagram i za koja nema apsolutno ubavo mislenje. Toj isto taka naglasi deka ne e siguren dali Karleuša voopšto znaela za ovoj negov problem, zošto ni eden moment lično ne i se požalil ili narodski kažano ne ja iskodošil Mira…

Mario veli deka ne saka da greši duša koga stanuva zbor za Karleuša i deka taa navistina imala zaštitnički stav kon nego i sekogaš go bodrela i motivirala na vistinskiot način i zatoa smeta deka edinstven vinovnik za negovoto otpagjanje od natprevaruvanjeto e Mira Skoriќ.

Toj se osvrna i na aktuelnata tema za diskvalifikacijata na kandidatkata Vanja Knježeviќ i nejziniot konflikt so Karleuša, za koj brueše celiot region, pa reče deka spored nego taa situacija e “Too much” i deka od bezazlena raspravija rabotite otišle predaleku. Sepak i samiot Mario prizna deka na odredeni kandidati im se slučuva vistinski bullying vo toa show kade često najgrubo im se komentira izgledot, kilogramite i oblekata, a pri toa voopšto ne se vodi griža za nivnite emocii i psihološkata sostojba, pa samiot se pofali deka toj za razlika od poveќeto negovi kolegi psihički bil jak i apsolutno spremen na sekakvi provokacii od momentot koga se prijavil vo “Zvezdite na Grand”.

Na krajot od izlaganjeto progovori i za golemite trošoci što gi imaat site natprevaruvači koi moraat sami da go finansiraat svoeto učetsvo vo showto, zatoa što Grand Produkcija ne im gi pokriva ni patnite troškovi, a ne im obezbeduva nitu šminkeri nitu garderoba, koja za sekoe pojavuvanje treba da e nova i naglasi deka često bil prinuden da patuva do Belgrad za bezazleni konsultacii koi traeele edvaj dvaesetina minuti.

Toj svojata ispoved za ova natprevaruvanje go završi so rečenicata “Pazete što posakuvate zošto može da vi se ostvari želbata” i ja najavi svojata prva avtorska pesna na srpski jazik koja ja snima denovive i za koja planira vo maj da snimi i video spot.

Biba KRNČESKA


POSTAVI ODGOVOR

Please enter your comment!
Please enter your name here
Pre slanja komentara molimo Vas da pročitate sledeća pravila